עורך דין משפט אזרחי - רגר את רגר עורכי דין ונוטריון

עורך דין משפט אזרחי

/ משפט אזרחי - עושים סדר

תחומי המשפט אינם נהירים לכל אחד. כל עורך דין נשאל שוב ושוב "עורך דין לְמה אתה"?.

עורך דין פלילי יכול להשיב בלי קושי כי הוא עוסק במשפט פלילי ותשובתו תהיה ברורה ומובנת. אך מה על עורך דין אזרחי? ובמיוחד כזה המגביל את התמחותו לתחום של משפט פרטי בלבד?

המשפט האזרחי מורכב מריבוי של חוקים שנועדו לכסות את הפעילות המסחרית ומהלך החיים הרגיל של כל אזרח בעשותו חוזים, בירושה, במכר ורכישה, בנזקי גוף, כשרות משפטית, מתנה, שמירה, ביטוח, יחסי שכנות בבית המשותף ועוד.

זהו למעשה החלק הארי והחשוב ביותר לכל אדם נורמטיבי, ואין אדם שמלידה ועד מוות לא ייזקק ולא יושפע אישית מהמשפט האזרחי.

כבר שנים רבות מתבצעת עבודת מחקר וחקיקה שמטרתה לאחד את המשפט האזרחי הכולל מעל 20 חוקים עיקריים תחת קודקס אחד אשר מוצע לכנות אותו "חוק דיני ממונות", ואף הוגשה בעניין זה בשנת 2011 הצעת חוק מפורטת [הצעות חוק הממשלה-595], ההצעה עברה קריאה ראשונה, אך עודנה נמצאת בהכנה לקריאה שניה ושלישית בכנסת.

חוק זה מתיימר להקל על משפטנים ועל כל אדם לדעת כיצד יפורשו מונחי יסוד, וכיצד ישולבו בהרמוניה חקיקתית החוקים הרלוונטיים לתורת משפט כוללת אשר תנוסח בספר החוקים הישראלי באופן בהיר, שיטתי ופשוט להבנה. הדבר יביא לשיפור הוודאות המשפטית ולמודרניזציה של הוראות החוק הישראלי.

צור קשר

/ זמינות מיידית



אביא להלן את רשימת החוקים אשר מוצע לבטלם אם וכאשר יבשיל חוק דיני ממונות. היקף החקיקה מלמד עד כמה יש להיזהר כאשר בוחרים עורך דין אזרחי, וזאת כי עליו לשלוט בתחומי משפט רבים ולהכירם מקרוב.

רק מי שעוקב אחרי התפתחות החקיקה והפסיקה בתחום האזרחי, יכול להשיב לשואל, שהוא למעשה עורך דין אזרחי שיכול לתת מענה על כל בעיה שאינה מהתחום הפלילי. כמעט שאין בנמצא עורך דין שיכול להעיד על עצמו שהוא שולט במשפט פלילי ומשפט אזרחי כאחד.

החוקים העיקריים אשר מוצע לבטלם הם: חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי גוף), חוק השליחות, חוק הירושה, חוק הערבות, חוק השומרים, חוק המכר, חוק המתנה, פקודת הנזיקין, חוק המחאת חיובים, חוק המקרקעין, חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), חוק השכירות והשאילה, חוק המיטלטלין, חוק החוזים (חלק כללי), חוק השבת אבידה, חוק חוזה קבלנות, חוק הנאמנות, חוק עשיית עושר ולא במשפט, חוק חוזה הביטוח, חוק החוזים האחידים, חוק ההתיישנות.

עקרונות היסוד של משפט אזרחי

תכלית המשפט האזרחי, ולפיכך גם תכלית היוזמה של החקיקה החדשה היא:

  1. הבטחת צדק, הגינות וסבירות.
  2. קידום ביטחון, ודאות ויעילות במשפט.
  3. התאמה בין הסדרי המשפט האזרחי.
  4. שמירה על זכויות מוקנות.
  5. הגנה על ציפיות והסתמכות ראויות של הצדדים.

לכשיתקבל, יהיה זה החוק הגדול בתולדות המדינה, אבל הוא יאפשר למי שעוסק במשפט אזרחי למצוא את התשובות למרבית השאלות בתחומי המשפט הפרטי במקום אחד אחיד, מתואם והרמוני.

מדוע משפט אזרחי כה חשוב?

חשיבות הנושא אינה רק בשל ההיקף העצום של החקיקה הרלוונטית, אלא בעיקר כפי שהובהר על ידי מי שעתידה להיות נשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופטת פרופ'  דפנה ברק-ארז במאמר שפרסמה בנושא, היינו שעל הקודקס החדש שבין תחומי משפט ישראלי מודרני לכלול הרחבה לנושאים חברתיים  חשובים לאזרח "הקטן", כמו דיני הצרכנות, ולחשוף את ההכרעות הערכיות הגלומות בה, למשל, בסוגיית ההתיישנות.

אז בפעם הבאה שאתם שואלים "עורך דין לְמה אתה"? תנסו להתמקד. מי שישיב לכם שהוא עורך דין אזרחי, לוקח על שכמו מטלה מקצועית מקיפה.

אם יגעתם במרחבי הרשת, מצאתם עורך דין השולט במשפט אזרחי.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום משפט אזרחי. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

צור קשר

/ זמינות מיידית



פרטי התקשרות

שד' שאול המלך 35 תל-אביב / ת.ד. 33095 מיקוד 6133002
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה