המדריך המלא למינוי ייפוי כוח מתמשך: כל מה שצריך לדעת

/ כל מה שחשוב לדעת בעקבות תיקון החקיקה המהפכני

התיקון המהפכני לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנכנס לתוקף בשנת 2017 הביא עימו בשורה של ממש בתחום האפוטרופסות. התיקון נותן בידי הציבור כלי מודרני וגמיש, אשר בהחלט ניתן לכנות אותו: "תכנית כבקשתך". החוק מעניק לממנה מרחב תמרון גדול מאוד, ומגביל את יכולתו של הממנה להורות מי מה וכיצד יוגשמו רצונותיו באופן המינימלי.

מי שסבור כי כל עורך דין שהוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך, יניח בפני הממנה את אותו כלי משפטי, טועה טעות מרה. כמו בכל תחום – למומחיות ולניסיון אין תחליף, ורק עורך דין מיומן וותיק בתחום עריכת ייפוי כוח מתמשך, יכול להעניק שירות נכון בעניין זה.

החשיבות היתרה לבחור נכון נובעת בין היתר מכך שלא ניתן לתקן ייפוי כוח מתמשך, והדרך היחידה היא לכרוך אותו מחדש, תהליך מייגע אשר לעתים חלון ההזדמנות לבצעו הינו קצר.

ניסחנו עבורכם מדריך מקיף לממנה העושה ייפוי כוח מתמשך כדי לקבוע כראוי כיצד ינוהלו ענייניו האישיים גם כאשר חלילה לא יהיה כשיר לכך מבחינה שכלית ויהיה מה שהחוק מגדיר, מי שאינו מסוגל להבין בדבר, כלומר אינו מסוגל כבר להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו.

מהפכה של ממש: ייפוי כוח מתמשך מאפשר הגנה וכיבוד רצונו של האדם

בשנת 2017 נפל דבר בישראל בתחום הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. החוק משנת 1962 עבר חידוש וטלטלה שהייתה כה נחוצה ושרבים ציפו לבואה.

החקיקה החדשה (תיקון מס' 18) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מקפלת בתוכה מהפכה חוקתית בכל הקשור לביצור ושמירה על כבוד האדם וחירותו. לא עוד שלילה של זכויות בעת מינוי אפוטרופוס, אלא חקיקה חדשה המאפשרת לכל אדם, בעודו צלול, להסדיר מבעוד מועד את דרך הטיפול בו, לעת שחלילה יחדל בעתיד להבין בדבר.

עד היום, כאשר אדם נתן ייפוי כוח לבצע פעולות בשמו, לרבות פעולות והוראות למקרים בהם יאבד את יכולתו, בהגיע שעת המבחן, כשאותו אדם נכנס למצב בו לא היה מסוגל עוד לפעול באותם עניינים, ולו לזמן מוגבל, אבד תוקפו של ייפוי הכוח, ונוכח הוראות חוק השליחות, שליחותו של מיופה הכוח הייתה מסתיימת, גם כאשר היה מדובר בייפוי כוח כללי נוטריוני. רק במקרה של הסמכה לטובת צדדים שלישיים, המשיך להיות יעיל ייפוי הכוח הבלתי חוזר המוכר לכל מי שמכר או רכש דירה או מקרקעין אחרים.

המידע שנאסף אודות הליך האפוטרופסות, והמחקרים במדינות מתקדמות אחרות, הביא למסקנה המתבקשת לפיה יש לשנות גישה שתהלום את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואמנות בינלאומיות. אם בעבר אבדן הכשירות של אדם היא מצב שחייב העברת הסמכויות לאפוטרופוס, הרי שהתיקון הדרמטי בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מאפריל 2017 (תיקון מס' 18) משנה באופן גורף את המפה המשפטית. התיקון הזה משפיע על כל אחד ואחד מאתנו ומאפשר לקבוע את זכויותינו וחירותנו בצורה מהפכנית. כחברה מודרנית, וכדמוקרטיה השואפת לשים את האדם במרכז, ולבצר את זכויותיו וחירותו, יש לברך על חקיקה חשובה זו.

תכלית התיקון בהקשר של מתן ייפוי כוח מתמשך, היא שייפוי הכוח יינתן על ידי אדם כשיר, וייכנס לתוקף כאשר הממנה [האדם שנותן את ייפוי הכוח המתמשך] יאבד את יכולתו לקבל החלטות בעניינו, בכלל או באופן מושכל.

תיקון החקיקה, מטרתו לאפשר חופש ובמקביל לשמר גם הגנה, תוך קיום מנגנונים של בקרה ושליטה שנועדו למנוע ניצול ופגיעה במי שהפך חסר כשירות.

הגישה החדשה מבוססת על שישה עקרונות שהותוו בהצעת החוק, שכולם נועדו לשים את האדם וצרכיו במרכז, לשמור עד כמה שניתן על האוטונומיה שלו ועל כיבוד רצונו, באופן שיאפשר לאדם לתכנן את עתידו ולשלוט עליו.

מתי כדאי לשקול ייפוי כוח מתמשך?

יותר ויותר אנשים חותמים על ייפוי כוח מתמשך ומחליטים בעודם בריאים מנטלית ופיסית לערוך ייפוי כוח מתמשך, שהינו כמו צוואה בחיים הנערכת לתת מענה טוב ליום בו יזדקקו כי נציג מטעמם יקבל החלטות בשמם. בחירה שקולה של מיופה כוח עליו אנו סומכים תבטיח שיפעל אך ורק לטובתנו האישית וידאג לזכויותינו בתחומי הבריאות, הרכוש וההתנהלות האישית השוטפת. יש להתגבר על הבחירה לראות רק מה שמעבר לאף, ולהיערך כראוי מראש באמצעות ייפוי כוח מתמשך.

כולנו מעדיפים לדחות את המחשבה על היום בו אנו, או הורינו, נאבד את הכשירות שלנו או את היכולת לתפקד באופן יומיומי. המעוניינים להבטיח לעצמם שקט נפשי בעתיד, רשאים להאציל סמכויות בתחומי החיים השונים למיופה כוח אותו הם בוחרים מראש.

את היכולת החוקית להנחות ולחייב את מיופה הכוח כיצד לקבל החלטות, ואיזה החלטות לקבל מעניק ייפוי כוח מתמשך, אשר בניגוד לאפוטרופסות, מבטיח מראש וודאות מלאה הן באשר לזהות מיופה בכוח, לסמכויותיו, לדרך פעולתו, וכל זה מבלי להיות כפוף לדיווח לאפוטרופוס הכללי, כלומר, בעצמאות ואוטונומיה כפי שהממנה היה רוצה אילו יכול היה לתפקד.

רוצים לדעת עוד? הנה 10 סיבות שישכנעו אתכם או את הוריכם בחשיבות ייפוי כוח מתמשך.

מה זה ייפוי כוח מתמשך? – עו"ד אביתר רגר התארח אצל עו"ד רחלי פשר אייקנאר במסגרת הפלטפורמה ״רחלי וחברים"

מהם השיקולים העיקריים בבחירת זהות מיופי הכוח?

 • אמינות וקרבת משפחה – ככל שהממנה מכיר וסומך יותר על מיופה הכוח, כך הוא יכול להרשות לעצמו להימנע מקביעת הוראות והנחיות מקדימות ומשימוש בכלים המגוונים של הגנה ופיקוח על מיופי הכוח.
  בלא מעט מקרים, וכאשר מדובר בבן משפחה קרוב (בן זוג או צאצא), ניתן החופש המלא ושיקול הדעת המלא. זהו שיקול מרכזי בבחירת מיופה הכוח – חשוב שהאדם אותו אתם ממנים יהיה אמין, רצוי קרוב משפחה עליו אתם סומכים שאכן ידאג לכל זכויותיכם בעת הצורך. החוק מבין כי מינוי בן זוג נשען על קיום קשר נישואין, וקובע כי בניתוק הקשר (למשל בשל גירושין), יתבטל המינוי.
 • יש לזכור שמיופה כוח מתמנה בהסכמתו ובחתימתו, והוא רשאי בכל עת לפרוש מהמינוי, אם חלילה ייקלע למצב שבו לא יוכל למלא את שליחותו מחמת מוות או חוסר כשירות. לכן, מומלץ מאוד למנות תמיד יותר מאדם אחד. החוק מאפשר למנות מיופי כוח שיפעלו יחדיו וכן מאפשר למנות חליף למיופה כוח אשר ייכנס לתפקידו רק אם יחדל הראשון.
 • מי שנאלץ למנות אדם קרוב אחר שאינו צאצא או בן זוג, צריך לשקול ברצינות את האפשרות להורות כי אותו מיופה כוח יהיה חייב בחובת דיווח או בחובת התייעצות מראש לפעולות בכלל או לפעולות מסוימות.
 • ניתן לחלק תחומי אחריות גם בין מיופי כוח שאין ספק באמינותם ומסירותם לממנה. למשל, אם אחד הילדים הוא רופא ניתן לשקול לתת רק לו סמכות בעניינים רפואיים או למשל זכות הכרעה בעניינים אלה. אם אחד הילדים רגיש יותר ואנושי יותר והאחר יותר שכלתני ובקי בהלכות כספים, ניתן לשקול את חלוקת הסמכויות בהתאמה. לרגיש לתת סמכות בעניינים אישיים ולשכלתני בענייני רכוש.
 • נכון לשקול לא רק שיקולי אמינות אלא גם קרבת מגורים פיזית, זמינות גיל ומצב בריאותי. בן אהוב ואמין המתגורר בחו"ל, אינו בחירה מובנת מאליה. בן אהוב ואמין הנושא במשרה תובענית או המתגורר רחוק, גם הוא אינו בהכרח בחירה מועילה. אדם אחר שהינו מבוגר ו/או מוגבל בתנועה, גם הוא אינו בהכרח בחירה ראשונה.
 • כשממנים מיופי כוח לפעול ביחד – וזו ברירת המחדל של החוק אם לא נקבע במפורש אחרת – יש לחשוב מראש על היחסים ביניהם והיכולת שלהם להגיע להחלטות מוסכמות. אם בן אחד חזר בתשובה, ייתכן שלמנות אותו עם בת חילונית, לא יניב תוצאות מקוות. לפיכך גם ראוי ונכון לשקול קביעת מנגנון של הכרעה בין מיופי הכוח כדי להימנע עד כמה שאפשר מהגעה להכרעה באמצעות בית המשפט.
 • ככל שענייניו של הממנה מורכבים יותר, כך עליו להידרש לשיקולים של מומחיות וכשירות מקצועית של מיופה הכוח. למשל ממנה שיש לו עסקים רבים שהוא מנהל או הוא בעלים שלהם. התנהלות על פי הסכמי הצבעה בין בעלי מניות וכדומה הוראות מקצועיות למיופה הכוח.

מי לא יכול להתמנות למיופה כוח?

 • אדם שמונה לו אפוטרופוס בעצמו.
 • עורך הדין החתום על מסמכי ייפוי הכוח.
 • אדם שנותן לממנה טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, טיפול סוציאלי, סיעודי או שיקומי, תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין.
 • כל אדם שמוכרז כפושט רגל או מוגבל חמור לפי חוק השיקים ללא כיסוי – אינו יכול להיות מיופה כוח לענייני רכוש.
 • מי שטרם מלאו לו 18.
 • מי שאינו קרוב של הממנה, ומכהן כבר כמיופה כוח של 3 אנשים אחרים.

מה קורה כאשר מונו שני מיופי כוח או יותר, ואחד מהם פרש מסיבה כלשהי לרבות מוות?

מיופי הכוח הנותרים ימשיכו לפעול בהתאם לייפוי הכוח, ובכפוף להוראות שנתן – אם נתן – הממנה לעניין זה.

איך ניתן לפעול במקרים בהם למייפה הכוח אין אדם קרוב למנות?

במקרים אלו ניתן לערוך מסמך משפטי שהינו הנחיות מקדימות לאפוטרופוס. באמצעות כלי זה יכול הממנה לשלוט איך יקבל האפוטרופוס שימונה לו בעתיד יקבל החלטות בנושאים שונים, והוא גם יכול להגדיר תכונות נדרשות ותנאים נדרשים למי שיקבל את המינוי, למשל – גיל, קרבה פיזית למקום מגורי הממנה, מקצוע, מין, וכדומה. האפוטרופוס שיתמנה על ידי בית המשפט יהיה כבול בהנחיות אלה שניתנו מראש.

ההנחיות המקדימות ניתנות בהוראתו של הממנה, למרות שהוא לא יודע את זהותו של האפוטרופוס העתידי.

האם קיימת חלופה נוספת לייפוי כוח מתמשך?

מי שאינו מוטרד מהשלב בו לא יהיה כשיר, יכול להסתפק במינוי תומך בקבלת החלטות. התומך מקבל את הסמכות החוקית לסייע לאדם לקבל מידע מכל גוף, לסייע לאדם בהבנת המידע הנדרש לו לשם קבלת החלטות, לרבות החלופות האפשריות והשלכותיהן,  ולסייע לאדם במימוש החלטותיו ובמיצוי זכויותיו, לרבות סיוע בביטוי החלטותיו כלפי צדדים שלישיים. לשם ביצוע תפקיד זה, מעניק החוק לתומך בקבלת החלטות סמכות לפנות לכל גורם ולקבל מידע בשמו של הממנה. יודגש – את ההחלטות עצמן בנוגע לענייניו האישיים יקבל הממנה בעצמו.

זהו כלי משפטי שעשוי לבחור אדם שעודנו צלול בדעתו, אך כבר לא בקיא בעניינים מסוימים כמו טכנולוגיה, ולכן מעדיף להתייעץ עם מקור סמכות נוסף, והוא אינו מעוניין לערוך יפוי כוח מתמשך, או מעוניין בכלי נוסף לשלב בו הוא מצוי.

מהו הפתרון לגבי מי שמכהן כאפוטרופוס לאדם אחר וחושש מי יטפל בו לאחר לכתו או לאחר שהוא עצמו לא יהיה כשיר?

ניתן למנות עבורו אפוטרופוס עתידי לכל מקרה. התיקון לחוק הכשרות מאפשר זאת באמצעות חתימה על מסמך הבעת רצון. מדובר בכלי משפטי המאפשר להביע רצון מראש לגבי זהות האפוטרופוס שיחליף אתכם בעתיד, וכך לתת פתרון לבעיה שמטרידה את מנוחתם של הורים רבים.

כל הורה ממונה להיות האפוטרופוס של ילדיו באופן טבעי לאחר לידתם, ומסמך הבעת הרצון דואג ליום בו לא יוכלו לדאוג יותר לילדיהם.

איזונים ובלמים: מעטפות הגנה נוספות למייפה הכוח

בנוסף ליתרונות שמציע התיקון לחוק, חשוב להכיר גם את האיזונים והבלמים שלו, שמטרתם לוודא כי ייפוי הכוח המתמשך נערך וניתן אך ורק מתוך רצונו החופשי של הממנה (מי שחותם בפועל על ייפוי הכוח):

 • על הממנה לבצע את תהליך קבלת ההחלטות שלו ביחידות עם עורך הדין, וללא נוכחות אחרים, בדומה לעריכת צוואה הדורשת להימנע מכל השפעה בלתי הוגנת או אינטרסים אישיים. בצורה זו יכול הממנה להביא לידי ביטוי מלא את מגוון רצונותיו, ולעשות בחירות מסוגים שונים ומגוונים.
 • הממנה רשאי להחליט מי ועד כמה יחליט במקומו ולאילו תחומי אחריות הוא ימונה: ענייני רכוש; עניינים אישיים שאינם רפואיים הכולל את כל ההחלטות על אורח חייו של הממנה לעת שיהיה חסר כשירות, ועניינים רפואיים.
 • הממנה רשאי לחייב את מיופי הכוח בדיווח ויידוע כל החלטה המתקבלת בשמו. זהו כלי מובהק של שליטה ובקרה להגנת הממנה. החוק עצמו שם גבולות לכוחו של מיופה כוח, ואחד מהם היא החובה לקבל אישור של בית המשפט לעסקאות של רכישת או מכירת מקרקעין, וכן קובע תקרה של סכום כספי מירבי שמעליו ממנה לא יוכל לעשות בו עסקה בשמו. מיופה כוח רשאי לפעול במקרקעין של הממנה אך ורק לצורך השכרה או שכירות לתקופות של עד 5 שנים.
 • סמכות להעניק בשם הממנה ובכספו מתנות, הלוואות או תרומות טעונה הסמכה מפורשת בייפוי הכוח.
 • ישנן מגבלות נוספות אשר עורך הדין יפרט בפני הממנה ומיופי הכוח כחלק מהתהליך.

מתי נכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף?

ייפוי הכוח המתמשך מהווה מעין פוליסת ביטוח מוכנה הממתינה למקרה שכולם מקווים שלא יגיע. רק במידה והממנה מגיע למצב של חוסר כשירות, והוא כבר אינו מבין בדבר ואינו מסוגל לקבל החלטות, או אז מיופה הכוח צריך לקבל חוות דעת רפואית או חוות דעת מומחה, ולבקש מהאפוטרופוס הכללי להכניס את ייפוי הכוח לתוקף.

בענייני רכוש ניתן לקבוע מועד אחר ואפילו מיידי של כניסה לתוקף, כלומר כאשר הממנה עודנו צלול, ואז משמש ייפוי הכוח המתמשך כייפוי כוח לענייני רכוש שיש לו תוקף כאילו ניתן כייפוי כוח כללי נוטריוני לענייני רכוש בלבד וכוחו של מיופה הכוח מוגבל להוראות שייתן – אם ייתן – הממנה. זוהי שליחות רגילה אשר מתבטלת ברגע שיאבד הכושר של הממנה, ותיכנס שוב לתוקף רק אם וכאשר יוכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף.

אם יש לכם שאלות נוספות בנוגע לליווי מלא בתהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך ובהתחייבות למחיר הטוב ביותר, צרו איתנו קשר עוד היום בטלפון 077-9967722 או השאירו פרטים בטופס המצורף.


אולי יעניין אותך גם:

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מחליף תהליך ארוך ויקר של מינוי אפוטרופוס ומעניק לכם שקט משפחתי ואישי. כך תוכלו לתכנן את העתיד שלכם – כבר היום!

לחצו כאן >

כמה עולה ייפוי כוח מתמשך?

מה המחיר של ייפוי כוח מתמשך? ומהם הגורמים המשפיעים על המחיר?

לחצו כאן >

10 סיבות לחתום על ייפוי כוח מתמשך

הנה כל הסיבות שיעזרו לכם להבין למה אתם צריכים לחתום עוד היום על ייפוי כוח מתמשך

לחצו כאן >
לחצו לשיחה צרו קשר

  צור קשר

  / זמינות מיידית