ייפוי כוח מתמשך

/ לתכנן את העתיד כבר היום! ההליך היחיד שמאפשר לכם להשאיר את השליטה בעתידכם בידיים שלכם!

רובנו מעדיפים לדחות את המחשבה על שינויים בריאותיים ומנטליים אצל הורינו, בני משפחה ואנשים היקרים לליבנו – כולל אנו עצמנו. זו הסיבה שהמונח ייפוי כוח מתמשך אינו מוכר לרבים, אך חשוב להיות מודעים למהפכה בתחום האפוטרופסות.

 • החתימה על ייפוי כוח מתמשך מתבצעת בעת שהאדם כשיר.
 • ייפוי הכוח ייכנס לתוקף כאשר הממנה יאבד את יכולתו לקבל החלטות בעניינו.
 • מהלך זה מגן על רצונו של הפרט ושומר כמה שאפשר על האוטונומיה שלו.
 • ייפוי כוח מתמשך יופעל רק כאשר הממנה מאבד מכשירותו, אז יהיה על מיופי הכוח, שהוא בחר ומינה מבעוד מועד, לפעול על פי הוראותיו שניתנו מראש בייפוי הכוח המתמשך, וסמכותם לא תפקע אלא תתמשך.
 • פעולות מיופי הכוח כפופות לחובה לשתף וליידע את נותן ייפוי הכוח עד כמה שניתן. החוק במתכונתו החדשה כולל מערכת איזונים ובלמים, שנועדו לשים את האדם וכבודו במרכז.

לליווי מלא בתהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך ובהתחייבות לטיפול הטוב ביותר, צרו איתנו קשר עוד היום בטלפון 077-9967722 או השאירו פרטים בטופס המצורף:

צור קשר

/ זמינות מיידית

  מה זה ייפוי כוח מתמשך? מאפשר לנו להיות בשליטה גם כשאנו מאבדים מכשירותנו

  ניתן למנות כמיופה כוח רק מי שמלאו לו 18 שנים (לרבות אדם עם מוגבלות) באמצעות מילוי טופס קבוע שהוגדר במסגרת תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

  מהלך זה מסדיר החלטות בנוגע לעניינים אישיים הנוגעים לכל מישורי רווחתו של האדם הממנה, כמו צרכיו במהלך היום יום, היכן יגור, החלטות בריאותיות, עניינים גופניים, נפשיים וחברתיים, ובנוגע לרכושו של האדם.

  כל זאת תוך גמישות המאפשרת לממנה לקבוע כניסה באופן מיידי לתוקף בענייני רכוש, מה שמייתר וחוסך גם עריכת ייפוי כוח כללי נוטריוני שיהיה בתוקף עד אובדן הצלילות (כמובן שעם הפיכת הממנה לבלתי כשיר, חובה להכניס לתוקף את ייפוי הכוח המתמשך).

  חתימה על ייפוי כוח מתמשך: באילו תחומים אפשר להעניק ייפוי כוח?

  חתימה על ייפוי כוח מתמשך, כמוגדר בחוק, מאפשרת לנו להפקיד סמכויות רבות בידי ממונה שאנו ממנים, ולא להגיע למצב שבו באופן אוטומטי מופקע תוקפו של ייפוי כוח שנתנו בהיותנו צלולים, וננקטים הליכים למינוי אפוטרופוס, בהליך מסורבל ששולל כמעט באופן גורף ובלתי הפיך את סמכויות האדם על רכושו ועל גופו.

  ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף רק כשהממנה אינו יכול יותר להחליט עבור עצמו. במקרה כזה עובר ניהול ענייניו של הממנה לאדם, או יותר, שמונו על ידי הממנה בהיותו צלול. הזכויות כוללות החלטות בעניינים אישיים (בהתאם לנקבע מראש) כמו עניינים הנוגעים לרווחתו האישית של האדם בצרכי היומיום, כמו מקום מגוריו, בריאותו, החלטות הקשורות לעניינים גופניים, נפשיים וחברתיים.

  אם ירצה הממנה, ניתן גם לקבוע את סמכויותיו של מיופה הכוח לענייני בריאות בלבד. לצורך כך יש לבחור באדם בגיר בעל כשירות, שמסוגל להבין את המשמעות של נתינתו, מטרותיו ותוצאותיה.

  תכלית התיקון בהקשר של מתן ייפוי כוח מתמשך, היא שייפוי הכוח יינתן על ידי אדם כשיר, וייכנס לתוקף כאשר הממנה (האדם שנותן את ייפוי הכוח המתמשך) יאבד את יכולתו לקבל החלטות בעניינו, בכלל או באופן מושכל.

  העניין הוא הגנה וכיבוד רצונו של הפרט והאוטונומיה שלו עד כמה שרק ניתן, במקום שלילתה באמצעות מינוי אפוטרופוס. ייפויי הכוח החדש יהיה תקף, שריר וקיים מעבר למה שהיה עד כה.

  מה כדאי לכתוב במסגרת ייפוי כוח מתמשך?

  עניינים מסוימים כדאי לציין בנפרד במסגרת מתן ייפוי כוח מתמשך, ולהגדיר באופן מדויק האם מיופה הכוח מוסמך לקבל בהם החלטות. כך במקרה של מתן תרומות ומתנות, הלוואות, חתימה על עסקאות גדולות (הגדירו במדויק את הסכומים המותרים, החוק מתיר עד תקרה של חצי מיליון ₪) ופעולות כלכליות נוספות שיכול להיות שתרצו כי מיופי כוח יתייעצו או יודיעו עליהן בטרם יצאו לפועל או שתעדיפו למנוע קבלת החלטות בהן.

  העניינים בהם ממנה יוכל ליפות את כוחו של ממונה ביפוי כוח מתמשך הינם:

  • עניינים אישיים: עניינים הנוגעים לרווחתו האישית של אדם, לצרכיו היום–יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, או לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים, ולמעט עניין הנוגע לרכושו.
  • ענייני רכושו של אדם.
  • עניינים רפואיים
  • ניתן לקבוע מינוי לעניין אחד או שניים בלבד (ניתן לחלק סמכויות בין מיופי הכוח).

  סמכויות מיופה הכוח רחבות ביותר והן נועדו לאפשר למיופה הכוח לפעול כאילו היה מי שנתן את ייפוי הכוח, אך בהגבלות נקובות שלא ניתן להתנות עליהן אפילו אם ירצה בכך נותן ייפוי הכוח: המרת דת, פעולות מתוקף היותו של נותן ייפוי הכוח הורה או אפוטרופוס, מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ, השתתפות בבחירות, עריכת צוואה, ופעולות לפי חוק החולה הנוטה למות.

  יש עניינים אותם חייב נותן ייפוי הכוח לשקול ולציין אם רצונו שמיופה הכוח יוסמך להם, ואם לא יעשה כך מראש, ברירת המחדל תהיה העדר סמכות והם: מתן תרומות ומתנות, הלוואות, עסקאות גדולות ופעולות רבות נוספות שהחוק מונה, ואשר יש בעצם קביעתן בחוק משום הדרכה לנותן ייפוי הכוח, איך לכלכל את החלטותיו בעת מתן ייפוי הכוח.

  בכל מקרה, חתימה על ייפוי כוח מתמשך דורשת ליווי מקצועי של עורך דין שהוסמך לעניין ובכל מקרה ייפוי הכוח יועבר לאפוטרופוס הכללי (שאצלו יש חובה להפקיד כל ייפוי כוח מתמשך באמצעות כרטיס חכם). שימו לב כי רק עורכי דין שהוסמכו לתחום הספציפי הזה יוכלו לסייע לכם לגבש את ההסכם הנכון ביותר עבורכם וחשוב לבדוק כי עורך הדין אינו רק מתמחה בתחום אפוטרופוס אלא עבר הכשרה ספציפית בתחום ייפוי כוח מתמשך בהתאם לתיקון החדש.

  לאחר הפקדת מסמך ייפוי כוח מתמשך, יוכל הממנה לצפות במסמך שהופקד אצל האפוטרופוס הכללי על ידי כניסה לאזור האישי שלו באתר ההזדהות הממשלתית, הן לפני הפעלת ייפוי הכוח המתמשך והן לאחר כניסתו לתוקף.

  לאחר כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך יוכל גם מיופה הכוח לצפות במסמך באזור האישי שלו.

  ממנה ומיופה כוח יכולים לקבל בכל עת גישה ומידע על ייפוי הכוח המתמשך הנוגע להם באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית.

  השקעת כספי הממנה: האם למיופה הכוח מותר להשקיע את הכסף?

  ככל שהממנה לא קובע במסגרת הנחיות מקדימות בייפוי הכוח המתמשך כיצד יושקעו כספיו, וכל עוד לא תיקבע חקיקה מפורשת בנושא זה, כספי הממנה יושקעו בהתאם לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש"ס-2000.

  אין צורך בקבלת אישור בית המשפט לפעולות השקעה בכספי הממנה בסכום שאינו עולה על מיליון ₪ בכל אחד מהמקרים שלהלן:

  1. ההשקעה היא בהתאם להנחיות מקדימות של הממנה בייפוי הכוח המתמשך;
  2. אם אין הנחיות מקדימות לעניין זה – ההשקעה היא לפי הוראות תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), התש"ס-2000. תיקון לתקנות אלה צפוי בעתיד הלא רחוק, ותיכלל בו הסדרה עדכנית ורלוונטית לסוגיה פרטנית זו.

  אף שהחוק אינו קובע כיום (נכון לתאריך 11/2023) כיצד יושקעו כספים של הממנה בסכומים גדולים, עמדת האפוטרופוס הכללי היא כי התנהלות סבירה של מיופה הכוח מחייבת שיפנה לקבלת אישור והוראות מבית המשפט לגבי ביצוע ההשקעה בכל אחד מהמקרים שלהלן:

  1. ההשקעה הינה בסכום העולה על מיליון ₪, וזאת אף אם ניתנו הנחיות מקדימות להשקעה מסוג זה;
  2. ההשקעה, בכל סכום שהוא, שאיננה בהתאם להנחיות המקדימות של הממנה בייפוי הכוח;
  3. לא נקבעו הנחיות מקדימות בעניין זה בייפוי הכוח, וההשקעה אינה בהתאם לתקנות ההשקעה.

  בכל מקרה, כוכב הצפון לעניין השקעות כספי הממנה הוא: השקעה באופן מושכל שיבטיח מענה ראוי לצרכיו השוטפים והמיוחדים של הממנה.

  מדבר בשמי ובשם קרובי משפחתי שמקבלים שירות ברמה גבוהה: מקצועי – אנושי – אישי, מצוות עורכי הדין דפנה ואביתר רגר. לכל פנייתנו בכל שעה אנו מקבלים תגובה מידית ועניינית, עמם אנו מרגישים מוגנים ובטוחים מכוון ששומרי החוק האמתיים עומדים אחרינו.

  א.ז.

  אני מבקשת להביע את הערכתי כמנכ"ל עמותת "איכות בשיקום" לעבודתנו המשותפת רבת השנים. סבלנותכם ונכונותכם ללמד ולהרבות ידע, כמו גם העבודה לאור ערכים של מנהל תקין, יושרה והגינות – מאפשרים להמשיך ולקדם את מטרות העמותה לטובת נפגעי נפש ובני משפחותם.

  עבודתכם נעשית ברמה מקצועית ומשביעת רצון תוך הפגנת ידע רב בתחום העסקת עובדים, מכרזים ועוד. דבר המאפשר לנו לקבל החלטות מושכלות ובזמן אמת ככל שניתן.

  א.ר.

  לעו"ד אביתר רגר שלום רב,

  בהמשך להתנהלותך עם אימי, י.ו. וטיפולך בבקשתה לייפוי כח מתמשך למן ההתחלה ועד סוף התהליך. על פי בקשתה של אימי ואנוכי גם כן, מבקשים אנו להודות לך בהערכה רבה על התנהלותך, שאינה מובנת מאליה. על הבקיאות, ההגינות, החוכמה והמיומנות המקצועית המובהקת. ועם זאת היחס האנושי והסבלנות הנדירה (הינך ״מענטש״…).

  בתודה ובברכה וישר כוח,
  י.ו., ר.ו.

  בשנים האחרונות זכיתי ליהנות, מספר פעמים, משירותיהם המשפטיים של עורכי הדין דפנה ואביתר רגר, בין היתר בליטגציה, לווי עסקאות נדל"ן ויעוץ בדיני עבודה. אביתר ודפנה הנם עורכי דין מקצועיים ביותר שמעניקים ללקוח שירות מקצועי מדרגה ראשונה עם יחס אישי מיוחד.

  רציתי להודות למשרד רגר את רגר על השירות האדיב, הזמינות, התגובה המידית והעניינית, ההמלצות, העצות, על הרצון ללמד ולהסביר ובמיוחד על הידע המקצועי שאיפשר לנו להיות בטוחים שאנחנו מיוצגים בביטחה לאורך כל העסקה. תודה רבה!

  מתי ייכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך?

  ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף בהתאם לתקנות חוק הכשרות המשפטית ובכפוף להוראות מיוחדות שרשאי הממנה לקבוע בייפוי הכוח עצמו. יש לזכור כי כדי להוציאו לפועל על האפוטרופוס הכללי לאשר כי בוצעה הפקדה כדין, זאת באמצעות הודעת אישור שתשלח אל מייפה הכוח ואל משרדו על עורך הדין המטפל בהליך החתימה עם הגשת הטפסים הנדרשים. קבלת אישור ההפקדה מבטיחה כי  ניתן לבצע את פעולת ההכנסה לתוקף. אישור הפקדה הינו במתכונת המצ"ב.

  כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך תתבצע רק במקרה והממנה איבד מיכולתו להבין בנושאים שפורטו באופן מפורט בייפוי הכוח. הנקודה המדויקת, בה ייקבע כי הממנה איבד מיכולתו ואינו מבין עוד בדבר אינה מוגדרת בחוק. לשם כך יכול הממנה לקבוע הוראות מדויקות לגבי מתי יופעל ייפוי הכוח בזמן אמת. להגדיר בצורה מסודרת מה, לפי הבנתו, הוא המצב בו אינו מסוגל עוד להבין בעניינים הנוגעים לייפוי הכוח ולקבל החלטות בגינם.

  כמובן שהיוזמה להכניס לתוקף היא של מיופי הכוח וההליך נעשה על ידם.

  אם לא נעשה כן, ברירת המחדל היא להיעזר בחוות דעת של מומחה רפואי שיקבע כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר. חוות דעת זו תימסר למיופה הכוח על פי יזמתו ובקשתו. ניתן לקבוע, כי בענייני רכוש יהיה תוקף מידי לייפוי הכוח המתמשך, אזי ייכנס ייפוי הכוח לענייני רכוש לתוקף מידי, אך יעמוד בתוקף לענייני רכוש רק כל עוד הממנה צלול, ויהווה תחליף לייפוי כוח נוטריוני.

  הממנה רשאי לקבוע תנאים מיוחדים לכניסה לתוקף. למשל – כי יידרשו שני רופאים או יותר, ואף לקבוע פרטים נוספים שצריך שיתקיימו באותם רופאים.

  כיום מקובל כי כל רופא מומחה בתחומים של : רפואת משפחה ו/או נוירולוג ו/או גריאטריה ו/או פסיכיאטריה, רשאי לתת חוות דעת לצורך כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך.

  מה זה ייפוי כוח מתמשך? – עו"ד אביתר רגר התארח אצל עו"ד רחלי פשר אייקנאר במסגרת הפלטפורמה ״רחלי וחברים"

  הכנסת ייפוי כוח לתוקף – שלב אחר שלב

  • חתמו על טופס הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך.
  • ניתן לשלוח לאפוטרופוס הכללי הצהרה על כניסה לתוקף וביצוע ההליך באופן מקוון דרך האזור האישי של מיופה הכוח באתר אפוטרופסות אונליין.
  • אם אין לכם גישה לאזור האישי, הגיעו אל משרדי האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטי והגישו את טופס ההצהרה החתום. הוסיפו לטופס גם מסמכים נוספים רלוונטיים, אם נדרש זאת בהתאם להוראותיו של הממנה בטופס ייפוי כוח מתמשך.
  • כל מיופי הכוח נדרשים לחתום.

  כדי להשלים את התהליך במשרד האפוטרופוס עליכם להזדהות באמצעות תעודת זהות. אם מונו מספר מיופי כוח על כולם להגיע אל משרד האפוטרופוס, או שאחד מהם יצויד באסמכתא כתובה וחתומה על ידי מיופי הכוח שמבקשת להכניס את ייפוי הכוח לתוקף

  לאחר הגשת המסמכים יפיק האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך.

  כתובת קישור לאתר להכנסה לתוקף: https://www.gov.il/he/service/effective_continuous_power_of_attorney

  יש לכם שאלות? הצוות המקצועי במשרדנו ישמח לענות על כל השאלות ולהסביר לכם את משמעות התיקון החדש והאפשרויות החדשות שעומדות לפניכם. לייעוץ וליווי אישי התקשרו: 077-9967722 או השאירו פרטים בטופס המצורף:

  צור קשר

  / זמינות מיידית

   זו לא בירוקרטיה – אלא לקיחת אחריות: הסדרת ייפוי כוח מתמשך ופקיעתו

   את החתימה על ייפוי כוח מתמשך יש לעשות במעמד עו"ד שעבר הכשרה לעניין ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח. וזה המקום לציין כי עו"ד אביתר רגר היה בין עורכי הדין בהכשרה הראשונה בארץ שהוסמכו לערוך ייפוי כוח מתמשך.

   כדי להכניס לתוקף את ייפוי הכוח יש להמציא לאפוטרופוס הכללי אישור רפואי אודות הממנה, המתייחס לשינוי במצבו של הממנה כאשר יחדל ממסוגלות להבין בדבר. כאמור, לשם כך תידרש חוות דעת רפואית.

   ביטול ופקיעת תוקפו של ייפוי כוח

   במקרים שלהלן יתבטל ייפוי הכוח:

   • כאשר הממנה מבטל אותו בהודעה בכתב לממונה.
   • כאשר מתקיים תנאי שהממנה קבע מראש שיהווה ביטול של ייפוי הכוח המתמשך.
   • פקיעת תוקף תתרחש גם במקרים שנמנו בחוק שעיקרם הוא: פטירת הממנה (שאז נדרש צו ירושה או צו קיום צוואה), קיום תנאי שנקבע מראש על ידי הממנה, מקרים של אי כשירות הממונה, הודעת הממונה כי אינו מעוניין.

   פקיעתו של יפוי כוח מתמשך אפשרית כאשר הממנה יבטל את ייפוי הכוח, בעודו צלול, בהודעה בכתב לממונה, במקרים בהם מתקיים תנאי שהממנה קבע מראש, ומהווה ביטול של ייפוי הכוח המתמשך, או במקרים של פטירת הממנה, מקרים בהם הממונה (מיופה הכוח) מוגדר כבלתי כשיר, או בהודעה של הממונה כי אינו מעוניין לשמש כמיופה הכוח והוא מיופה כוח יחיד. לפיכך ממליץ עו"ד אביתר רגר למנות לפחות 2 מיופי כוח, כדי לצמצם את האפשרות של הישארות הממנה ללא מיופי כוח בשעת הצורך.

   למה לבחור בנו?

   האופי היצירתי של ייפוי כוח מתמשך מאפשר לכל אדם להחליט ולתכנן את עתידו בכל מישור בחייו, ואף להרחיב בנושא, כפי שנראה לו לנכון.

   משמעות הדבר היא שככל שנתייעץ עם גורמים מוסמכים יותר, המחזיקים בניסיון עשיר בתחום ומתמחים בעריכת ייפוי כוח מתמשכים ובתחום האפוטרופוס, כך נוכל "להגן" על הממנה מפני עוולות או שרירותיות במקרה זה או אחר.

   במשרד 'רגר את רגר' עורכי דין ונוטריון, אנו מעמידים לרשותכם עורכי דין בעלי ניסיון מוכח בתחום, ושעברו הסמכות בהתאם לתיקון החדש.

   מדובר בהסכם מאוד מפורט שניתן להגדיר בצורה יצירתית ואישית. זוהי מעין 'תכנית כבקשתך' שפרקליט מיומן יוכל לכוון ולתפור עבור נותן ייפוי הכוח, וזאת בניגוד למעמד אפוטרופוס, שיפעל מבלי לדעת מראש מה רצונותיו של האדם עליו מונה, ומבלי שתהיה לו חובה חוקית להיוועץ.

   למשרדנו הניסיון המרבי בתחום זה, הכולל גישה לדוגמאות רבות של ניסוח ההנחיות המקדימות.

   אם אתם מעוניינים לתכנן את עתידכם, ייפוי כוח מתמשך הוא הכלי בשבילכם. לליווי מלא בתהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך ובהתחייבות לטיפול הטוב ביותר, צרו איתנו קשר עוד היום: 077-9967722 או השאירו פרטים בטופס המצורף:

   צור קשר

   / זמינות מיידית

    שאלות ותשובות נפוצות

    • כל אדם כשיר ומעל גיל 18.

    • כל אדם כשיר ובגיר. בין אם הוא קרוב של הממנה, ובין שלא, לרבות מי שיתמנה בשל כשירותו כבעל מקצוע. למשל: עורך דין או רואה חשבון.

    • לא.

    • במות הנותן או במועד שאותו קבע נותן ייפוי הכוח מראש במסגרת ייפוי הכוח; כאשר מתמנה בעל מקצוע: כאשר הוא מאבד את רישיונו לעסוק באותו מקצוע; כאשר מי שהתמנה לשמש כמיופה כוח לענייני רכוש נכנס לפשיטת רגל; כאשר נותן ייפוי הכוח מבטל אותו לפני שנכנס למצב של חוסר כשירות; בהחלטה של בית המשפט; לאחר שייפוי הכוח נכנס לתוקף, לא יכול מי שנתן אותו לבטלו, אבל רשאי מיופה הכוח להחליט כי הוא אינו מעוניין עוד לשמש כמיופה כוח, ואם הוא מונה כמיופה כוח יחיד, אז זה יגרום לביטול ייפוי הכוח.

    • רק אם כך קבע נותן ייפוי הכוח במסגרת ייפוי הכוח, ועד כמה שקבע.

    • כל עוד הוא לא נכנס לתוקף – לא. לאחר כניסתו לתוקף – כן , אלא אם הגביל נותן ייפוי הכוח ונקב במסגרת ייפוי הכוח בשמם של קרוביו ותעודות הזהות שלהם שאותם הוא מבקש להדיר מכל מידע.

    • כן.

    • אם לא נקבע אחרת על ידי נותן ייפוי הכוח יתקבלו ההחלטות פה אחד, ובהעדר הסכמה של כולם יכריע בית המשפט.

    • כן.

    • כן, אך נדרש למסור קודם לכן פרטים מלאים ומדויקים לעורך הדין שעורך את ייפוי הכוח כדי שייפוי הכוח יכלול מראש את פרטי העו"ד האחר. בכל מקרה חובה למסור לידי עורך הדין העורך את ייפוי הכוח המתמשך את המסמך המקורי החתום על ידי כולם.

    • טרם התקבלה עמדת משרד המשפטים בנושא זה. ייתכן שבעתיד יוסמכו קונסולים ישראליים בחו"ל להחתים על ייפוי כוח מתמשך את מי שיש לו נכסים בישראל או שהוא מעוניין לבוא לישראל באחרית ימיו ולשהות בישראל כשהוא מוגן בייפוי כוח מתמשך.

    • כן. ואז תוקפו וכוחו יפים כמו ייפוי כוח נוטריוני בלבד לענייני רכוש כל עוד הנותן כשיר. אם ייכנס הנותן למצב של חוסר כשירות ויחדל להבין בדבר, יהיה צורך להכניס את ייפוי הכוח המתמשך לתוקף כתנאי לכך שתוקפו יימשך בענייני רכוש ו/או ביתר העניינים להם ניתן.

    • רק אם ייכנס נותן ייפוי הכוח המתמשך למצב של חוסר כשירות, שבו הוא אינו מסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו, יוכל מקבל ייפוי הכוח המתמשך [מיופה הכוח] לפנות לאפוטרופוס הכללי ביחד עם חוות דעת רפואית ולהכניס את ייפוי הכוח לתוקף. ההליך מהיר ויעיל.

    • כל אדם עלול להיכנס למצב זמני או קבוע של חוסר כשירות, ואם הוא השכיל לקבוע מבעוד מועד מי יהיה מיופה כוחו שיפעל עבורו בדיוק בדרך שהוא התווה לו ועל פי הוראותיו שניתנו מראש, והכל תחת סמכות חוקית מלאה וכללים השומרים על כבודו, על רצונו, על הגשמת טובתו – כי אז הוא יהיה מוגן ושמור, בלי החשש שאדם אחר יתמנה כאפוטרופוס עליו, באופן השולל את כל זכויותיו ואינו מבטיח לו שקט נפשי כלל ועיקר. זוהי פוליסת ביטוח שבה משלמים פרמיה חד פעמית לכל יתרת החיים. ובקיצור – לך תחתום! וכמה שיותר מהר.

    • ידאג למינוי תומך בקבלת החלטות [יתאפשר החל מהרבעון הראשון של 2018].

    • לא. רק אם האפוטרופוס הכללי ידחה את ההפקדה מסיבה חסויה, ככל שתידרש תשובה על סיבת הדחייה, היא לא תינתן אלא לאחר חתימת כתב ויתור. [נוסח כתב הוויתור מצוי באתר זה].

    לחצו לשיחה צרו קשר

     צור קשר

     / זמינות מיידית