פיצויים לעובד שהתפטר עקב שינוי מקום מגורים

/ עו"ד אביתר רגר עוסק בייצוג וליווי מעסיקים וחברות

קיימים בחוק מקרים מיוחדים בהם ישולמו פיצויים לעובד מתפטר והתפטרותו תיחשב כפיטורים – "התפטרות בדין מפוטר" או "פיצויים בהתפטרות".

במקרה של מעבר למקום מגורים אחר, ישנן מספר הוראות רלבנטיות בחוק אשר בהתקיים אחת מהן, ייחשב העובד כמפוטר, על אף שהתפטר מרצונו והוא יהיה זכאי לפיצויים בגין התפטרות.

סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 1963, קובע שלושה נושאים הקשורים להעתקת מגורים המזכה את העובד המתפטר בפיצויי פיטורים:

(1)  לרגל נישואיו – לישוב בישראל בו היה גר בן-זוגו, בתנאים שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת
(2)  לישוב חקלאי – מישוב שאינו חקלאי, או לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח, בתנאים שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת או מישוב שאינו עיר פיתוח כמשמעותה בחוק ערי ואזורי פיתוח, התשמ"ח-1988, לעיר פיתוח לעניין סעיף 9 לחוק האמור, ובלבד שהוכיח כי הוא תושב, כהגדרתו בחוק האמור בעיר הפיתוח; לעניין פיסקה זו "ישוב חקלאי" – או "ישוב באזור פיתוח" – ישוב שנמנה עם סוגי ישובים שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת, כישובים חקלאיים או ישובים באזור פיתוח, הכל לפי העניין.
(3)  מחמת סיבות אחרות שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת, כסיבות המצדיקות את העתקת מקום מגוריו של העובד.

העתקת מגורים – מעבר דירה לרגל נישואין

לפי החוק, כדי שהתפטרותו של עובד במקרה של מעבר דירה בנישואין, תיחשב להתפטרות המזכה בפיצויי פטורים, חובה כי מעבר המגורים יהיה לישוב בישראל שבו בן הזוג גר לפני הנישואין. כלומר: העתקת מגורים משותפת ומעבר דירה של  שני בני הזוג אינה נחשבת לעניין סעיף זה ולא תזכה אותם בפיצויי פיטורים.

בנוסף, קיימת בחוק דרישה מוחלטת כי מקום המגורים החדש, אליו עבר העובד המתפטר, יהיה מרוחק בלפחות 40 ק"מ יותר ממקום העבודה לעומת מקום מגוריו הקודם.

החוק אינו מחייב מגורים לפרק זמן מסוים, אך בתי הדין קבעו כי אין די בשהייה פיזית במקום מסוים, אלא המגורים חייבים לכלול כוונה להתגורר במקום ולא לצורך שהיה ארעית וחולפת.

העתקת מגורים ליישוב חקלאי או לאיזור פיתוח

בהתאם לחוק, התפטרות עובד בעת מעבר ליישוב חקלאי או לאזור פיתוח (בהתאם לרשימת יישובים הקבועה בתקנות) תיחשב כפיטורים רק במקרה בו מקום מגוריו הקודם של העובד לא היה ביישוב חקלאי או באזור פיתוח. תנאי חשוב נוסף למעבר ליישוב מסוג זה הוא כי המגורים במקום החדש נמשכו לפחות שישה חודשים.

החוק מעודד מעבר של עובדים מסוג זה, ולפיכך המעבר למגורים ביישוב חקלאי או באיזור פיתוח בהתאם לחוק חייב להיעשות בפועל.

גם להוראה זו ישנם חריגים ותנאים שונים ויש להיוועץ בכל מקרה כזה בעורך דין דיני עבודה מקצועי.

כך לדוגמא, במקרה בו עובד העתיק את מקום מגוריו ליישוב לפי התקנות אך דווקא מקום המגורים החדש קרוב יותר או בעל גישה נוחה יותר למקום עבודתו הראשון (המקוריׂ), אז לא יוכר העובד כמי שהתפטר בדין מפוטר ולא יהיה זכאי לפיצויים בהתפטרות.

הדרישה של מגורים במקום החדש במשך 6 חודשים, תגרום לכך כי ההתפטרות תיעשה על בסיס הוראות הסעיף, אולם חובת המעסיק לתשלום פיצויי פיטורים בהתפטרות תחול רק לאחר 6 חודשים ממועד ההתפטרות.

סיבות נוספות המצדיקות התפטרות עקב העתקת מגורים

הסעיף המתייחס ל"סיבות נוספות" כולל התפטרות עקב מעבר מקום מגורים במקרים נוספים:

  • התפטרות עקב העתקת מגורים להתנחלות או היאחזות, בהתאם לרשימה המופיעה בחוק, ומגורים במקום החדש במשך 6 חודשים לפחות.
  • התפטרות עקב הצטרפות לבן זוג העובד למקום עבודה אחר בישראל, ובלבד שהמגורים החדשים מרוחקים לפחות 40 ק"מ ממקום המגורים הקודם ושהעובד גר במקום החדש לפחות 6 חודשים.
  • העתקת מקום מגורים למרחק של 40 ק"מ לפחות עקב העברה בתפקיד של בן הזוג המשרת בצבא הקבע, במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר.
  • העתקת מקום מגורים עקב הצטרפות לבן זוג היוצא לתקופה העולה על 6 חודשים בשליחות המדינה או מוסדות שהוזכרו בתקנות, ובלבד שהמעביד סירב לתת לעובד חופשה ללא תשלום בתקופת השליחות.
  • העתקת מגורים עקב הצטרפות לבן זוג המועסק בשירות המדינה או בגוף ציבורי ובן הזוג נאלץ לעבור לירושלים בהתאם להחלטת ממשלה, ובלבד שהמרחק עולה על 40 ק"מ.
  • העתקת מגורי עובד מתפטר עקב גירושים, והמעבר הוא ל- 6 חודשים לפחות ולמקום המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם.

הדין אינו מחייב הודעה מראש למעביד על נימוקי ההתפטרות

זכות העובד להתפטרות בדין מפוטר או לפיצויים בהתפטרות קמה לעובד המתפטר כבר בשלב של העתקת המגורים (באחת או יותר מהנסיבות שפורטו לעיל), אולם הזכות לתבוע פיצויי פיטורים מהמעביד תושלם במקרים מסוימים רק לאחר מגורים במקום החדש של 6 חודשים לפחות.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום דיני עבודה. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

    צור קשר

    / זמינות מיידית