התפטרות בדין מפוטר

/ התפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה

קיימים בחוק מקרים מיוחדים בהם תיחשב התפטרותו של עובד כפיטורים – "התפטרות בדין מפוטר".

סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 1963, קובע:

11. התפטרות אחרת שדינה כפיטורים

(א) התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים.

הסעיף כולל שני רכיבים מהותיים אשר די בהתקיימות אחד מהם על מנת לגבש את זכותו של העובד להתפטר בדין מפוטר:

 1. הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
 2. נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו.

התפטרות בדין מפוטר, מזכה את העובד המתפטר בזכאות לקבלת פיצויי פיטורים ממעבידו, כאילו פוטר על ידיו.

הרעה מוחשית בתנאי העבודה

על מנת להציג תשתית ראיות מספקת להוכחת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, יש לבחון באופן אובייקטיבי את מכלול הנסיבות שהובילו להתפטרותו של העובד, ולא די בתחושתו הסובייקטיבית של העובד.

המקרים בהם שינוי בתנאי העבודה ייחשב כהרעה מוחשית בתנאי העבודה כקבוע בחוק הם שונים ומגוונים, ולדוגמא:

 • שינוי מקום עבודה או תפקיד
 • קיפוח במתן תנאים סוציאליים (חופשה שנתית, דמי הבראה, שעות נוספות וכדומה)
 • עיכובים בתשלום שכר עבודה
 • צמצום ימי העבודה באופן ניכר
 • ביטול הסעות לעבודה על ידי ועל חשבון המעביד
 • העתקת מקום העבודה למקום מרוחק ממקום מגורי העובד
 • להרחבה לחצו כאן.

נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו

האבחנה בין שתי החלופות אינה תמיד ברורה, וניתן לטעון לקיום שתי האפשרויות לחילופין או במצטבר, כאשר בסופו של דבר, הכרה בהתקיימות איזה מהתנאים הללו מובילה לתוצאה של התפטרות העובד בדין מפוטר.

בעילה של התפטרות עקב "נסיבות אחרות"  נותן בית הדין משקל רב דווקא לתחושתם הסובייקטיבית של הצדדים, והוא בוחן האם במצב הדברים שנוצר במקום העבודה או ביחסי הצדדים ניתן להמשיך ולשתף פעולה בצורה תקינה והולמת את יחסי העבודה.

המקרים בהם הוכרו ה"נסיבות האחרות שביחסי עבודה" כהתפטרות בדין פיטורים נוגעות, במקרים רבים, למצבים בלתי צפויים ביחסי העבודה אשר בהתקיימם מתקבלת התחושה של העובד כי יש להביא להפסקת יחסי העבודה ביוזמתו, כאילו עשה זאת המעביד, ולדוגמא:

 • יחס משפיל כלפי עובד שהוביל להידרדרות במצבו הנפשי
 • התקנת מצלמות נסתרות במקום העבודה שהוביל לאובדן האמון בין הצדדים
 • מעביד המתעלם מהוראות הקשורות בבטיחות בעבודה והתנהגות זו מסכנת את שלום העובד
 • הטלת חובה על העובד לעבוד באופן קבוע בשעות נוספות וממושכות
 • יחס פוגע ומתנכר של המעביד או הממונה על העובד כלפי העובד
 • ועוד.

תנאים ספציפיים למימוש הזכות בהתפטרות בדין מפוטר

בתי הדין לעבודה פסקו פעמים רבות כי עובד המבקש להתפטר בדין מפוטר ולהוכיח זכאותו לפיצויי פיטורים מכוח סעיף 11(א) לחוק פיצויי פיטורים, צריך לעמוד בשלושה תנאים:

 1. על העובד להוכיח כי אכן הייתה "הרעה מוחשית בתנאי העבודה" או "נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו";
 2. על העובד להוכיח כי התפטר בשל כך ולא מסיבה אחרת, דהיינו, עליו להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין ההתפטרות לבין ההרעה או הנסיבות הללו;
 3. על העובד להוכיח כי נתן התראה סבירה למעביד על כוונתו להתפטר והזדמנות נאותה לתקן את ההרעה או את הנסיבות ככל שהן ניתנות לתיקון. כלומר – לפני שעובד מבקש לממש את זכותו להתפטרות בדין מפוטר, עליו לעמוד בדרישה מהותית: עליו להודיע למעביד על כוונתו להתפטר בדין מפוטר וזאת בזמן אמת ועל מנת שתהיה למעביד הזדמנות לסלק את סיבת ההתפטרות הצפויה. החוק אינו דורש מתן התראה בכתב למעביד, אך בהחלט עדיף לתת את ההתראה בכתב, ולהסתייע לצורך כך בעורך דין דיני עבודה.

לתנאי זה קיים חריג, לפיו אי מתן התראה לא ישלול את הזכות לתשלום פיצויי פיטורים כאשר ברור כי המעביד אינו יכול או אינו מתכוון לפעול לתיקון ההרעה המוחשית או הנסיבות, או במקרים בהם תנאי עבודתו של העובד נחותים מתנאי העבודה על פי הוראות החוק במידה ניכרת.

עד מתי עומדת זכותו של העובד להתפטרות בדין מפוטר?

בדרך כלל, ניתן לראות כי בתי הדין לעבודה מקלים על עובדים בענין זה ואינם ממהרים לקבוע כי שיהוי העובד גרם לאובדן זכותו להתפטרות בדין מפוטר בהתאם לסעיף הנ"ל.

בתי הדין קבעו כי אין לדרוש מהעובד כי יתפטר מיידית מחמת הרעה מוחשית עוד בטרם בירר בדבר מקום עבודה חילופי. כן נקבע כי העובד, גם לאחר שהודיע על כוונתו להתפטר מחמת הרעת תנאי עבודה רשאי להשהות את הפסקת יחסי העבודה לזמן מסוים במהלכו יחפש לעצמו מקום עבודה חילופי.

עם זאת, על העובד לא להשתהות תקופה ארוכה מדי (למעלה ממספר חודשים בודדים) שכן השיהוי עצמו עלול לפגוע בטענת העובד להתפטרות מחמת הרעת תנאי העבודה או מחמת נסיבות שביחסי עבודה, משום שהשיהוי מצביע על ניתוק הקשר הסיבתי הנדרש בין עילת ההתפטרות לבין התרחשותה בפועל.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום דיני עבודה. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

  צור קשר

  / זמינות מיידית