חוק זכויות החולה

/שמירה והגנה על החולים בישראל - פרטיות, כבוד וזכות לטיפול הרפואי

חוק זכויות החולה משנת 1996 נועד לשמירה על זכויות של החולים בישראל המבקשים טיפול רפואי, ולהגן על פרטיותם וכבודם. החוק מסדיר את מערכת היחסים בין המטופל לצוות הרפואי. כמו כן, חוק זכויות החולה מגדיר את תחומי האחריות של הרופאים והמדינה כלפי החולה ומעניק משמעות משפטית למושגים בתחום הבריאות.

מה אומר חוק זכויות החולה?

על פי החוק, כל חולה אזרח ישראלי זכאי לטיפול רפואי נאות, הן מהבחינה המקצועית והן מבחינת יחסי האנוש, ללא אפליה וללא התניה, בין אם מדובר באבחון, טיפולי מנע, טיפולים נפשיים או טיפולי שיקום וסיעוד. כמו כן, החוק קובע כי במקרה של מצב חירום, החולה יפונה לחדר מיון ויקבל טיפול דחוף ללא תנאים מוקדמים.

זכויות נוספות, המוגדרות בחוק זכויות החולה הן:

  • החולה רשאי לדעת את שמו ותפקידו של הרופא המטפל.
  • החולה זכאי לנוכחות מלווה בטיפול רפואי.
  • זכות לקבלת חוות דעת נוספות , ולהבטחת המשך טיפול נאות במעבר ממוסד רפואי אחד לאחר.
  • זכות לקבלת מבקרים.
  • זכות החולה לשמירה על הפרטיות וזכות לשמירת כבודו ליחס מכובד ומתחשב במהלך הטיפול הרפואי. כמו כן, המידע הרפואי אודות החולה תישאר חסוי ולא יועבר לגוף שלישי אלא בהסכמתו המפורשת של החולה.
  • זכות לשמירה על סודיות של המידע הרפואי אודותיו.

כמו כן, על פי החוק, אין לתת טיפול רפואי לאדם שאינו מסכים לכך, אלא אם כן החולה אינו כשיר משפטית וההחלטה על הטיפול הרפואי נעשית על ידי מיופה כוחו או האפוטרופוס, בין אם מונה על ידי בית המשפט ובין אם נקבע באופן זמני על ידי מוסד רפואי בו הוא מטופל.

על ההסכמה להיות הסכמה מדעת כמוגדר בחוק.

החוק קובע הגנה על קטינים שהינם נפגעי עבירת מין או אלימות בתוך המשפחה.

החולה זכאי לקבל מידע רפואי מלא על מצבו הבריאותי, ועל המטרות, סיכויי ההצלחה, הסכנות ותופעות הליווי הפוטנציאליות של הטיפול הרפואי שמוצע לו על ידי הרופא, טרם יאשר או יפסול את הטיפול.

כמו כן, על הרופא למסור לחולה מידע על טיפולים חלופיים, אם קיימים, ולנמק את הסיבות לבחירה בסוג טיפול מסוים. במקרים של טיפולים פלשניים, כגון ניתוחים, טיפולים כימותרפיים וצנתורים, הרופא נדרש למסור למטופל מסמך כתוב וחתום, המפרט באופן מלא את ההליך הרפואי המוצע.

מהי רשומה רפואית?

המידע הרפואי אודות המטופל מתועד בתוך המסמך בשם רשומה רפואית. המסמך מכיל את ההיסטוריה הרפואית של החולה, תיאור מצבו הבריאותי היום ובעבר (כולל המחלות מהם סבל בעבר), פירוט אבחונים, בדיקות ופרוצדורות רפואיות שעבר ואמור לעבור בעתיד,  פירוט הטיפולים שקיבל בעבר ומקבל היום, שמות של המטפלים שטיפלו בו, תרופות שמקבל והוראות להמשך הטיפול.

הרשומה מתעדכנת בכל פעם שהחולה נזקק לטיפול רפואי, וכאשר המטופל עובר למוסד רפואי אחר, הרשומה מועברת למוסד החדש כדי לשמור על רצף הטיפולים.

חוק זכויות החולה: האחריות של משרד הבריאות

משרד הבריאות אחראי באופן מלא ליישום חוק זכויות החולה, ועל כך שכל מוסד רפואי בישראל פועל על ההוראות של החוק. כדי לעקוב אחר קיום זכויות החולה, כל מוסד רפואי נדרש להעסיק עובד סוציאלי, אשר מטפל בתלונות של המטופלים ומנחה צוותים רפואיים כיצד לציית לתקנות החוק. אם זכות החולה מופרת, על המוסד הרפואי או המטפל לשאת אחריות על כך ולשם קנס.

בדיקה וטיפול בתלונות של המטופלים נעשים על ידי ועדות של משרד הבריאות: ועדת בדיקה, ועדת בקרה ואיכות וועדת אתיקה.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע לחוק זכויות החולה. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

    צור קשר

    / זמינות מיידית