ייעוץ משפטי

/ תהליך ייעוץ משפטי בראיה רחבה

ייעוץ משפטי הוא שירות הניתן על ידי עורך דין או משפטן, בנוגע לסוגיה משפטית מסוימת. חובת מקבל השירות (הלקוח) למסור את כל המידע העובדתי הרלוונטי לגבי הסוגיה. ייעוץ משפטי אינו ניתן בעל פה אלא בכתב.

איך מתבצע תהליך ייעוץ משפטי?

השלב הראשון בתהליך ייעוץ משפטי הינו קבלת המידע. עורך הדין המייעץ אמור להבין בפרטי הפרטים את כל העובדות ונסיבות המקרה, כולל פרשנות אישית של הלקוח. בנוסף, על הלקוח למסור לעורך דין את המסמכים הנמצאים ברשותו, כולל מדיה לסוגיה: תצלומים, הקלטות, התכתבות מייל, התכתבות ווטסאפ, הודעות טקסט, והעברת מסרים בהודעות כתובות בכל דרך שהיא.

לאחר שעורך הדין קיבל מלקוחו מידע מלא ואמין, עליו לנסח את הסוגיה בשפה משפטית בתור שאלה שעליה הוא עומד לענות. התשובה לשאלה משפטית זאת הינה המטרה של תהליך הייעוץ המשפטי.

לאחר הפגישה היועץ ניגש לספרי החוק, העוסקים בשאלה נתונה. תהליך זה מצריך מעורך הדין לבחון את הסוגיה מבחינת פסקי הדין, לנתח פסיקות שניתנו במקרים דומים ולהשוות אותן לסוגיה שעל הפרק.

בשלב הבא מנפיק עורך הדין דוח ובו: תיאור המצב על היבטיו העובדתיים כפי שנמסרו לו. הסבר אודות הדין החל על המקרה, והתשובה לשאלה המשפטית לאור חקיקה ופסיקה החלה על העניין. לעתים תכלול חוות דעת משפטית המלצות מקצועיות להמשך טיפול בסוגיה.

הסתמכות על ייעוץ משפטי – כלפי גורמי חוץ

רק מי שקיבל יעוץ משפטי בכתב, במסגרת חוות דעת משפטית חתומה, אשר ניתנה על ידי עורך דין שהינו בקי בסוגיה נשוא חוות הדעת, יוכל להסתמך עליה כלפי גורמי חוץ, כאשר המקרים הרלוונטיים הינם חוקיות מעשה של מקבל חוות הדעת, כלפי העמדה לדין בעניינים פליליים, בדרך כלל ענייני מס.

השאלה האם ובאילו נסיבות יוכל אדם להסתמך על חוות דעת משפטית בדבר חוקיותו של מעשה מסוים, כדי ליהנות מההגנה של טעות במצב המשפטי, כאשר מוגש נגדו כתב אישום בגין ביצוע המעשה נשוא חוות הדעת, הינה שאלה נכבדה ביותר, ויש לה השלכות דרמטיות על מי שקיבל את חוות הדעת.

העקרונות שנקבעו בעניין ייעוץ משפטי הינם:

 • על הייעוץ המשפטי להתבסס על מלוא התשתית העובדתית.
 • על העצה להתקבל מעו"ד המתמחה בתחום בו עוסקת חוות הדעת.
 • על המתייעץ לנקוט באמצעים המתאימים ביותר לבירור חוקיות מעשיו, אף בנוסף לפנייה לייעוץ משפטי ובכלל זה, בחינת חוו"ד של רשויות מוסמכות, פסיקה או הנחיות המקובלים באותו עניין.
 • במקרה בו קיימת אפשרות לקבל pre-ruling, ובעיקר כשיש הסדר סטטוטורי המאפשר זאת, נטל ההוכחה של הנאשם להסביר מדוע הסתמך על עצת עו"ד ולא פנה לרשות יהיה כבד.
 • פניית הלקוח לעוה"ד צריכה להיעשות בתום לב, ובנסיבות מסוימות על הלקוח להפנות את תשומת לב עוה"ד לבעייתיות מסוימת בעניין אליו התבקש להתייחס. אם הטעות של הלקוח בהסתמכותו על חוות הדעת אינה כנה, אין הוא זכאי לחסות בצל ההגנה הזו. על הנאשם המבקש לחסות בצל הגנת הטעות להוכיח הסתמכותו הכנה והסבירה.
 • המידע שיש לגלות לעוה"ד הוא כל המידע הקשור לעניין לגביו נדרשת עצת עוה"ד והעשוי להשפיע בצורה כלשהי על עמדתו המקצועית. מידע שהיה בעל פוטנציאל להשפיע על חוות הדעת ולא נחשף, יביא לפסילת ההסתמכות, גם אם לא התברר כבעייתי.
 • ככל שהשאלה המשפטית תהא מורכבת יותר, כך תהא ההסתמכות על עצה משפטית סבירה יותר. יחד עם זאת, ככל שמקבל העצה הינו בכיר ומקצועי יותר, מצופה ממנו להימנע מהסתמכות.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

  צור קשר

  / זמינות מיידית