ייפוי כוח עורך דין רגר

ייפוי כוח

/ ההליך המשפטי המאפשר לך להסמיך אדם אחר לבצע פעולות בעלות תוקף משפטי כלפי הצד השלישי בשמך ועבורך

כאשר פלוני אינו יכול לבצע פעולה משפטית מסוימת או מכלול פעולות משפטיות, באופן זמני או קבוע, מסיבות לוגיסטיות (כגון נסיעה ממושכת לחו"ל) או רפואיות, באפשרותו למנות לעצמו נציג, אשר יפעל לטובתו ובשמו בתחומי הפעילות המוגדרים מראש. הליך ייפוי כוח מתבצע באמצעות מילוי וחתימה על טופס ייפוי כוח, לרוב בנוכחות הנוטריון או עורך דין. על פי החוק בישראל, זכות לבצע ייפוי כוח ניתנת לכל אדם בגיר וכשיר משפטית.

סוגי ייפוי כוח סטנדרטיים מתבססים על חוק השליחות התשכ"ה-1965 ועל חוק לשכת עורכי הדין התשכ"א – 1961 ייפוי כוח רפואי שנערך עד כה על פי סעיף 16 לחוק זכויות החולה התשנ"ו – 1996 הוחלף לאחרונה בייפוי כוח מתמשך על פי סעיף 32א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962. ובאופן פרטני על פי סעיף 32טו שעניינו יפוי כוח רפואי הנחתם בפני בעל מקצוע שהינו כל אחד מהמקצועות שלהלן: רופא מורשה, עובד סוציאלי, פסיכולוג אח או אחות.

ייפוי כוח רפואי מסמיך את מיופה הכוח גם בעניינים הנוגעים לבדיקה או לטיפול פסיכיאטרי בקהילה וכן לקבלת מידע בנוגע לבדיקה, טיפול או אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991.

זקוקים לייפוי כוח נוטריוני או שוקלים לערוך ייפוי כוח מתמשך? עו"ד – נוטריון אביתר רגר, המתמחה בעריכת מסמכי ייפוי כוח ובעל תעודת הסמכה בייפוי כוח מתמשך, ישמח להעניק לכם שירות מקצועי מקיף בהתאם לצרכיכם ובקשותיכם האינדיבידואליים.

צרו קשר כבר היום

קראו גם:

מסמך משפטי חדש המיועד להגן על זכויותיהם של אנשים העומדים בפני שינוי בריאותי העלול למנוע מהם יכולת לקבל החלטות ולדאוג לענייניהם באופן עצמאי. ייפוי כוח מתמשך מקנה למיופה הכוח הרשאה לטפל בעיני הגוף והרכוש של מייפה הכוח אם וכאשר יאבד מייפה הכוח כשירות משפטית ויהפוך לפסול דין עקב הדרדרות במצבו הנפשי, השכלי או הפיזי.

סוגי ייפוי כוח נבדלים  אחד מהשני על פי אחד או מספר פרמטרים: היקף תחום האחריות (ייפוי כוח כללי וייפוי כוח מיוחד), זהות משפטית של החותמים על ההסכם (ייפוי כוח הנחתם בין אנשים פרטיים וייפוי כוח הניתן לגוף ציבורי או פיננסי, כגון בנק או ביטוח לאומי), תנאי אימות החתימה (ייפוי כוח לעורך דין או ייפוי כוח נוטריוני) וטווח הזמן לתוקף של ההסכם (ייפוי כוח רגיל וייפוי כוח בלתי חוזר).

מסמך משפטי נוטריוני המיועד להעברת זכויות על נכס מקרקעין מהמוכר לבעלים החדש. ייפוי כוח בלתי חוזר נדרש על מנת לרשום את הנכס בלשכת המקרקעין בטאבו. הייחודיות של ייפוי כוח זה נובע מכך שההסכם משרת את האינטרסים של מיופה הכוח, אינו ניתן לביטוי ואינו מוגבל בזמן.

סוגי ייפוי כוח מסוימים, כגון ייפוי כוח כללי או ייפוי כוח בלתי חוזר, מקבלים תוקף משפטי רק בתנאי שנחתמו  בנוכחות הנוטריון ואומתו על ידיו. תפקידו של הנוטריון הינו לוודא ששני הצדיים (מייפה ומיופה הכוח) כשירים משפטית, מבינים היטב את המשמעויות וההשלכות של המסמך וחותמים עליו מרצונם החופשי.

/ חוק זכויות החולה

חוק זכויות החולה מגדיר את העקרונות המרכזיים במערכת היחסים בין החולים בישראל ובין הגופים המטפלים. החוק מדגיש את המחויבות של הממסד הרפואי לפעול בהתאם לרצונות ולבקשות המפורטות של החולה בנוגע לטיפולו הרפואי.

הסכמה מדעת הינה זכות של כל חולה בישראל, המוגדרת ומעוגנת בחוקי זכויות החולה (סעיף 13) וחוק החולה הנוטה למות. הסכמה מדעת קובעת, כי מתן טיפול רפואי מותנה בהסכמתו המפורשת של החולה, בתנאי שקיבל את כל המידע הרלוונטי אודות הטיפול והשלכתיו.

צור קשר

/ זמינות מיידית


פרטי התקשרות

שד' שאול המלך 35 תל-אביב / ת.ד. 33095 מיקוד 6133002
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה