בקשה לצו ירושה – המדריך המלא

/ כל מה שחשוב לדעת

אם קרובכם נפטר ולא השאיר צוואה, תידרשו להגיש בקשה לצו צוואה אל הרשם לענייני ירושה. לפניכם הפרטים המלאים אודות אופן הגשת הבקשה, מי יכול להגיש בקשה לצו ירושה ומהם המסמכים הנלווים ותשלומי האגרות שיש לשלם.

במקרה שמוריש, או אחד מקרוביכם נפטר ולא השאיר צוואה, תוכלו לדרוש את הירושה באמצעות הגשה של בקשה לצו ירושה אל הרשם לענייני ירושה. הגשת בקשה לצו ירושה יכולה להיעשות על ידי כל אדם שיש לו עניין בעיזבון המוריש.

איך מגישים בקשה לצו ירושה?

את הבקשה לצו ירושה יש להגיש ללשכת רשם הירושה שבאזור סמכותו היה מקום מושבו של המוריש. ניתן לברר בנקל מהו אזור הסמכות הרלוונטי.

את הבקשה ניתן להגיש בטופס מקוון (דרך אתר השירותים והמידע הממשלתי) או באמצעות טופס ידני. על הבקשה לכלול תצהיר מאומת על ידי עורך דין ומומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין בעל ניסיון עשיר, המתמחה בתחום צוואות וירושות.

לבקשה יש להוסיף תעודת פטירה, ובאין תעודת פטירה, יש להגיש בקשה נוספת להוכחת מוות של המוריש\ה, ואישור על משלוח הודעה בדבר הגשה הבקשה בדואר רשום. הודעה זו צריכה להישלח לכל היורשים ובמקרה שאין לכם את כתובתם המציאו אישור כי עדכנתם אותם באופן אישי על הגשת הבקשה או מכתבי הסכמת יתר היורשים.

אם הגשתם את הבקשה על ידי עורך דין, יש להוסיף ייפוי כוח המאשר כי הסמכתם את עורך הדין לטפל בעניין וכמובן אישור על תשלום אגרת פתיחת תיק, ואגרת פרסום בעיתון, כנדרש בחוק. במקרים בהם אחד או חלק מהיורשים מוותרים על חלקו\ם בעיזבון יש לצרף לבקשה גם העתק "תצהיר הסתלקות" חתום על ידי המוותרים ("המסתלקים"). גם העתק זה דורש אימות כדין על ידי עורך דין.

צו ירושה – תשלום אגרות ופרסום

את האגרות ניתן לשלם בשירות התשלומים הממשלתי. מתוך הרשימה בחרו ב"בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בהגשה מקוונת – אגרה מופחתת לפתיחת בקשה מקוונת" ו"בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה – הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום)".

את התשלום ניתן להסדיר גם דרך בנק הדואר, ולשם כך פנו אל קבלת קהל בלשכות הרשם לענייני ירושה כדי לקבל שוברי תשלום לבנק הדואר. יש להזכיר כי תשלום האגרה באופן מקוון הינו זול מהאגרה הנדרשת בהגשה לא מקוונת.

תעריפי האגרות מתעדכנים פעמיים בשנה, ב-1 בינואר וב-1 ביולי בכל שנה, ואת שיעורם ניתן לברר בנקל באתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה או במענה הטלפוני *2416.

הגשת בקשה לצו ירושה באמצעות עורך דין

אם מטפל בבקשה עורך דין מוסמך המייצג אתכם, הגשת הבקשה תעשה באופן מקוון בלבד, ולאחר שליחת הטופס ונספחיו יקבל המבקש הודעת מייל המאשרת את עצם שליחת הבקשה, כולל מספר התיק שנפתח ברשם לענייני ירושה.

הודעה זו מאשרת כי הבקשה הוגשה. לאחר שהבקשה תיבדק וימצא כי היא מכילה את כל המסמכים הנדרשים תקבלו הודעת דואר אלקטרונית נוספת, שתיידע אתכם בקליטת הבקשה המקוונת. רק הודעה זו מהווה אישור לקליטת הבקשה המקוונת במזכירות הרשם באופן תקין.

אז מהם המסמכים הדרושים?

  1. שתי אסמכתאות לתשלום האגרות.
  2. טופס בקשה לצו ירושה, שמולא כהלכה, חתום בידי המבקש כמצהיר ומאומת על ידי עורך דין או נוטריון או שופט או דיין או ראש הרשות מקומית.
  3. תעודת פטירה מקורית או העתק נאמן למקור.
  4. הודעות לכל היורשים ואישור על משלוח ההודעה בדואר רשום, לחילופין אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת בקשה.
  5. אם הנכם מיוצגים על ידי עורך דין – ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.

המשך טיפול בבקשה לצו ירושה

לאחר קליטת הבקשה במזכירות הרשם היא תועבר על ידי מזכירות הרשם לענייני ירושה לפרסום ברשומות ובעיתון. במקביל לכך תועבר הבקשה גם לטיפולו של עוזר הרשם או לטיפולו של בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרדי האפוטרופוס הכללי, שבמקרה הצורך יוכל לדרוש פרטי הבהרה.

לאחר השלמת הטיפול בבקשה מטעם גורמים אלו יינתן צו לקיום הצוואה – לבד ממקרים יוצאי דופן מהטעמים האמורים בסעיף 67א לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, שיועברו לבית משפט לענייני משפחה. בשלב זה אתם אמורים לקבל צו דיגיטלי שישלח לדואר האלקטרוני של מגיש הבקשה או למייל של עורך הדין המיצגו.

צו זה ישלח במקביל גם למשרדי ממשלה (דוגמת האגף לרישום והסדר מקרקעין (טאבו), רשות מקרקעי ישראל, משרד התחבורה, משרד החוץ, רשות המיסים ורשות התאגידים), בנקים וחברות ביטוח – כך שלא תדרשו להציג צו זה בעת קבלת שירות מגופים אלו. הקפידו לשמור את הצו הדיגיטלי במחשב למקרה ויהיה צורך להשתמש בו בעתיד ונזכיר כי כיום אין אפשרות להנפיק צו מודפס או לקבל העתקי צווים במשרדי רשם הירושה.

קבלת צו דיגיטלי נוסף

במקרה ויש ברצונכם לקבל צו דיגיטלי נוסף, על הצו המקורי שקיבלתם, יש לפנות למוקד רשם הירושות בכתובת האלקטרונית: 2416@justice.gov.il. במייל זה צרפו גם אישור תשלום של אגרת "העתק מאושר מכל מסמך/צו שניתן בתיק הרשם לענייני ירושה" וציינו בגוף ההודעה את פרטי הזיהוי של המנוח\ה (מספר תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה ומחוז מטפל) לצד כתובת דואר אלקטרונית, שאליה תרצו שישלחו את הצו הדיגיטלי הנוסף.

משרד רגר את רגר – עורכי דין ונוטריון, עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום צוואות וירושות. נשמח לסייע במתן פתרונות משפטיים, המותאמים באופן אישי לצרכים ולדרישות שלכם. לקביעת פגישת ייעוץ התקשרו לטלפון: 077-9967722.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום צוואות וירושות. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

    צור קשר

    / זמינות מיידית