עורך דין דיני חברות: ייעוץ משפטי לחברות

/ שירותי ייעוץ וליווי לחברות ולתאגידים

המטרה המובהקת של דיני חברות הינה עידוד היזמות העסקית  – "המנוע" העיקרי לצמיחת משק מודרני. כך, לצד יצירת מערכים לניהול תקין של החברה מההיבט החוקי, דיני חברות מספקים תמיכה משפטית בהקמת פרויקטים כלכליים ומסחריים, תוך כדי הגנה על זכויות היזמים וצמצום הסיכונים להפסדים אישיים כבדים.

דיני חברות ותאגידים הינו ענף משפטי המאגד בתוכו את מכלול החוקים והתקנות הנחוצים לניהול הפעילות העסקית, הפיננסית והארגונית של החברה, משלב ההקמה ועד לפירוקה. פן אחד של דיני חברות מסדיר את היחסים בין בעלי המשרות ובין בעלי המניות (בעלי החברה), בינם ובין עצמם ובינם ובין החברה, המוגדרת כישות משפטית עצמאית, נפרדת מבעליה. הפן הנוסף של דיני החברות מתייחס למערכות יחסים בין החברה ובין הגורמים החיצוניים, כגון גופים ציבוריים ופיננסיים ורשויות המדינה, חברות אחרות הנמצאות בשיתופי פעולה עמה, הלקוחות, הזכיינים ועוד.

בין הנושאים המרכזיים הבאים לידי ביטוי בדיני החברות נמנים נהלים להסדרת ניגודי אינטרסים ופתרון סכסוכים ומחלקות בין בעלי המניות, העובדים והגורמים החיצוניים הקשורים לפעילות העסקית של החברה, הסדרים מול רשויות ונושים במקרה של פירוק החברה וייצוג החברה בפני מוסדות המדינה ובפני הערכאות המשפטיות.

מה תפקידו של עורך דין חברות?

עורך דין המתמחה בדיני חברות מעניק שירותי ייעוץ וליווי לחברות ולתאגידים, הן על בסיס שוטף ומתמשך בשלל תחומי הפעילות של החברה (ריטיינר) והן על בסיס חד פעמי, לצורך יצירת פתרון עבור סוגיה משפטית אד-הוק.

בין המסמכים הרשמיים הנמצאים בתחום האחריות של עורכי דין חברות נמנים: הסכמי מייסדים ושותפויות, הסכמי קניין רוחני, הסכמי סודיות וקניין רוחני, הסכמי פיתוח והפצה, הסכמי מימון, הסכמי התקשרות עם לקוחות ועוד.

ליווי משפטי בשלב הקמת החברה

הצורך בליווי משפטי מתעורר כבר בשלב ההתארגנות הראשון לפתיחת החברה, עוד לפני נקיטת הצעדים האופרטיביים.

בשלבים אלה מספק עורך הדין מענה לשתי סוגיות מרכזיות: תכנון אסטרטגי של מבנה החברה ובחירת סוג האחריות של בעלי החברה, ועריכת הסכם המייסדים, המסדיר את הזכויות והחובות, התפקידים, תחומי האחריות ומערכת היחסים בין מקימי החברה.

בשלב אופרטיבי של פתיחת החברה, עורך דין המתמחה בדיני חברות נותן מענה לוגיסטי לרישום החברה במוסדות המדינה, מניסוח (או אימות החתימה) של תקנון ההתאגדות והצהרות בעלי המניות ודירקטוריונים, ועד להגשת המסמכים ותשלום האגרה לרשם החברות.

בנוסף לסיוע בתהליכי הרישום ועריכת הסכמי מייסדים, הסכם סודיות וחוזי ניהול והתקשרות בין השותפים ובעלי המניות, שירותי עורכי דין לחברות בשלב ההקמה כוללים גם ייעוץ והדרכה בנושאים אסטרטגיים, כגון תכנון המבנים הארגוני, המשפטי והפיננסי של החברה, בהתאם לתחום עיסוקה ויעדיה לטווח הקצר והארוך.

לעיתים נדרשת העזרה המשפטית בתחומים לוגיסטיים נוספים, כגון בתהליך הקמת המשרדים של החברה (השכרה או רכישה של נכסי נדלן והסדרת ההתנהלות מול רשויות מקומיות, ארנונה, ספקי ציוד ועוד).

ליווי משפטי שוטף

שירותים שוטפים לניהול תקין של פעילות עסקית של החברה כוללים ליווי בתהליכי משא ומתן, ניהול סיכונים, הערכת הפוטנציאל המשפטי ובדיקת החוקיות של עסקאות מסחריות, עריכת חוזה לצורך ביצוע העסקה והגנה בפני תביעות עתידיות.

כבר מהימים הראשונים של פעילותה, זקוקה החברה להכנת המסמכים, המסדירים את התנהלותה כלפי העובדים, ספקי השירות, בנקים, חברות אשראי וכדומה. עורך דין חברות יערוך חוזי עבודה סטנדרטיים והסכמי העסקה ספציפיים, הסכמי סודיות ואי תחרות והסכמי התקשרויות עם ספקים, זכיינים, סוכנים, קבלני משנה וגופים עסקיים או ציבוריים נוספים.

עורכי דין לחברות מטפלים בהיבט החוקי של מערכות היחסים בין גורמים פנים וחוץ ארגוניים, כגון הגדרה והסדרה של חובות וזכויות של הבעלים, המנהלים, העובדים והגופים המועסקים על ידי החברה ויצירת מערך משפטי תקין לצורך שיתופי פעולה עם גופים מסחריים והתקשרויות עם המשקיעים, נותני השירות, הספקים, הזכיינים, הלקוחות ועוד. תחום יחסי עובד מעביד, הכולל תנאים לסיום העבודה, מתן אופציות, הגדרת זכויות וחובות של שני הצדדים מוסדר על ידי  מסמכים רשמיים, כגון הסכמי ניהול והעסקה, חוזי אופציה ועוד.

ייצוג החברה בערכאות המשפטיות

טיפול במצבי סכסוך בבתי המשפט ובערכאות אחרות חיוני לשם הגנה על האינטרסים של החברה ובעלי מניותיה. חברות עסקיות נתונות כיום לחשיפה מוגברת וסיכון מוגבר של תביעות מצד לקוחות ומצד מי שקיבלו מהחברה פניות חוזרות ונשנות בעניין שיווק בלי שניתנה רשות לכך.

חובתם של בעלי מניות להתגונן מפני תביעות כנגד החברה, ועליהם להעמיד ייצוג משפטי הולם במקרים בהם מוגשת תביעה. בין אם תביעת עובד ובין אם תביעה מסחרית/עסקית.

עורך דין חברות מוצלח ומנוסה ינסה לסיים את הסכסוך ללא הגעה אל בתי המשפט, ואם העניין כבר נדון בערכאות, על ידי השגת הסכם פשרה נאות.

ליווי הסכמים ועסקאות מסחריות

כמו כן, תפקידו של עורך דין דיני חברות ללוות עסקאות מסחריות, משלבי ההתקשרות הראשוניים ועד לסגירת העסקה וחתימה על ההסכם.

כל שינוי במבנה החברה ובמטרותיה, או בהסדרים בין בעלי המניות, וכמו כן בעזיבה או הכנסה של שותף חדש, מצריך מעורבות מקצועית של עורך דין חברות. בנוסף לעריכת ההסכמים החדשים ו/או עדכון ההסכמים הישנים, במקרים רבים שינויים אלה מצריכים דיווח לרשם החברות.

מעורבות של עורך דין הינה קריטית במקרים של משברים עסקיים, כינוס נכסים, פירוק החברה מרצון ולא מרצון. עורך דין חברות מלווה את התהליכים ומסייע להסדיר סכסוכים המתעוררים בשלב זה בין בעלי המניות, עובדים, נושים וגופים פיננסיים ומייצג את החברה בפני מסודות המדינה ובפני הערכאות המשפטיות.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום דיני חברות. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

    צור קשר

    / זמינות מיידית