מינוי אפוטרופוס לילד

/ שמירה על זכויות הקטין ודאגה לצרכיו מתוקף חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

מינוי אפוטרופוס לילד הינו הליך משפטי שמטרתו לדאוג לכל צרכיו של הקטין, לרבות ענייניו הרפואיים במידה ושני הוריו אינם כשירים עוד לטפל בענייניו או הלכו לעולמם.

ההנחה הטבעית במקרים בהם לילד שני הורים, בין אם הם גרים ביחד או גרושים, היא שהם האפוטרופוסים הטבעיים שלו עד גיל 18. במסגרת תפקידם הם אחראים עליו ופועלים באופן המיטיב עמו ללא התערבות כלשהיא מצד המדינה.

עד לאחרונה, מינוי אפוטרופוס לילד היה ההליך המשפטי היחיד שבא לדאוג לקטינים שהוריהם אינם כשירים לגדלם.

חשוב לציין כי לאור כניסתו לתוקף של התיקון לחוק הכשרות המשפטית בשנים האחרונות, רשאים הורי הילד להיערך מראש ליום בו לא יהיו כשירים לדאוג לילד ולחתום על מסמך הבעת רצון וכן לתת הנחיות מקדימות לאפוטרופוס שימונה על הילד לאחר לכתם ובכך להבטיח את טובתו של הילד.

באילו מקרים ממנה בית המשפט אפוטרופוס לילד?

לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות משנת 1962 בסמכותו של בית המשפט למנות אפוטרופוס לקטין במקרים הבאים:

  • הוריו של הקטין נפטרו.
  • הוריו של הקטין הוכרזו פסולי דין על ידי בית המשפט, או שהאפוטרופסות נשללה מהם או שהם לא מסוגלים או לא רוצים לתפקד בסבירות ואחריות כלפי ילדם. .
  • אם אחד מן ההורים הוגבל משפטית רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס לילדו במידה והוא מוצא בכך את טובת הילד.
  • במקרים של הורות משותפת חד מינית יש לבית המשפט את הזכות לשקול את מינוי ההורה הביולוגי בתור אפוטרופוס.

תחומי האחריות של אפוטרופוס לילד

אפוטרופוס לקטין שגילו מתחת 18 מחליף את הוריו בתפקיד ההשגחה, החינוך, הרווחה וגידול הילד. תפקידו של האפוטרופוס מקיף את כל תחומי החיים  – החל מאחריות כלכלית עליו, דאגה לרווחתו הפיסית והנפשית ולענייני הבריאות שלו. על האפוטרופוס המחליף את ההורים הביולוגים להיות מסוגל לדאוג לילד ,לפעול לטובתו בכל המישורים ולקבל החלטות המיטיבות עמו.

חובת האפוטרופוס כוללת בין היתר: דאגה לחינוך, מזון, קורת גג, הכשרתו לחיים הבוגרים ושמירת נכסיו.

מתי חשוב להתייעץ עם עורך דין בתהליך המינוי?

העדיפות הראשונה למינוי תהיה אפוטרופוס שהינו קרוב משפחתו של הילד, אלא אם כן בית המשפט מוצא לנכון כי מינוי קרובים לא ייטיב עם הילד או שאלו לא יפעלו בתום לב.

הבקשה למינוי יכולה להיות מטעם קרוב משפחתו של הקטין או מטעם המדינה.

כמו כן, האפוטרופוס יכול להיות אדם יחיד, תאגיד או נציג מטעם האפוטרופוס הכלל.

למי לפנות כאשר מדובר על צורך או רצון לערוך מסמך הבעת רצון או מתן הנחיות מקדימות?

אך ורק עורך דין המתמחה בתחום ועבר הכשרה בתחום ייפוי הכוח המתמשך יהיה רשאי לערוך את המסמכים הדרושים. התהליך מומלץ וחיוני למשפחות חד הוריות, בהן ההורה היחידני חושש מה יהיה על ילדיו אם יקרה לו משהו, והוא מאפשר להורים לטפל בצרכים העתידיים של ילדיהם כאשר לא יהיו בחיים או לא יהיו כשירים משפטית.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה בנוגע לתהליך. נשמח ללוות אתכם לאורך התהליכים המשפטיים ולמצוא את הפתרון המתאים ביותר עבורכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

    צור קשר

    / זמינות מיידית