עורך דין ליקויי בניה

בין אם בשל תרבות ה"יהיה בסדר" המביאה לליקויי בניה בשל כשלים בביצוע שהם הסיבה העיקרית, ובין אם בשל מערכת מורכבת יותר של נסיבות, רוכשי דירות חדשות נאלצים להתמודד עם שורה של ליקויי בניה באופן שממרר להם את החיים – כן, עד כדי כך. אלפי תביעות מוגשות מידי שנה.

כמו חברות הביטוח שמעמידות חומה בצורה כנגד תביעות, באופן הציני והקר ביותר שניתן לדמיין, כך גם חברות הבניה. הקבלנים עושים חשבון כלכלי בלבד, ואינם ששים להעמיד משאבים כדי לטייב את הבניה ולשלם בעבור ליקויי בניה אשר העלויות המקושרות אליהן הן בסדר גודל של 10% עד 15% מעלות הפרוייקט.

מי שכספו יקר לו, ובדירה שרכש במיטב כספו מתקיימים ליקויים משמעותיים, אינו יכול להרשות לעצמו לנהל את המערכה מול הקבלן ללא סיוע משפטי מקצועי מהרגע הראשון.

תביעות ליקויי בנייה תופסות חלק לא קטן מהקשב השיפוטי, והגשתן הפכה להכרח נוכח התנהלות כוחנית ומתישה מצד מוכרי הדירות החדשות.

הדרך המובילה להגשת תביעה משפטית מורכבת משלבים שדורשים הקפדה על סדר כרונולוגי כדי להגדיל את סיכויי ההצלחה מחד, ולתת לקבלן הזדמנות נאותה לתקן את הליקויים ולהימנע מהתביעה אם רק אפשר – מאידך.

חוק מיוחד מטפל בנושא: חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973. החוק אינו קופא על שמריו, והוא תוקן לא פחות מתשע פעמים, כל התיקונים לצורך שיפור ההגנה על רוכשי הדירות.

באם מתגלה שבדירה שנרכשה נפל שוני מהקבוע במפרט או בתקן רשמי או בתקנות הבניה – לפנינו ליקוי בניה. החוק מתייחס לכך כ-"אי-התאמה". זוהי הפרה מצד הקבלן, וחובתו לתקן אותה על אחריותו ועל חשבונו.

כמובן שהאחריות של הקבלן אינה עומדת בתוקף בלתי מוגבל, ועל כן חשוב ביותר:

  • לזהות את הליקוי במועד.
  • לפעול מול הקבלן בתוך תקופת האחריות.
  • להפעיל אנשי מקצוע.

ליקוי בניה שהתגלה במהלך תקופת הבדק, שהינה תקופה המתחילה ביום קבלת הדירה וחלה במהלך שנתיים עד שבע שנים, בהתאם לסוג וחומרת הליקוי. ליקויים נפוצים בריצוף וחיפוי, וכן במסגרות ונגרות ייהנו מתקופת בדק בית של שנתיים, בעוד שכשלים תפקודיים במערכות בידוד, מכונות ודוודים – שלוש שנים, וכשלי איטום ונזילות – 4 שנים.

קיימת התייחסות של המחוקק גם לכשלים שהם בבחינת אי התאמה יסודית, והאחריות לאלה מגיעה עד 20 שנה.

לא רק הקונה המקורי זכאי להגנה, אלא גם רוכש משנה.

עו״ד ליקויי בניה יעזור לזהות את הליקוי

ליקויי בניה יש לבדוק במועד הקרוב ביותר למסירה. האפשרות המומלצת ביותר היא להביא מהנדס שהינו גם שמאי כדי שיבצע את בדיקותיו המקצועיות במעמד המסירה ועריכת פרוטוקול המסירה. נכון, זה לא נוח וזה לא ימצא חן בעיני הקבלן, אך זוהי הדרך המומלצת.

עורכי דין בתחום יודעים להמליץ על מהנדס מתאים. ושלא יעבדו עליכם! חוות דעת הנערכות באופן בלתי אחראי ובאופן סיטוני, משלות את הרוכש כי הוא זכאי לסכומי כסף ניכרים, בעוד הסטטיסטיקה מלמדת שסכום התביעה רחוק מאוד מהתוצאה הסופית!

חשיבות רבה נודעת למקצועיות של המהנדס הנבחר הואיל וגורל התיק יוכרע לבסוף בחוות דעת של מומחה שימונה בית המשפט שיקבל לידיו גם את חוות הדעת שהוכנה עבורכם.

ניתן גם להביא את המהנדס בסמוך לאחר שהדירה נמסרה, אך חשוב להשקיע בבדיקת הדירה זמן ומאמץ, לצלם ולתעד, ולא לחתום לנציג הקבלן מבלי לציין את כל הליקויים שאותרו בבדיקה הלא מקצועית, וכי הרוכש שומר את הזכות לבצע בדיקה באמצעות מומחה.

לפעול מול הקבלן באמצעות עורך דין ליקויי בניה

זכותו של קונה ושל קונה משנה להסתמך על אי-התאמה מותנית בכך שהודיע למוכר בתוך שנה ממועד העמדת הדירה לרשותו, ואם מדובר על ליקוי שלא ניתן היה לגלותו בבדיקה סבירה בעת העמדת הדירה לרשותו – אם הודיע תוך זמן סביר לאחר שגילה את הליקוי.

הקבלן זכאי להזדמנות נאותה לתקן את אי ההתאמה, והחוק קובע את המסגרת לכך ואימתי יהיה הקונה רשאי לתקן תוך חיוב הקבלן בהוצאות התיקון.

עורך דין מקרקעין שעיסוקו תביעות ליקויי בניה יעשה את ההבדל בין התנהלות בלתי יעילה וחסרת משמעות מול הקבלן לבין התנהלות מקצועית ויעילה.

הוא ימליץ על מהנדס, ייעץ מתי בדיוק צריך לעמוד על המשמר, ויידע לתת עצות מעשיות ממרומי ניסיונו בפרקטיקה, כגון שרצוי לקבל את הַחֲזָקָה בדירה לאחר שטיפת הרצפה וניקוי הכלים הסניטריים על ידי הקבלן המוכר, כדי שתוכלו לראות אם יש פגמים. לעקוב אחר קצב עבודתו של הקבלן, ואף לבדוק את הדירה לפחות פעם אחת בעת הבנייה על ידי מהנדס מומחה, רצוי לפני הריצוף.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום ליקויי בניה. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

    צור קשר

    / זמינות מיידית