אפוטרופוס לקשיש

/ אחריות על טיפול, פיקוח וסיפוק הצרכים של קשישים סיעודיים או תשושי נפש במסגרת האפוטרופסות

מינוי אפוטרופוס לקשיש על ידי בית המשפט הינו הליך מקובל לטיפול בקשישים, בהגיעם לשלב בו הם אינם מסוגלים עוד לדאוג לעצמם עקב הידרדרות במצבם הנפשי, הקוגניטיבי ו/או הפיזי וזקוקים לסיוע של אדם אחר בניהול ענייניהם האישיים, הרפואיים והפיננסיים.

בעבר, אפוטרופוס היה הפתרון היחיד לסוגיית הטיפול בקשישים חסרי ישע. מינוי האפוטרופוס נעשה לאחר שהקשיש מאבד את כשירותו המשפטית ומוגדר כחסוי, ובתנאי שאין ברשותו ייפוי כוח מתמשך.

חשוב להדגיש כי כיום, ובעקבות חידוש מהפכני שחל בהוראות החוק בשנת 2017, ניתן למנוע הליך זה על ידי היערכות למצב מראש, טרם הגיעו של הקשיש למצב של אי כשירות, וזאת על ידי חתימה על מסמך משפטי ייחודי – ייפוי כוח מתמשך.

תפקידו של אפוטרופוס לקשיש מקיף מגוון רחב של תחומי החיים של הקשיש – מקבלת ההחלטות בנוגע לטיפול הרפואי בשמו ובמקומו, דרך ניהול כספיו ומסמכיו הרשמיים ועד לפיקוח על תנאי המגורים ודאגה לרווחתו הפיזית והנפשית.

הידעת?

אפוטרופוסות

/ מחיר
יקר
/ גמישות
/ פטור מאגרה

ייפוי כוח מתמשך

/ מחיר
זול
/ גמישות
/ פטור מאגרה

צור קשר

/ זמינות מיידית

  תחומי האחריות של אפוטרופוס לקשיש

  במידה והקשיש הוגד כסיעודי או תשוש נפש, ומצבו הבריאותי, הנפשי או הקוגניטיבי אינו מאפשר לו לטפל בענייניו באופן עצמאי, בית המשפט ימנה עבורו אפוטרופוס, אשר יפעל למען טובתו של הקשיש, יפקח על תנאי מגוריו ועל הטיפול הרפואי והסיעודי הניתן לו.

  האפוטרופוס ידאג לרווחתו, ויוודא שצרכיו מסופקים וזכויותיו נשמרות. האפוטרופוס לקשיש מחויב לדווח על פעולותיו למשרד האפוטרופוס הכללי, על ידי הגשת דוח פרטה ודוחות שנתיים. תפקידו של האפוטרופוס מוסדר על ידי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ועל ידי חוק זכויות החולה, ולעיתים גם על ידי הנחיות מיוחדות הניתנות על ידי בית המשפט.

  טיפול בענייני הרכוש

  על פי החוק, טיפול בתחום הרכוש מצריך מהאפוטרופוס ביצוע הפעולות הבאות:

  מיד עם כניסתו לתפקיד –

  • סקירה של מצבו הפיננסי של הקשיש ובניית תקציב להוצאות שוטפות והוצאות מיוחדות. מכוון שהתקציב בנוי על כספים של הקשיש, על האפוטרופוס להתאימו ליכולת כלכלית של הקשיש ולצרכיו הפיזיים, הנפשיים והרפואיים.
  • הגשת דוח פרטה, הכולל רשימה מלאה של כל רכושו, כספו ונכסיו של הקשיש למשרד האפוטרופוס הכללי.
  • במידה והקשיש זקוק למציאת מסגרת מגורים שונה מזו בה הוא התגורר טרם מינוי האפוטרופוס, על האפוטרופוס למצוא לו מסגרת מתאימה, בין אם בקהילה ובין אם במוסד טיפולי כלשהו, ולבצע העברה פיזית של הקשיש אל מקום מגוריו החדש. תהליך זה כולל בדיקת התאמתם של תנאי המגורים למצבו של הקשיש, הסדרת מתן שירותים הנחוצים לרווחתו וחתימה על חוזה שכירות / הסכם דמי החזקה.

  טיפול שוטף בצרכיו הפיננסיים של הקשיש –

  • ניהול הוצאות שוטפות עבור מחייתו של הקשיש, תשלומים עבור מקום מגוריו, מתן שכר לבעלי המקצוע המטפלים בקשיש, מתן דמי כיס לקשיש וכדומה.
  • ניהול מצב החשבון, רכושו ונכסיו של הקשיש, לרבות ביצוע השקעות, חלוקה, מכירה או השכרה של נכסיו.
  • מעקב אחר קבלת תשלומי דמי ביטוח, פנסיה, קצבאות ושאר הכספים המשולמים לקשיש על ידי המדינה או מוסדות פרטיים.
  • טיפול בעיניי הקשיש מול מוסדות המדינה ומוסדות פרטיים, התנהלות בשמו ובמקומו של הקשיש מול ערכאות משפטיות והסדרת חובותיו הכספיים.
  • הגשת דוחות שנתיים אודות מצבו הפיננסי של הקשיש אל משרד האפוטרופוס הכללי.

  טיפול בענייני הגוף והבריאות

  על מנת לטפל בעניינים אישיים (ענייני הגוף והבריאות) של הקשיש, על האפוטרופוס לבצע הפעולות הבאות:

  מיד עם כניסתו לתפקיד –

  • בדיקת הצרכים הנפשיים, הפיזיים והרפואיים של הקשיש ומציאת פתרונות הולמים לצרכים אלה.
  • במידה והאפוטרופוס אינו בן או קרוב משפחה של הקשיש, עליו ליצור קשר עם משפחתו באופן מידי ולברר האם יעניקו לקשיש תשומת לב ויחס אישי.

  פעולות המתבצעות באופן שוטף וקבוע –

  • ביקורים קבועים וסדורים במקום המגורים של הקשיש, הכוללים בדיקה של תנאי מגוריו ומחייתו, קיום שיחות אישיות ומתן מענה לצרכיו ולבקשותיו.
  • התקשרות עם הגורמים המטפלים בקשיש, כגון רופאיו, מטפליו ועובדים סוציאליים ופיקוח על השירותים הרפואיים והסיעודיים שהקשיש מקבל.
  • קבלת החלטות בשמו של הקשיש בנוגע להסכמה לטיפולים הרפואיים, המצריכים מתן הסכמה מדעת על פי חוק זכויות החולה. במידה והקשיש עצמו מתנגד להחלטת האפוטרופוס, יש לנסות לשכנעו ואם הדבר אינו אפשרי, הסוגיה תובא להכרעת  בית המשפט.

  משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע למוסד האפוטרופסות. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

  לחצו לשיחה צרו קשר

   צור קשר

   / זמינות מיידית