פיטורים ללא שימוע

/ עו"ד אביתר רגר עוסק בייצוג וליווי מעסיקים וחברות

על פי חוקי העבודה, חובה על המעביד, השוקל לפטר עובד, לקיים איתו שיחת שימוע – הליך רשמי המאפשר לשני הצדדים להשמיע ולשמוע טענות בנוגע להמשך או סיום ההעסקה.

בעבר חובת השימוע הייתה תקפה רק לעובדי המגזר הציבורי, אך כיום החוק מחייב קיום שימוע גם לעובדים במגזר הפרטי. אולם, גם במציאות של ימינו, לעיתים הליך השימוע לפני פיטורים אינו נערך כלל, או נערך באופן לא תקין, תוך כדי הפרת הדין הקיים בנושא. כיצד יכול העובד להגן על זכויותיו כאשר פוטר שלא כדין?

מהו ההליך התקין של שימוע לפני פיטורים?

נוהל שימוע לפני פיטורים מכיל מספר כללים בסיסיים המחוייבים על פי הדין:

  • מתן התראה מראש – זימון לשימוע – על מנת לאפשר לעובד להתכונן לשיחת השימוע. זימון לשימוע יישלח לעובד כהודעה רשמית בכתב, יכלול פירוט מלא של סיבות הזימון ותאריך שיחת השימוע.
  • במהלך שיחת השימוע על המעסיק להסביר את השיקולים אשר הובילו אותו להחלטה לשקול את פיטוריו של העובד ולאפשר לעובד להגיב עליהם באופן חופשי.
  • העובד רשאי להזמין לשיחת השימוע נציג מטעמו, אדם פרטי (כגון חבר או קרוב משפחה) או לחלופין מומחה לזכויות העובדים – כגון עורך דין או נציג וועד העובדים.

פיטורים ללא שימוע – דעו את זכויותיכם

כאמור, פיטורים ללא שימוע מהווים הפרה בוטה של דיני עבודה ונכללים בהגדרה של פיטורים שלא כדין. עובד אשר פוטר ללא הליך שימוע, זכאי להגיש תביעה משפטית לבית הדין לעבודה, על מנת לבקש פיצויים כספיים בשל פיטורים לא חוקיים (עם או ללא תוספת עבור עוגמת הנפש), ובמקרים מסויימים אף לדרוש ביטול הפיטורים.

קביעת היקף הסעד במקרה של פיטורים ללא שימוע נעה על קשת רחבה של אפשרויות, כאשר ההחלטה הסופית תלויה במגוון רב של נסיבות ושיקולים הנשקלים על ידי בית הדין לעבודה.

כיצד נקבע היקף הפיצויים בשל היעדר שימוע לפני פיטורים?

הגובה המינימאלי של הפיצוי הכספי המגיע לעובד שפוטר שלא כדין הינו שכר של משכורת אחת, והגובה המקסימלי הינו 12 משכורות חודשיות. סך הפיצוי ומשך תשלומו, נקבע  כאמור על ידי בית הדין, על פי שקלול קריטריונים רבים.

חלק מהפרמטרים המשוקללים על ידי בית הדין נוגעים לזהותו הפרטית של העובד, כגון: גילו, הוותק והמעמד שלו  אצל המעסיק, תנאי העסקתו והסדרים מיוחדים (כגון הסכם קיבוצי), גובה שכרו, מצבו המשפחתי, יכולתו למצוא עבודה חדשה וכו'.

פרמטרים אחרים, גם הם עשויים להשפיע על החלטת בית הדין, קשורים לעצם סיבת הפיטורים, לדוגמה: הלגיטימיות של נסיבות הפיטורים, התנהגות העובד לפני ואחרי הודעת הפיטורים, התשלומים אשר קיבל במהלך העסקתו ולאחר הפיטורים ועוד. בנוסף, יתחשבו השופטים בסיבות של אי קיום השימוע על ידי המעביד.

ככלל אצבע, ניתן לומר שככל שהנזק אשר נגרם לעובד עקב פיטוריו גדול יותר, כך גובה הפיצויים יהיה גבוה יותר.

האם עובד יכול לדרוש השבה למקום העבודה?

ככלל, נדירים מאד המקרים בהם ייתן בית הדין צו לביטול פיטוריו של עובד ולהשבתו למקום עבודתו.

כדי לתבוע ביטול הפיטורים, על העובד להגיש בקשה לצו מניעה, אשר עשוי לעצור את הפסקת העבודה של העובד עד להחלטה הסופית. חשוב לציין שבניגוד למתן פיצויים כספיים, ברוב המקרים אי קיום השימוע לפני הפיטורים אינו מהווה סיבה מוצדקת להשבת העובד למקום עבודתו.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום דיני עבודה. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

    צור קשר

    / זמינות מיידית