אפוטרופוס לרכוש

/ טיפול בעניינים הפיננסיים של החסוי - מניהול התקציב ועד להסדרת התחייבויות כלכליות מול גורמים חיצוניים

מינוי אפוטרופוס לרכוש מתבצע על ידי בית המשפט על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (התשכ"ב – 1962), במטרה להגן על זכויות חסוי, וכדי לשמור על האינטרסים הפיננסיים שלו, להבטיח את רווחתו ולמנוע ניצול כלכלי.

על האפוטרופוס לרכוש לוודא שהחסוי, שאינו יכול לדאוג לעצמו עקב אי כשירות פיזית, נפשית או קוגניטיבית, זוכה לתנאי מחיה הולמים וצרכיו מסופקים באופן מלא. לפיכך, על האפוטרופוס לפעול תמיד למען האינטרסים של  החסוי ולשרת את טובתו באופן מוחלט.

אפוטרופוס לרכוש – פעולות ההכנה לתפקיד

מיד בכניסתו לתפקיד, על אפוטרופוס לרכוש לבצע מספר פעולות הכנה, כגון:

בחינה מדוקדקת של רכושו, כספו ונכסיו של החסוי ועריכת דוח סיכום (פרטה) עבור האפוטרופוס הכללי. כמו כן, במסגרת תפקידו, על אפוטרופוס לרכוש להגיש דוחות שנתיים לאפוטרופוס הכללי אודות מצבו הכספי של החסוי והפעולות שנעשו בכספיו וברכושו של החסוי.

על האפוטרופוס לפעול מתוך הבנת הצרכים והרצונות, בענייני כספים, של החסוי, ולתת מענה לצרכים ורצונות אלה.

תפקידו של אפוטרופוס לרכוש של חסוי הזקוק למגורים במוסד טיפולי, בית חולים או בית אבות

על מנת לתת מענה הולם לצרכיו של החסוי, האפוטרופוס לרכוש מחויב לבצע את הפעולות הבאות:

 • מציאת מסגרת מגורים עבור החסוי. במידה והחסוי זקוק למסגרת מגורים טיפולית, על אפוטרופוס לרכוש, בשיתוף עם אפוטרופוס לגוף, למצוא עבור החסוי מוסד טיפולי, בהתאם ליכולתו הכלכלית וצרכיו הפיזיים, החברתיים, הנפשיים והרפואיים.
 • בנוסף, על האפוטרופוס לבצע בדיקה ומעקב אחר תנאי השהות של החסוי במוסד הטיפולי. על האפוטרופוס לוודא שזכויותיו של החסוי מוגנות והוא מקבל את מלוא השירותים הנדרשים לו, בהתאם להסכם אשר נחתם בין המוסד לחסוי (באמצעות אפוטרופוסו).

תפקידו של אפוטרופוס לרכוש של חסוי המתגורר בקהילה

אפוטרופוס לרכוש של חסוי השוהה בקהילה מחויב לדאוג לרווחתו הכללית של החסוי ולספק את צרכיו בתחומים הבאים:

 • שמירה על איכות ותקינות של מקום מגוריו של החסוי המתגורר בקהילה. באחריות  האפוטרופוס לרכוש לוודא כי המקום בו מתגורר החסוי משופץ, נקי, מאובזר, מונגש ומותאם למצבו הפיזי והנפשי של החסוי.
 • במידה והחסוי מתגורר בגפו, האפוטרופוס ידאג לתשלומי החשבונות, ארנונה ושכר הדירה, רכישת מוצרי מזון, חשמל, ריהוט ושאר הפריטים הנחוצים לשגרת החיים התקינה של החסוי.
 • בדיקת צרכיו הרפואיים של החסוי ומימון טיפולים רפואיים וסיעודיים במידת הצורך.

תחומי האחריות של אפוטרופוס לרכוש

אפוטרופוס של חסוי אשר מתגורר במוסד טיפולי, באופן זמני או קבוע, או לחלופין בתנאי הקהילה, מבצע פעולות פיננסיות בשמו של החסוי בהתאם להוראות של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אלא אם כן הגביל בית המשפט את תחומי האחריות של האפוטרופוס  ו/או הגדיר תנאים מיוחדים לביצוע תפקידו,

למשל:

 • ניהול חשבון הבנק של החסוי וביצוע פעולות כלכליות העשויות להביא תועלת כלכלית לחסוי, כגון השקעת כספיו, קניה, מכירה או השכרת נכסי מקרקעין ועוד. במידה ופעולות אלה מצריכות טיפול של בעל מקצוע, כגון רואה חשבון או עורך דין, תפקידו של האפוטרופוס לשכור שירותים אלה ולדאוג לתשלומים בהתאם להסכם.
 • קביעת תקציב וניהולו עבור מחייתו של החסוי. מאחר שתקציב זה יוצא מכספיו של החסוי, עליו להיות מותאם ליכולת הכלכלית של החסוי, ויחד עם זאת לספק את מלוא צרכיו, הן ברמה של הוצאות שוטפות של החסוי (כגון, ביגוד, דמי כיס, מזון וכדומה), והן ברמה של העברת דמי אחזקה עבור מגוריו במוסד או שכר דירה, שירותי סיעוד, טיפולים רפואיים ועוד. כמו כן, במידה ומצבו הכלכלי של החסוי מאפשר זאת, התקציב אמור לממן שירותים נוספים, כגון טיפולים אלטרנטיביים, בילויים וטיולים, רכישת מוצרים, השתתפות בחוגים ובפעילויות חווייתיות, קניית כרטיסים למופעים ועוד.
 • טיפול בכספים של החסוי מול רשויות המדינה וגורמים פרטיים. על האפוטרופוס לרכוש לוודא שהחסוי מקבל את מלוא הכספים בהתאם לחוק, כגון דמי פנסיה, קצבאות, ביטוח לאומי וכדומה. כמו כן, תפקידו של האפוטרופוס הינו להסדיר את חובותיו של החסוי ולדאוג לתשלומים סדירים לבעלי החוב.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע למוסד האפוטרופסות. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

  צור קשר

  / זמינות מיידית