ייפוי כוח מתמשך – המלאך השומר

ייפוי כוח מתמשך

לתכנן את העתיד כבר היום! ההליך היחיד שמאפשר לכם להשאיר את השליטה בעתידכם בידיים שלכם!

ייפוי כוח מתמשך – לשקט משפחתי ואישי

רובנו מעדיפים לדחות את המחשבה על שינויים בריאותיים ומנטליים אצל הורינו, בני משפחה ואנשים היקרים לליבנו – כולל אנו עצמנו. זו הסיבה שהמונח 'ייפוי כוח מתמשך' אינו מוכר לרבים, אך חשוב להיות מודעים למהפכה בתחום האפוטרופסות.

בשנת 2017 נפל דבר בישראל, בתחום הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. החוק משנת 1962 עבר חידוש וטלטלה שהייתה כה נחוצה ושרבים ציפו לבואה. החקיקה החדשה (תיקון מס' 18) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, מקפל בתוכו מהפכה חוקתית בכל הקשור לביצור ושמירה על כבוד האדם וחירותו. לא עוד שלילה של זכויות בעת מינוי אפוטרופוס, אלא חקיקה חדשה המאפשרת לכל אדם, בעודו צלול, להסדיר מבעוד מועד את דרך הטיפול בו, לעת שחלילה יחדל בעתיד להבין בדבר.

לליווי מלא בתהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך ובהתחייבות למחיר הטוב ביותר, צרו איתנו קשר עוד היום:
077-9967722 או השאירו פרטים בטופס המצורף

צור קשר

/ זמינות מיידיתהגנה וכיבוד רצונו של הפרט והאוטונומיה שלו עד כמה שרק ניתן, במקום שלילתה באמצעות מינוי אפוטרופוס

עד היום, כאשר אדם נתן ייפוי כוח לבצע פעולות בשמו, לרבות פעולות והוראות למקרים בהם יאבד את יכולתו, בהגיע שעת המבחן, כשאותו אדם נכנס למצב בו לא היה מסוגל עוד לפעול באותם עניינים, ולו לזמן מוגבל, אבד תוקפו של ייפוי הכוח, ונוכח הוראות חוק השליחות, שליחותו של מיופה הכוח הייתה מסתיימת, גם כאשר היה מדובר בייפוי כוח כללי נוטריוני. רק במקרה של הסמכה לטובת צדדים שלישיים, המשיך להיות יעיל ייפוי הכוח הבלתי חוזר המוכר לכל מי שמכר או רכש דירה או מקרקעין אחרים.

המידע שנאסף אודות הליך האפוטרופסות, והמחקרים במדינות מתקדמות אחרות, הביא למסקנה המתבקשת לפיה יש לשנות גישה שתהלום את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, את חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ואמנות בינלאומיות. אם בעבר אבדן הכשירות של אדם היא מצב שחייב העברת הסמכויות לאפוטרופוס, הרי שהתיקון הדרמטי בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מאפריל 2017 (תיקון מס' 18) משנה באופן גורף את המפה המשפטית. התיקון הזה משפיע על כל אחד ואחד מאתנו ומאפשר לקבוע את זכויותינו וחירותנו בצורה מהפכנית. כחברה מודרנית, וכדמוקרטיה השואפת לשים את האדם במרכז, ולבצר את זכויותיו וחירותו, יש לברך על חקיקה חשובה זו.

תכלית התיקון בהקשר של מתן ייפוי כוח מתמשך, היא שייפוי הכוח יינתן על ידי אדם כשיר, וייכנס לתוקף כאשר הממנה [האדם שנותן את ייפוי הכוח המתמשך] יאבד את יכולתו לקבל החלטות בעניינו, בכלל או באופן מושכל.

תיקון החקיקה, מטרתו לאפשר חופש ובמקביל לשמר גם הגנה, תוך קיום מנגנונים של בקרה ושליטה שנועדו למנוע ניצול ופגיעה במי שהפך חסר כשירות.

הגישה החדשה מבוססת על שישה עקרונות שהותוו בהצעת החוק, שכולם נועדו לשים את האדם וצרכיו במרכז, לשמור עד כמה שניתן על האוטונומיה שלו ועל כיבוד רצונו, באופן שיאפשר לאדם לתכנן את עתידו ולשלוט עליו.

מה זה ייפוי כוח מתמשךמאפשר לנו להיות בשליטה גם כשאנו מאבדים מכשירותנו

לפי החקיקה החדשה ,אדם חותם על ייפוי כוח מתמשך בעת שהוא כשיר. ייפוי הכוח ייכנס לתוקף כאשר הממנה את ייפוי הכוח יאבד את יכולתו לקבל החלטות בעניינו. מהלך זה מגן על רצונו של הפרט ושומר כמה שאפשר על האוטונומיה שלו. בהתאם לתיקון בחוק יופעל ייפוי כוח מתמשך רק כאשר הממנה מאבד מכשירותו, אז יהיה על מיופי הכוח, שהוא בחר ומינה מבעוד מועד, לפעול על פי הוראותיו שניתנו מראש בייפוי הכוח המתמשך, וסמכותם לא תפקע אלא תתמשך. פעולות מיופי הכוח כפופות לחובה לשתף וליידע את נותן ייפוי הכוח עד כמה שניתן. החוק במתכונתו החדשה כולל מערכת איזונים ובלמים, שנועדו לשים את האדם וכבודו במרכז.

ניתן למנות כמיופה כוח רק מי שמלאו לו 18 שנים (לרבות אדם עם מוגבלות) באמצעות מילוי טופס קבוע שהוגדר במסגרת תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. מהלך זה מסדיר החלטות בנוגע לעניינים אישיים הנוגעים לכל מישורי רווחתו של האדם הממנה, כמו צרכיו במהלך היום יום, היכן יגור, החלטות בריאותיות, עניינים גופניים, נפשיים וחברתיים, ובנוגע לרכושו של האדם. זאת תוך גמישות המאפשרת לממנה לקבוע כניסה באופן מיידי לתוקף בענייני רכוש, מה שמייתר וחוסך גם עריכת ייפוי כוח כללי נוטריוני שיהיה בתוקף עד אובדן הצלילות (כמובן שעם הפיכת הממנה לבלתי כשיר, חובה להכניס לתוקף את ייפוי הכוח המתמשך).

מה זה ייפוי כוח מתמשך? צפו:

חתימה על ייפוי כוח מתמשך: מפקידים סמכויות בהתאם לרצוננו

חתימה על ייפוי כוח מתמשך, כמוגדר בחוק, מאפשרת לנו להפקיד סמכויות רבות בידי ממונה שאנו ממנים, ולא להגיע למצב שבו באופן אוטומטי מופקע תוקפו של ייפוי כוח שנתנו בהיותנו צלולים, וננקטים הליכים למינוי אפוטרופוס, בהליך מסורבל ששולל כמעט באופן גורף ובלתי הפיך את סמכויות האדם על רכושו ועל גופו.

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף רק כשהממנה אינו יכול יותר להחליט עבור עצמו. במקרה כזה עובר ניהול ענייניו של הממנה לאדם, או יותר, שמונו על ידי הממנה בהיותו צלול. הזכויות כוללות החלטות בעניינים אישיים (בהתאם לנקבע מראש) כמו עניינים הנוגעים לרווחתו האישית של האדם בצרכי היומיום, כמו מקום מגוריו, בריאותו, החלטות הקשורות לעניינים גופניים, נפשיים וחברתיים.

אם ירצה, הממנה ניתן גם לקבוע את סמכויותיו של מיופה הכוח לענייני בריאות בלבד. לצורך כך יש לבחור באדם בגיר בעל כשירות, שמסוגל להבין את המשמעות של נתינתו, מטרותיו ותוצאותיה.

תכלית התיקון בהקשר של מתן ייפוי כוח מתמשך, היא שייפוי הכוח יינתן על ידי אדם כשיר, וייכנס לתוקף כאשר הממנה (האדם שנותן את ייפוי הכוח המתמשך) יאבד את יכולתו לקבל החלטות בעניינו, בכלל או באופן מושכל.

העניין הוא הגנה וכיבוד רצונו של הפרט והאוטונומיה שלו עד כמה שרק ניתן, במקום שלילתה באמצעות מינוי אפוטרופוס. ייפויי הכוח החדש יהיה תקף, שריר וקיים מעבר למה שהיה עד כה.

מה כדאי לציין במתן ייפוי כוח מתמשך?

עניינים מסוימים כדאי לציין בנפרד במסגרת מתן ייפוי כוח מתמשך, ולהגדיר באופן מדויק האם מיופה הכוח מוסמך לקבל בהם החלטות. כך במקרה של מתן תרומות ומתנות, הלוואות, חתימה על עסקאות גדולות (הגדירו במדויק את הסכומים המותרים, החוק מתיר עד תקרה של חצי מיליון ₪) ופעולות כלכליות נוספות שיכול להיות שתרצו כי מיופי כוח יתייעצו או יודיעו עליהן בטרם יצאו לפועל או שתעדיפו למנוע קבלת החלטות בהן.

העניינים בהם ממנה יוכל ליפות את כוחו של ממונה ביפוי כוח מתמשך הינם:

א) עניינים אישיים: עניינים הנוגעים לרווחתו האישית של אדם, לצרכיו היום–יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, או לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים, ולמעט עניין הנוגע לרכושו.

ב)  ענייני רכושו של אדם.

ג) ניתן לקבוע מינוי לענייני בריאות בלבד.

סמכויות מיופה הכוח רחבות ביותר והן נועדו לאפשר למיופה הכוח לפעול כאילו היה מי שנתן את ייפוי הכוח, אך בהגבלות נקובות שלא ניתן להתנות עליהן אפילו אם ירצה בכך נותן ייפוי הכוח: המרת דת, פעולות מתוקף היותו של נותן ייפוי הכוח הורה או אפוטרופוס, מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ, השתתפות בבחירות, עריכת צוואה, ופעולות לפי חוק החולה הנוטה למות.

יש עניינים אותם חייב נותן ייפוי הכוח לשקול ולציין אם רצונו שמיופה הכוח יוסמך להם, ואם לא יעשה כך מראש, ברירת המחדל תהיה העדר סמכות והם: מתן תרומות ומתנות, הלוואות, עסקאות גדולות ופעולות רבות נוספות שהחוק מונה, ואשר יש בעצם קביעתן בחוק משום הדרכה לנותן ייפוי הכוח, איך לכלכל את החלטותיו בעת מתן ייפוי הכוח.

בכל מקרה, חתימה על ייפוי כוח מתמשך דורשת ליווי מקצועי של עורך דין שהוסמך לעניין ובכל מקרה ייפוי הכוח יועבר לאפוטרופוס הכללי (שאצלו יש חובה להפקיד כל ייפוי כוח מתמשך באמצעות כרטיס חכם). שימו לב כי רק עורכי דין שהוסמכו לתחום הספציפי הזה יוכלו לסייע לכם לגבש את ההסכם הנכון ביותר עבורכם וחשוב לבדוק כי עורך הדין אינו רק מתמחה בתחום אפוטרופוס אלא עבר הכשרה ספציפית בתחום ייפוי כוח מתמשך בהתאם לתיקון החדש.

חושבים היום על מחר: בואו לפגישת ייעוץ בדרך לחתימה על ייפוי כוח מתמשך.

צור קשר

/ זמינות מיידיתמתי ייכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף בהתאם לתקנות חוק הכשרות המשפטית. יש לזכור כי כדי להוציאו לפועל על האפוטרופוס הכללי לאשר כי בוצעה הפקדה כדין, זאת באמצעות הודעת אישור שתשלח אל מייפה הכוח ואל משרדו על עורך הדין המטפל בהליך החתימה עם הגשת הטפסים הנדרשים. קבלת האישור מבטיחה כי העתק מקורי מההסכם נמצא אצל האפוטרופוס הכללי.

כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך תתבצע רק במקרה ומייפה הכוח איבד מיכולתו להבין בנושאים שפורטו באופן מפורט בייפוי הכוח. הנקודה המדויקת, בה ייקבע כי הממנה איבד מיכולתו ואינו מבין עוד בדבר אינה מוגדרת בחוק. לשם כך יכול הממנה לקבוע הוראות מדויקות לגבי מתי יופעל ייפוי הכוח בזמן אמת. להגדיר בצורה מסודרת מה, לפי הבנתי, הוא המצב בו אינו מסוגל עוד להבין בעניינים הנוגעים לייפוי הכוח ולקבל החלטות בגינם.

אם לא נעשה כן, ברירת המחדל היא להיעזר בחוות דעת של מומחה שיקבע כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר. חוות דעת זו תימסר למיופה הכוח על פי יזמתו ובקשתו. ניתן לקבוע, כי בענייני רכוש יהיה תוקף מידי לייפוי הכוח המתמשך, אזי ייכנס ייפוי הכוח לענייני רכוש לתוקף מידי, אך יעמוד בתוקף לענייני רכוש רק כל עוד הממנה צלול, ויהווה תחליף לייפוי כוח נוטריוני.

הכנסת ייפוי כוח לתוקף – שלב אחר שלב

 • חתמו על טופס הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך
 • החל מיום 11.6.19 ניתן לשלוח לאפוטרופוס הכללי הצהרה על כניסה לתוקף באופן מקוון דרך האזור האישי של מיופה הכוח.
 • אם אין לכם גישה לאזור האישי, הגיעו אל משרדי האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטי והגישו את טופס ההצהרה החתום. הוסיפו לטופס גם מסמכים נוספים רלוונטיים, אם נדרש זאת בהתאם להוראותיו של הממנה בטופס ייפוי כוח מתמשך.

כדי להשלים את התהליך במשרד האפוטרופוס עליכם להזדהות באמצעות תעודת זהות. אם מונו מספר מיופי כוח על כולם להגיע אל משרד האפוטרופוס, או שאחד מהם יצויד באסמכתא כתובה וחתומה על ידי מיופי הכוח שמבקשת להכניס את ייפוי הכוח לתוקף

לאחר הגשת המסמכים יפיק האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך.

יש לכם שאלות? הצוות המקצועי במשרדנו, ישמח לענות על כל השאלות ולהסביר לכם את משמעות התיקון החדש והאפשרויות החדשות שעומדות לפניכם. לייעוץ וליווי אישי התקשרו: 077-9967722 או השאירו פרטים בטופס המצורף

צור קשר

/ זמינות מיידיתזו לא בירוקרטיה – אלא לקיחת אחריות: הסדרת ייפוי כוח מתמשך ופקיעתו

את החתימה על ייפוי כוח מתמשך יש לעשות במעמד עו"ד שעבר הכשרה לעניין ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. וזה המקום לציין כי עו"ד אביתר רגר היה בין עורכי הדין בהכשרה הראשונה בארץ שהוסמכו לערוך ייפוי כוח מתמשך.

כדי להכניס לתוקף את ייפוי הכוח יש להמציא לאפוטרופוס הכללי אישור רפואי אודות הממנה, המתייחס לשינוי במצבו של הממנה כאשר יחדל ממסוגלות להבין בדבר. כאמור, לשם כך תידרש חוות דעת רפואית.

ביטול ופקיעת תוקפו של ייפוי כוח

במקרים שלהלן יתבטל ייפוי הכוח:

כאשר הממנה מבטל אותו בהודעה בכתב לממונה.

כאשר מתקיים תנאי שהממנה קבע מראש שיהווה ביטול של ייפוי הכוח המתמשך.

פקיעת תוקף תתרחש גם במקרים שנמנו בחוק שעיקרם הוא : פטירת הממנה (שאז נדרש צו ירושה או צו קיום צוואה), קיום תנאי שנקבע מראש על ידי הממנה, מקרים של אי כשירות הממונה, הודעת הממונה כי אינו מעוניין.

פקיעתו של יפוי כוח מתמשך אפשרית כאשר הממנה יבטל את ייפוי הכוח , בעודו צלול, בהודעה בכתב לממונה, במקרים בהם מתקיים תנאי שהממנה קבע מראש, ומהווה ביטול של ייפוי הכוח המתמשך, או במקרים של פטירת הממנה, מקרים בהם הממונה (מיופה הכוח) מוגדר כבלתי כשיר, או בהודעה של הממונה כי אינו מעוניין לשמש כמיופה הכוח והוא מיופה כוח יחיד. לפיכך ממליץ עו"ד אביתר רגר למנות לפחות 2 מיופי כוח, כדי לצמצם את האפשרות של הישארות הממנה ללא מיופי כוח בשעת הצורך.

למה לבחור בנו?

האופי היצירתי של ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם להחליט ולתכנן את עתידו בכל מישור בחייו, ואף להרחיב בנושא, כפי שנראה לו לנכון.

משמעות הדבר היא שככל שנתייעץ עם גורמים מוסמכים יותר, המחזיקים בניסיון עשיר בתחום ומתמחים בעריכת ייפוי כוח מתמשכים ובתחום האפוטרופוס, כך נוכל "להגן" על הממנה מפני עוולות או שרירותיות במקרה זה או אחר.

במשרד 'רגר את רגר' עורכי דין ונוטריון, אנו מעמידים לרשותכם עורכי דין בעלי ניסיון מוכח בתחום, ושעברו הסמכות בהתאם לתיקון החדש.

מדובר בהסכם מאוד מפורט שניתן להגדיר בצורה יצירתית ואישית. זוהי מעין 'תכנית כבקשתך' שפרקליט מיומן יוכל לכוון ולתפור עבור נותן ייפוי הכוח, וזאת בניגוד למעמד אפוטרופוס, שיפעל מבלי לדעת מראש מה רצונותיו של האדם עליו מונה, ומבלי שתהיה לו חובה חוקית להיוועץ.

למשרדינו הניסיון המרבי בתחום זה, הכולל גישה לדוגמאות רבות של ניסוח ההנחיות המקדימות.

 אם אתם מעוניינים לתכנן את עתידכם, ייפוי כוח מתמשך הוא הכלי בשבילכם. לליווי מלא בתהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך ובהתחייבות למחיר הטוב ביותר, צרו איתנו קשר עוד היום: 077-9967722 או השאירו פרטים בטופס המצורף

צור קשר

/ זמינות מיידיתלסיכום

בים של הוראות טכניות מסתתרת מהות חשובה: יש כעת כלי משפטי חדש, מודרני וגמיש אשר שם את האדם ורצונותיו במרכז, ונותן מענה למצבים שעד כה לא טופלו, היינו המשך תפקודו של אדם ועבור האדם בתקופת הביניים שבין אבדן יכולתו להבין בדבר ועד מותו. אקט החתימה לא יהיה עוד רגע קצר, אלא יחייב קיומו של הליך סדור של הסברים, שיקול דעת והתייחסות פרטנית מצד הממנה, וכן הפקדה וכפיפות לכללי פיקוח, יידוע ובקרה. אנו ממליצים להשתמש בכלי המשפטי החדש וקוראים לכל אחת וכל אחד – לך תחתום – לכי תחתמי.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

שאלות ותשובות

 • + מי רשאי לתת ייפוי כוח מתמשך?

  כל אדם כשיר ומעל גיל 18.

 • + מי רשאי להתמנות כמיופה כוח?

  כל אדם כשיר ובגיר. בין אם הוא קרוב של הממנה, ובין שלא, לרבות מי שיתמנה בשל כשירותו כבעל מקצוע. למשל: עורך דין או רואה חשבון.

 • + האם עורך הדין שמטפל בהחתמה רשאי להתמנות כמיופה כוח בתיק בו הוא מטפל?

  לא

 • + מתי פוקע ייפוי כוח?

  במות הנותן או במועד שאותו קבע נותן ייפוי הכוח מראש במסגרת ייפוי הכוח; כאשר מתמנה בעל מקצוע: כאשר הוא מאבד את רישיונו לעסוק באותו מקצוע; כאשר מי שהתמנה לשמש כמיופה כוח לענייני רכוש נכנס לפשיטת רגל; כאשר נותן ייפוי הכוח מבטל אותו לפני שנכנס למצב של חוסר כשירות; בהחלטה של בית המשפט; לאחר שייפוי הכוח נכנס לתוקף, לא יכול מי שנתן אותו לבטלו, אבל רשאי מיופה הכוח להחליט כי הוא אינו מעוניין עוד לשמש כמיופה כוח, ואם הוא מונה כמיופה כוח יחיד, אז זה יגרום לביטול ייפוי הכוח.

 • + האם חובה על מיופה הכוח לדווח על פעולותיו או על החלטתו להגיש בקשה להכנסת ייפוי הכוח לתוקף לאפוטרופוס הכללי או למישהו אחר?

  רק אם כך קבע נותן ייפוי הכוח במסגרת ייפוי הכוח, ועד כמה שקבע.

 • + האם יש לקרובי משפחה זכות לקבל מידע על מתן ייפוי הכוח?

  כל עוד הוא לא נכנס לתוקף – לא. לאחר כניסתו לתוקף – כן , אלא אם הגביל נותן ייפוי הכוח ונקב במסגרת ייפוי הכוח בשמם של קרוביו ותעודות הזהות שלהם שאותם הוא מבקש להדיר מכל מידע.

 • + האם ניתן למנות כמה מיופי כוח?

  כן.

 • + איך מתקבלות החלטות על ידי כמה מיופי כוח שמונו יחידו בינם לבין עצמם?

  אם לא נקבע אחרת על ידי נותן ייפוי הכוח יתקבלו ההחלטות פה אחד, ובהעדר הסכמה של כולם יכריע בית המשפט.

 • + האם ניתן למנות מיופה כוח כחלופי למיופה כוח שמתמנה ראשון?

  כן.

 • + האם ניתן לאמת את חתימתו של מיופה כוח על ידי עורך דין אחר, שאינו עורך דין מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך?

  כן, אך נדרש למסור קודם לכן פרטים מלאים ומדויקים לעורך הדין שעורך את ייפוי הכוח כדי שייפוי הכוח יכלול מראש את פרטי העו"ד האחר. בכל מקרה חובה למסור לידי עורך הדין העורך את ייפוי הכוח המתמשך את המסמך המקורי החתום על ידי כולם.

 • + האם ניתן לאמת חתימתו של נותן ייפוי כוח מתמשך בחו"ל ?

  טרם התקבלה עמדת משרד המשפטים בנושא זה. ייתכן שבעתיד יוסמכו קונסולים ישראליים בחו"ל להחתים על ייפוי כוח מתמשך את מי שיש לו נכסים בישראל או שהוא מעוניין לבוא לישראל באחרית ימיו ולשהות בישראל כשהוא מוגן בייפוי כוח מתמשך.

 • + האם ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש יכול להיכנס לתוקף מיידי?

  כן. ואז תוקפו וכוחו יפים כמו ייפוי כוח נוטריוני בלבד לענייני רכוש כל עוד הנותן כשיר. אם ייכנס הנותן למצב של חוסר כשירות ויחדל להבין בדבר, יהיה צורך להכניס את ייפוי הכוח המתמשך לתוקף כתנאי לכך שתוקפו יימשך בענייני רכוש ו/או ביתר העניינים להם ניתן.

 • + איך מכניסים ייפוי כוח מתמשך לתוקף? ומתי?

  רק אם ייכנס נותן ייפוי הכוח המתמשך למצב של חוסר כשירות, שבו הוא אינו מסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו, יוכל מקבל ייפוי הכוח המתמשך [מיופה הכוח] לפנות לאפוטרופוס הכללי ביחד עם חוות דעת רפואית ולהכניס את ייפוי הכוח לתוקף. ההליך מהיר ויעיל.

 • + למה חשוב לעשות ייפוי כוח מתמשך?

  כל אדם עלול להיכנס למצב זמני או קבוע של חוסר כשירות, ואם הוא השכיל לקבוע מבעוד מועד מי יהיה מיופה כוחו שיפעל עבורו בדיוק בדרך שהוא התווה לו ועל פי הוראותיו שניתנו מראש, והכל תחת סמכות חוקית מלאה וכללים השומרים על כבודו, על רצונו, על הגשמת טובתו – כי אז הוא יהיה מוגן ושמור, בלי החשש שאדם אחר יתמנה כאפוטרופוס עליו, באופן השולל את כל זכויותיו ואינו מבטיח לו שקט נפשי כלל ועיקר. זוהי פוליסת ביטוח שבה משלמים פרמיה חד פעמית לכל יתרת החיים. ובקיצור – לך תחתום! וכמה שיותר מהר.

 • + מה יעשה מי שנתן ייפוי כוח מתמשך, הוא עדיין כשיר, אך מתקשה כבר להתנהל ביומיום מול הרשויות ומול נותני שירותים?

  ידאג למינוי תומך בקבלת החלטות [יתאפשר החל מהרבעון הראשון של 2018].

 • + האם חובה לצרף כתב ויתור על סודיות של מיופה כוח למסמכי ההפקדה?

  לא. רק אם האפוטרופוס הכללי ידחה את ההפקדה מסיבה חסויה, ככל שתידרש תשובה על סיבת הדחייה, היא לא תינתן אלא לאחר חתימת כתב ויתור. [נוסח כתב הוויתור מצוי באתר זה].

צור קשר

/ זמינות מיידיתפרטי התקשרות

רחוב הארבעה 10 תל אביב, מיקוד 6473910
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה