ייפוי כוח מתמשך רפואי לפי חוק זכויות החולה

/ ייפוי כוח רפואי מתמשך למצב שבו לא תהיו יותר כשירים לקבל החלטות

בישראל, ובעולם כולו, תוחלת החיים רק הולכת ועולה. הנתון הזה משמח, כל עוד האדם, שתוחלת חייו עלתה, מזדקן ללא מחלות הפוגעות משמעותית באיכות חייו, וכשבריאותו הפיזית והנפשית טובה, בין היתר באופן המאפשר לו להיות במצב של כשירות שכלית לקבל החלטות.

למרבה הצער, לא כולם מזדקנים בבריאות טובה והתרחישים לכך הם רבים וביניהם האפשרות שאדם יאבד את יכולת קבלת ההחלטות שלו. ייפוי כוח מתמשך רפואי מאפשר כיום למנות מיופי כוח לקבלת החלטות עבור האדם שאיבד מיכולת ההבנה, בנושאים רפואיים, רכושיים ואישיים.

תכליתו של ייפוי כוח מתמשך רפואי, לאפשר לאדם, בעודו צלול, למנות מראש מיופה כוח שינהל את ענייניו הרפואיים ביום בו הוא לא יוכל לעשות זאת בעצמו.

מטרת הסדר זה היא לאפשר לכל אדם את השקט הנפשי ואת הידיעה שהוא זה שיקבע כיצד ינוהלו ענייניו הרפואיים ובאיזה אופן, מעמדה של שליטה, בחירה והחלטה מודעת שנעשו מראש, בעת שהיה צלול. ההסדר נועד לשמור על כבוד הממנה ולאפשר לו להגשים את רצונותיו ואף לשמור עליהם, כשיגיע למצב בו לא יהיה כשיר יותר לקבל החלטות באופן עצמאי.

צור קשר

/ זמינות מיידית

  ייפוי כוח רפואי מתמשך – התהליך

  מדובר בתיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תיקון פורץ דרך בתחום חירות האדם, שמירת כבודו, הגשמת רצונו, ונקיטה באמצעים הפחות מגבילים, תוך קביעת חובה בחוק לשיתופו של הממנה בתהליך קבלת ההחלטות, ככל שניתן לקבל ממנו משוב לעניין רצונותיו, גם כאשר הוא כבר יוגדר כמי שאינו מבין בדבר.

  בזכות התיקון לחוק, באפשרותו של כל אדם כשיר, להיערך מראש לכל תרחיש ולהחליט כיצד ינוהלו בשעת הצורך חלילה ענייניו הרפואיים (כמו גם הרכושיים והאישיים). עד לתיקון פורץ הדרך, הפתרון היה מינוי של אפוטרופוס. מינוי אפוטרופוס שלל את האפשרות של הגדרה מבעוד מועד, שלל את האפשרות לשלוט על זהות האפוטרופוס שיתמנה, והביא למצב חוקי שבו לא הייתה חובת התייעצות עם מי שנכנס למצב של חוסר כשירות.

  ההסדר החדש שונה מהותית מתהליך קביעת אפוטרופסות לאדם שנמצא לא כשיר לקבל החלטות עבור עצמו. האדם, בעודו כשיר וצלול (ואף אם הוא אינו צלול באופן מלא וכבר מצוי בתחילתו של תהליך דמנטי, אך בכפוף לאישור מומחה רפואי כי עדיין מבין מהותו של יפוי כוח מתמשך ועודנו מתמצא בנכסיו ובמצבו), מחליט על מסירת הטיפול בענייניו למי שהוא בוחר, כדי שביום בו לא יוכל יותר לנהל את ענייניו בעצמו, יעשה זאת במקומו האדם או האנשים שאותם מינה לצורך כך בייפוי כוח מתמשך.

  התהליך מתבצע באמצעות מסמך מיוחד המונגש על ידי משרד המשפטים לעורכי דין בעלי כרטיס חכם ושהוכשרו לערוך ייפוי כוח מתמשך, ובו ניתן לפרט באמצעות מי, וכיצד ירצה האדם שינוהלו ענייניו הרפואיים, את הטיפול ו/או הסיעוד שיקבל, למשל אחות מוסמכת שתטפל בו בביתו, מטפלת פרטית וכדומה.

  הוראות אלה מחייבות את מיופה הכוח, והממנה יכול לקבל את השקט הנפשי שכך יתנהלו הדברים.

  באפשרות הממנה להוסיף פרטים וניואנסים ספציפיים, למשל, האם ירצה שתהיה זו מטפלת או מטפל, האם, במידה ותחול התדרדרות במצבו הרפואי ירצה להתאשפז במוסד ספציפי, מי יהיה הרופא המטפל, ועוד החלטות חשובות שלא תמיד ניתן לתת עליהן את הדעת כשכבר חלה התדרדרות במצבו הרפואי של הממנה וכשכבר אין לו שליטה על המצב.

  באמצעות ייפוי כוח מתמשך רפואי, מייפה הכוח (הממנה) יודע שהוא מצוי בשליטה במצבו וכשיגיע הרגע בו לא יוכל יותר לנהל את ענייניו, הם ימשיכו להתנהל לפי רצונו, הנחיותיו ולפי תכנון מוקדם שלו.

  מי יכול להיות מיופה הכוח?

  מיופה הכוח יכול להיות בן משפחה, אחד, או יותר, או כל אדם שהממנה ראה לנכון למנות אותו לתפקיד זה. מיופה הכוח הוא בעצם המוציא לפועל של רצונות והוראות הממנה וגם ממנו נמנעות ההתלבטויות הקשות והאחריות הכבדה שקיימת בהחלטות שהן למען הזולת בלי יכולת לדעת מה בדיוק היה רוצה הזולת, ומבלי שיצטרך להתלבט ולהתייסר בשאלה אם פעל נכון והאם הממנה היה שבע רצון מהחלטותיו. להרחבה קראו: המדריך לממנה ייפוי כוח מתמשך.

  יודגש כי במסגרת התיקון לחוק נקבע שייפוי הכוח הרפואי המתמשך ייכנס לתוקף רק לאחר שמייפה הכוח איבד את כשירותו וחדל להבין בדבר. ההגדרה החוקית היא: "מסוגל להבין בדבר" – מי שמסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו.

  את המסמך עורך עו"ד שעבר הסמכה מיוחדת של משרד המשפטים. במעמד עריכת המסמך נוכח, בנוסף לעורך הדין, הממנה בלבד – כדי להבטיח שהבעת הרצון של הממנה בפני עורך הדין נקייה מכל השפעה ולחץ. ומיופה הכוח או כמה מיופי כוח נדרשים גם הם להיות חלק מהתהליך, ולאחר שהממנה קבע את רצונותיו, גם הם חותמים על יפוי הכוח המתמשך. עם סיום עריכת המסמך הוא מוגש באופן מקוון, נשלח למשרד המשפטים, מקבל חתימה דיגיטלית, ומופקד שם עד למועד כניסתו לתוקף, כאמור, במועד בו הממנה לא יוכל יותר להבין או לקבל החלטות עצמאיות.

  הכנסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך טעונה פעולה מצד מיופי הכוח ועליו להצטייד בחוות דעת רפואית לשם כך.

  ייפוי כוח רפואי לפי חוק זכויות החולה

  חוק זכויות החולה נחקק במטרה לעגן ולקבוע בחוק את זכויות האדם המבקש טיפול רפואי, או המקבל טיפול רפואי, ולהגן על פרטיותו ועל כבודו. מטרת החוק היתה להסדיר את הקשר בין המטופל לבין הצוות הרפואי, ומהווה את הבסיס לחוקים הדנים בזכויותיהם של מטופלים.

  הוראות חוק אלו חלות על כל אדם אשר מבקש, או מקבל, טיפול רפואי, תוך שימת דגש מיוחד על כבוד האדם, ופרטיותו.חשיבותו של החוק רבה, שכן כל אחד מאיתנו נאלץ לוותר על חלק מפרטיותו וכבודו בהיותו נתון בידי הצוות הרפואי, וזאת כאשר הוא מלכתחילה לא במיטבו.

  בחוק זכווית החולה ניתנה לכל אדם אפשרות לערוך יפוי כוח רפואי. יפוי כח רפואי שנערך לפני יום 11/4/2017 ימשיך לעמוד בתוקף, ואילו מתאריך זה ואילך, יש לערוך אותו במסגרת של יפוי כוח מתמשך.

  גם יפוי כוח רפואי משולב, שהיה נהוג בעבר מכוח חוק זכויות החולה, וחוק החולה הנוטה למות, אינו חל כיום, ואדם יכול לערוך אותם רק בנפרד, אך לא באופן משולב.

  דגשים חשובים

  • ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך, על ידי הממנה, כל עוד הוא כשיר, כלומר לפני שהוא נכנס לתוקף.
  • כל מיופה כוח רשאי להשתחרר מהתחייבותו בייפוי כוח מתמשך, במידה והחליט שאינו רוצה לשאת באחריות התפקיד.
  • ניתן, ואף מומלץ מאוד, להכניס בייפוי כוח מתמשך הנחיות פעולה למיופי הכוח, כראות עיניו של הממנה, ובהתאם לרצונותיו ומחשבותיו. אלה נקראות "הנחיות מקדימות" וחשיבותן עצומה, שכן הן מאפשרות למיופה הכוח לדעת כיצד לנהוג, ובאותה עת גם מחייבות את מיופה הכוח לפעול בהתאם לאותן הנחיות מקדימות.
  • בתהליך הכנת ייפוי כוח מתמשך, אפשר לקבוע מגבלות שונות על האופן בו יטופלו העניינים הרפואיים של הממנה.
  • את המסמך רשאי לערוך רק עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לעריכת ייפוי כוח מתמשך, והמחזיק בכרטיס חכם.

  לסיכום, ייפוי כוח מתמשך הוא פריצת דרך של ממש שמאפשר לאדם להזדקן בכבוד, תוך שמירה על חירותו, כבודו ומעל הכל, רצונותיו, גם בתחום הרפואי.

  בעזרת מסמך זה יודע הממנה שבבוא העת יקבל את הטיפול הרפואי או הסיעודי בו בחר, ובידיעה שהבטיח לעצמו עתיד של טיפול רפואי שיתנהל כפי שנראה לו לנכון.

  אני מזמין אתכם ליצור עמי קשר ולהתחיל בתהליך עריכת מסמך ייפוי כוח רפואי מתמשך, שיבטיח את עתידכם ויספק לכם את השקט הנפשי בכל הנוגע להחלטות רפואיות.

  לחצו לשיחה צרו קשר

   צור קשר

   / זמינות מיידית