תביעה משפטית – איך להיערך?

/ מדריך להיערכות לתביעות משפטיות - כתובע וכנתבע

עומדים לפני הגשת תביעה משפטית, או קיבלתם כזו? חשוב להבין מהי תביעה משפטית, כיצד יש להיערך לה, בין אם אתם התובעים ובין הנתבעים, ודגשים חשובים שעשויים להכריע את הכף.

מהי תביעה משפטית?

מדובר בהליך, המנוהל לפי סדרי דין הקבועים בדין, ובו מבקש אדם או גוף סעד כנגד אדם או גוף אחר. זהו סוג של דיון אזרחי שמוגש בבית משפט אזרחי רגיל, ובמקרים מסויימים הוא מוגש בבית המשפט לענייני משפחה, בבית הדין לעבודה ואפילו בבית הדין הרבני.

האדם היוזם את התביעה נקרא התובע, בעוד האדם שנגדו מוגשת התביעה נקרא נתבע. הנתבע, במידה והוא חש שיש לו עילה לתבוע אף הוא את התובע, יכול לעשות זאת, והתביעה תידון באותו ההליך. במקרה כזה הוא יכונה תובע שכנגד, בעוד שהתובע ייקרא נתבע שכנגד.

תביעה אזרחית יכולה להיות מוגשת כנגד כל גוף שיש לו אישיות משפטית שיכולה לתבוע ולהיתבע, חברה בע"מ למשל, וגם גוף ציבורי וגם המדינה עצמה. תביעה יכולה לכלול מספר תובעים ומספר נתבעים.

אילו סוגי תביעות קיימים?

מגוון התביעות הוא רחב, כאשר הן מהוות חלק אחד בתוך תהליך רחב של הליכים משפטיים במשפט האזרחי. קיימים מספר סוגים נפוצים ועיקריים של תביעות משפטיות, ביניהן:

תביעה רגילה – בה מוגש כתב תביעה על ידי התובע, כתב הגנה על ידי הנתבע, ולעתים מוגש על ידי התובע כתב תשובה, ועל ידי הנתבע, תביעה שכנגד.

תביעות בסדר דין מקוצר – בהן מוגש כתב תביעה שמתבסס על ראיות בכתב והן כוללות דרישה לסכום קצוב. תביעה כזו תהיה לרוב של רשות מקומית בגין חוב מס עירוני לפי דין, של בנק או של מלווה כנגד הלווה, סילוק יד במקרקעין וכדומה. בתביעה מסוג זה מוטל על הנתבע לבקש את רשות בית המשפט כדי להגיש כתב הגנה. הבקשה חייבת להיות מלווה בתצהיר.

תביעות בסדר דין מהיר – בהן מוגשות הראיות שנתמכות בתצהיר. תביעות אלו משמשות לסעד כספי בלבד ובסכום של עד 75 אלף ₪. בתביעות מסוג זה יקיים בית המשפט דיון בהוכחות בתוך כחודשיים ממועד הגשת כתב התביעה.

סוגי תביעות נוספים הם תביעה קטנה, לרוב תביעות הנוגעות לנושאים מתחום הצרכנות. תביעות אלו מוגבלות בסכום הסעדים הכספיים שיכולים להגיע רק עד 31,100 ₪. סכום זה מתעדכן מדי פעם ויש לעקוב אחר השינויים. דיונים בתביעות קטנות הם מהירים למדי, ולא חלים בהם דיני ראיות והליך אזרחי.

סוג תביעה נוסף הוא תובענה ייצוגית, בה תובע אחד מתוך רבים, לרוב בתחומי הגנת הצרכן, איכות הסביבה וכדומה. התובעים יכולים להיות קבוצת אנשים בעלי עניין משותף, שתובע אחד מיצג את כולם, למשל קבוצת אנשים נגד חברת כבלים. פסק הדין שיתקבל יזכה את כל מנויי חברה זו.

היערכות להגשת תביעה משפטית – דגשים לתובע

כדי להגיש כתב תביעה כראוי, מומלץ להיוועץ בערך דין בעל בקיאות וניסיון מוכח בתחום הליטיגציה. עורך דין יוכל גם לבחון את נסיבות המקרה ולהעריך אם אכן קיימת עילה טובה לתביעה, ובעיקר מהם הסיכויים להצליח בה ומהם הסיכונים הכרוכים בהגשתה.

הסעדים הנפוצים הם: סעד כספי, סעד הצהרתי, צו עשה וצו מניעה.

סעד כספי הוא דרישה מהנתבע לשלם לתובע סכום כסף.

סעד הצהרתי הינו הצהרת בית המשפט על מצב כלשהוא אשר התובע עתר לקבל. למשל, התובע מבקש מבית המשפט להצהיר כי רכוש מסוים שייך לו ולא לבן משפחתו. באופן זה, אם עומד עיקול כנגד בן המשפחה, התובע יהיה מוגן מהנושים המעקלים אם יוצהר שהרכוש אינו שייך למי שחייב כספים ושבגין חובו הוטל העיקול.

צו עשה מחייב את הנתבע לפעולה כל שהיא.

צו מניעה מיועד למנוע מהנתבע לפעול בדרך מסוימת, למשל להימנע מלפנות את התובע מנכס, או להימנע מהפרעה לתובע, מה שבדרך כלל מיושם בסכסוכי שכנים, וכדומה.

סעד ביניים הוא מצב בו ניתן, במסגרת הדיון בתביעה, לבקש סעד זמני שמטרתו להקפיא מצב קיים עד לסיום הדיון בתביעה. למשל, עיקול זמני על חשבון הבנק של הנתבע, עד להכרעה בתביעה.

הגשת התביעה

לאחר שנוסח כתב התביעה במלואו ועל פי הכללים לעריכתו, יש להגיש אותו לבית המשפט בעל הסמכות לדון בתביעה, בדרך הקבועה בחוק. במועד הגשת התביעה יש לשלם אגרה.

עם הגשת כתב התביעה מתחיל מרוץ הטיפול בתביעה. הנתבע רשאי להגיש כתב הגנה בתוך תקופה קצובה, ולאחר מכן יכול התובע להגיש כתב תשובה, אך אינו מחויב בכך. בהמשך יתנהלו בדרך כלל הליכים של גילוי מסמכים ושאלונים. בית המשפט יקיים ישיבת קדם משפט כדי לברר את מהות המחלוקת והסיכויים לפשרה, וייתכן שהעניין יעבור להליך של גישור. לאחר סיום הליכים אלו תיקבע ישיבת הוכחות, בה יציג כל צד את ראיותיו, בדרך כלל באמצעות עדים.

בשלב האחרון לאחר שמיעת התיק, יינתן פסק דין על ידי בית המשפט ובו תינתן הכרעה אם התובע אכן ראוי לקבל את הסעדים אותם דרש. כל צד יכול להגיש ערעור על פסק הדין.

היערכות לאחר קבלת כתב תביעה – דגשים לנתבע

עם קבלת כתב התביעה חשוב להיערך במהירות, בדייקנות ומתוך היכרות עם מערכת המשפט, הכללים והתקנות. מומלץ להיוועץ בעורך דין כבר בשלבים המוקדמים לאחר קבלת כתב התביעה, ולהתכונן אליו כראוי.

  • מייד עם קבלת כתב התביעה רשמו באורח מסודר את המועד בו בוצעה המסירה של כתב התביעה לידיכם. הדבר יכול לשמש אתכם בהמשך. כמו כן בכל הזמנה לדין מצוין פרק הזמן העומד לרשותכם כדי להגיש כתב הגנה, וחשוב להכין אותו בפרק הזמן הזה.
  • עברו על סעיפי כתב התביעה ורשמו את המענה שלכם לכל טענה שהועלתה בהם.
  • רכזו את כל הראיות והמסמכים שביכולתכם להגיע אליהם, התומכים בטענתכם, כולל פרטי עדים פוטנציאלים. הראיות עשויות להיות מכתבים, קבלות, דפי בנק, חוזים, תכתובת בווטסאפ, בדואר האלקטרוני, פרסומים גלויים ברשת בכלל וברשת החברתית בפרט, וכדומה.
  • את כל החומרים שאספתם וריכזתם, הגישו לעורך דין שיוכל לעיין בהם ולייעץ לכם כיצד עליכם לפעול, ולהנחות אתכם, במידה ויתרשם שחסרים חומרים לכתב ההגנה. בשלב זה תוכלו, בסיוע עו"ד, לשקול את האפשרות של הגשת תביעה נגדית.

מהרגע בו קיבלתם את כתב התביעה נסו להמנע מכל קשר עם התובע, כולל שיחות ותכתובות שהתובע עלול להשתמש בהן נגדכם. בסיוע עו"ד, בדקו את האפשרות להסדר פשרה. צאו מההנחה שהתובע מקליט כל שיחה שלו עמכם.

ייצוג משפטי להגדלת הסיכוי לזכות

ליווי וייצוג משפטי על ידי עו"ד בעל נסיון והיכרות עם תקדימים, חוקים ופסיקות רלוונטיות יגדיל משמעותית את הסיכוי שלכם, כנתבעים, לזכות בתיק, או לפחות להגיע להסדר שתוכלו לחית עימו בשלום.

עו"ד רגר מנוסה בתביעות משפטיות, עם אחוזי הצלחה גבוהים, הוא בעל ידע מקיף ונרחב בניהול תיקים משפטיים, וליווי נאמן עד לתום ההליכים. לקבלת מידע, ייעוץ וליווי משפטי מקצועי ומהימן, צרו קשר עוד היום עם משרדנו.

לחצו לשיחה צרו קשר

    צור קשר

    / זמינות מיידית