פיצויי פיטורים - רגר את רגר

פיצויי פיטורין

/כל הכללים לקביעת פיצויי פיטורין

עו"ד אביתר רגר עוסק בייצוג וליווי מעסיקים וחברות

על פי רוב, נהוג לייחס את המושג "פיצויי פיטורין" למקרים בהם העובד פוטר, עומד בפני פרישה או כאשר עבודתו נפסקה בשל סיבות מיוחדות, כגון פטירתו של המעביד.

כיצד נקבעים הפיצויים במקרים שונים של סיום יחסי עבודה? כיצד ניתן לבדוק את גובה הפיצויים עוד בטרם הפסקת העבודה? ובכן, התשובות לשאלות האלה משתנות בהתאם לנסיבות עזיבת מקום העבודה ותלויות בעיקר בוותק העובד במקום העבודה.

פיצויי פיטורין לעובד שפוטר

זכרו: כל עובד, אשר הועסק בתפקידו או באותו מקום עבודה באופן רציף במשך שנה שלמה, זכאי לקבלת תשלום פיצויי פיטורין, בלא קשר לנסיבות הפסקת עבודתו (פרט למקרים חריגים ביותר בהם תישלל זכות העובד לפיצויים, כגון גניבה/מעילה בנסיבות חמורות וכדומה).

גובה הפיצויים נקבע על פי חישוב של משכורת חודשית אחת לכל שנת העסקה של העובד. עם זאת, אם במהלך תקופת העסקתו של העובד חלו שינויים בהיקף המשרה ו/או בגובה השכר, יחושב סכום הפיצויים של העובד באופן נפרד לכל תקופה.

על פי החוק, הפיצוי הכספי ישולם לעובד על ידי מעסיקו מייד בסיום עבודתו ועד ועד ל-15 ימים לאחר הפיטורין.

בשל השינויים שחלו בדין עם כניסתו לתוקף של צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 (בשנת 2008) להלן: "צו ההרחבה לפנסיה", כיום משלם המעביד במזומן רק חלקו היחסי מסכום הפיצויים הכללי. החלק הנוסף ישולם מכספי קרן הפנסיה, אותם הפריש המעביד לעובד במהלך שנות עבודתו בהתאם להוראות צו ההרחבה הנ"ל.

פיצויי פיטורין לעובד שהתפטר

בניגוד לעובד שעבודתו נפסקה בשל החלטתו של המעסיק, זכאי עובד שהתפטר מסיבה כלשהי (ולא מסיבה המזכה אותו בפיצויי פיטורין כאילו פוטר) לקבל לבעלותו את הסכום הכספי שהצטבר בקופת הביטוח הפנסיוני, גם כאשר הכסף הופרש על ידי המעסיק באופן מלא, וגם כאשר שולם על ידי המעסיק רק באופן חלקי. יחד עם זאת, במקרה והמעסיק הפריש את כספי הפנסיה לעובד באופן חלקי (שלא בהתאם להוראות צו ההרחבה לפנסיה), עליו להשלים את הסכום במזומן בהתאם לקבוע בחוק. יחד עם זאת, חשוב לציין כי בשני המקרים –  ישנן הגבלות בדבר גובה הסכום המזומן, אותו ניתן למשוך מהקופה הפנסיונית לאחר ההתפטרות סיום ההעסקה.

במקרה של התפטרות רצונית של העובד, שאז כספי הפיצויים אינם משולמים על ידי המעסיק  אלא על ידי הקרנות הפנסיוניות, העובד זכאי למשוך את הסכום שהצטבר בחשבונות רק לאחר קבלת אישור שחרור הכספים הניתן לו על ידי המעביד. חשוב לזכור: משיכת פיצויי פיטורין מהקופה מצמצת את גובה הקצבה החודשית אותה יקבל העובד ביציאה לגמלאות.

תהליך שחרור כספי פיצויים מקופת הגמל מתבצע לאחר מתן אישור שחרור הכספים על ידי המעסיק ואישור מרשות המיסים.

חישוב פיצויי פיטורין לעובד שעתי

הליך חישוב כספי פיצויי הפיטורין שונה במקרים ששכרו של העובד נקבע על בסיס שעתי ומספר שעות העבודה משתנה כל חודש.
פיצויי פיטורין לעובד שעתי או יומי יחושבו לפי מספר הימים או השעות הממוצע לחודש ב-12 החודשים האחרונים לעבודתו של העובד.

 

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום דיני עבודה. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

צור קשר

/ זמינות מיידיתפרטי התקשרות

שד' שאול המלך 35 תל-אביב / ת.ד. 33095 מיקוד 6133002
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה