אפוטרופוס לגוף

/ טיפול ומתן סיוע בתחומים אישיים ורפואיים לאדם שאינו כשיר לדאוג לענייניו

אפוטרופוס לגוף, בדומה לאפוטרופוס לרכוש, ממונה על ידי בית המשפט לאדם שהוגדר כחסוי, כלומר, בגיר שאינו כשיר משפטית ואינו מסוגל לדאוג לענייניו באופן עצמאי. המינוי מתבצע במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות והפעילות של אפוטרופוס לגוף נעשית תחת פיקוח של משרד האפוטרופוס הכללי. תפקידו הוא לדאוג לצרכים הפיזיים והנפשיים של החסוי ולוודא שזכויותיו, כבודו ורווחתו נשמרים באופן מלא.

על האפוטרופוס לגוף לפעול תמיד לטובתו של החסוי, לבצע את תפקידו במסירות ובנאמנות ולציית באופן מוחלט להוראות החוק ובית המשפט. כמו כן, האפוטרופוס לגוף מחויב לשתף פעולה עם אפוטרופוס לרכוש, וזאת כדי לקבל החלטות משותפות בנושאים בעלי משמעויות לטווח הארוך (כגון בחירת מקום מגורים עבור החסוי) וכדי לנהל תקציב עבור צרכי החסוי.

כניסתו לתפקיד של אפוטרופוס לגוף

בכניסתו לתפקיד, על האפוטרופוס לגוף לבחון את מצבו הנפשי, הרפואי והפיזי של החסוי ולהבין מהם צרכיו, רצונותיו ובקשותיו. כמו כן, במידה והאפוטרופוס אינו קרוב משפחה של החסוי, עליו ליצור קשר עם קרוביו על מנת לברר את מידת היכולת והרצון שלהם להיות מעורבים בחייו ובהחלטות שתידרשנה מהאפוטרופוס לגוף.

תחומי האחריות של האפוטרופוס לעניינים אישיים

תחומי האחריות של אפוטרופוס לעניינים אישיים מקיפים את כל ההיבטים בחייו של החסוי – מפיקוח על תנאי מגוריו, דרך הסדרת טיפוליו הרפואיים ועד למעקב אחר התנהלותו בשגרת היום יום.

אפוטרופוס לגוף אחראי על בחירת מקום מגוריו של החסוי, בין אם נמצא במוסד טיפולי ובין אם מתגורר בקהילה. על האפוטרופוס לגוף לערוך ביקורים סדירים במקום מגוריו של החסוי לפחות פעם בשבועיים ולוודא שתנאי השהות בו איכותיים ומתאימים למצבו של החסוי. הביקורים יכללו  שיחות אישיות בין החסוי ובין האפוטרופוס, במידה ומצבו של החסוי מאפשר זאת.

על האפוטרופוס לוודא, במידת האפשר, כי החסוי משתתף בפעילויות חברתיות, יוצא לטיולים באוויר פתוח, זוכה לביקורים של חברים ובני המשפחה ואינו שקוע בדיכאון.

כמו כן, אפוטרופוס לגוף נמצא בקשר רציף עם הגורמים המקצועיים המטפלים בחסוי – רופאים, מטפלים סיעודיים, עובדים סוציאליים, אחיות ועוד, ודואג לצרכיו היום יומיים של החסוי, בין אם מטופל במוסד ובין אם שוהה בקהילה.

אפוטרופוס לגוף, בשיתוף עם אפוטרופוס לרכוש, מנהלים תקציב להוצאות שוטפות של החסוי, אשר כולל בין היתר ביגוד, מזון (במידה והחסוי מתגורר בגפו), עיתונים, דמי כיס וכו'.

תחומי אחריותו של אפוטרופוס לגוף בתחום הרפואי

האפוטרופוס מקבל החלטות בשמו של החסוי בנוגע להסכמה או דחיה של טיפולים רפואיים המצריכים מתן הסכמה מדעת על פי חוק זכויות החולה. כאשר החסוי מביע חוסר הסכמתו להחלטה של האפוטרופוס, ההסדר נקבע בבית המשפט. בנוסף, הוא מפקח על מתן הטיפולים הרפואיים והנפשיים לחסוי, ביצוע בדיקות ואבחונים ומוסמך לתת ייפוי כוח לקבלת מידע רפואי לגופים מקצועיים, על מנת לאפשר טיפול רפואי מתאים.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע למוסד האפוטרופסות. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

    צור קשר

    / זמינות מיידית