הגשת בקשה לצו קיום צוואה

/ מדריך מלא ומפורט

לאחר קריאת צוואה שהשאיר המוריש, תוכלו לממש את רצונו באמצעות הגשה של בקשה לצו קיום צוואה. לפניכם המדריך השלם להגשת הבקשה, תשלום האגרות הנדרשות ומהי הפרוצדורה במקרה והמנוח התגורר בחו"ל.

קיום צוואה כדין, יאפשר ליורשים לקבל לחזקתם את הנכסים או הממון שהורישו הנפטר\ת בצוואתם ובכך להקנות לצוואה תוקף משפטי מחייב. בקשה זו יכולים להגיש היורשים שמוזכרים בצוואה וכל אדם המעוניין במתן הצו.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה – כל השלבים

את הבקשה לצו לקיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה. זאת ניתן לעשות דרך אתר השירותים והמידע הממשלתי המקוון.

תשלום במסגרת הגשה מקוונת יחסוך לכם בתשלום האגרות לעומת תשלום בהגשת הבקשה באופן לא מקוון. הבקשה תוגש במחוז בו התגורר הנפטר. יש לדעת כי אם מייצג אתכם עורך דין הוא יוכל להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.

הבקשה לצו קיום צוואה צריכה לכלול את המסמכים הבאים:

 • טופס בקשה לצו קיום צוואה, שמולא כהלכה, חתום על ידי המבקש כמצהיר ומאומת על ידי עורך דין או נוטריון או שופט או דיין או ראש הרשות מקומית.
 • שוברי התשלום
 • תעודת פטירה
 • הצוואה המקורית ושני צילומים של הצוואה לצורך הכנת צו קיום הצוואה על ידי הרשם או החלטת בית משפט על הוכחת הצוואה בהעתק או אסמכתא לכך שהצוואה הופקדה (באם קיימת).
 • הודעות לכל היורשים ואישור על משלוח ההודעה בדואר רשום, או אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת בקשה.
 • אם חלק מהיורשים ויתרו על חלקם בעזבון, הוסיפו לבקשה גם "תצהירי הסתלקות" מקוריים.
 • במקרה וחלק מהיורשים נפטרו בינתיים הוסיפו גם תעודת פטירה שלהם והעתק הודעה שנשלחה בדואר רשום לכל היורשים על הגשת הבקשה, או תצהיר שלכם שמצהיר כי מסרתם הודעה אישית ליורשים בדבר.
 • אם אתם מתכוונים להגיש את הבקשה על ידי עורך דין מיופה כוח, צרפו גם ייפוי כוח חתום, שיאומת על ידי עורך הדין המייצג.

האגרות לתשלום הן עבור "בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בהגשה לא מקוונת – אגרת פתיחת בקשה" ו-"בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה – הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום)".

המשך טיפול בבקשה לצו קיום צוואה

הרשם לענייני ירושה, יפרסם את הבקשה ברשומות ובעיתון והבקשה תועבר לתגובת בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרדי האפוטרופוס הכללי. סוגי התגובה של ב"כ היועץ המשפטי לממשלה הן:

 1. "הודעה על כוונה שלא להתערב בהליכים" – משמעותה היא שהצו יתקבל בסמוך לאחר מכן.
 2. "הודעה על כוונה להתערב בהליכים" – משמעותה שהתיק יועבר לבית המשפט לענייני משפחה.
 3. "דרישת פרטים" – משמעותה שחסרים פרטים, ואתם תידרשו לספק את הפרטים החסרים.

רק לאחר השלמת הטיפול אצל גורמים אלו יינתן צו לקיום הצוואה בפורמט דיגיטלי, שישלח אליכם או אל עורך הדין שמטפל בבקשה.

צו קיום צוואה למנוח שהתגורר בחו"ל

במקרה ואתם מטפלים בבקשה לצו לקיום צוואה למנוח שהתגורר מחוץ לגבולות הארץ, יש לצרף לבקשה גם נסח רישום מקרקעין של המנוח בישראל או אישור כי מתנהל חשבון על שם המנוח בבנק או אישור על כל נכס אחר שנמצא בבעלות המנוח בישראל.

לכך יש להוסיף תרגום נוטריוני לעברית של כל מסמך הכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית וערבית), חוות דעת של משפטן המתמחה בדין זר ופסיקתא – מסמך צו קיום צוואה לחתימת שופט.

יש לדעת כי על כל מסמך זר לשאת את חותמת קונסול ישראל במדינה שבה הונפק או לעבור אימות על ידי תעודת אפוסטיל. את הבקשה יש להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה, שבאזור סמכותו נמצאים נכסיו של המנוח בישראל.

משרד רגר את רגר – עורכי דין ונוטריון, עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום צוואות וירושות. נשמח לסייע במתן פתרונות משפטיים, המותאמים באופן אישי לצרכים ולדרישות שלכם. לקביעת פגישת ייעוץ התקשרו לטלפון: 077-9967722 או צרו קשר.

לחצו לשיחה צרו קשר

  צור קשר

  / זמינות מיידית