אפוטרופוס רפואי

/ ליווי בעניינים רפואיים למי שאין ביכולתו לדאוג לענייניו

אפוטרופוס רפואי הינו בעל הסמכות המשפטית לקבלת החלטות רפואיות עבור אדם שהוגדר כחסוי לפי החוק. על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, החסוי אינו יכול לדאוג לצרכיו הרפואיים ולטפל בעצמו, והאפוטרופוס הרפואי מלווה אותו בכל הליך רפואי עמו הוא נאלץ להתמודד.

לאפוטרופוס הרפואי יש גם מעמד על פי חוק זכויות החולה, והוא מחליט אם לדחות או להסכים לכל התערבות רפואית שמוצעת לחסוי, למעט מקרי חירום שלא סובלים דיחוי.

על האפוטרופוס הרפואי לשתף פעולה עם האפוטרופוס לענייני גוף ולדאוג לרווחתו ולאינטרסים האישיים של החסוי. במסגרת תפקידו הוא מחוייב לגלות אחריות ומסירות כלפי המטופל ולפקח אחריו באופן מסודר על מנת להבטיח את מימושן המלא של זכויותיו הרפואיות.

האפוטרופוס הממונה יכול להיות קרוב משפחתו של החסוי, אך גם תאגיד, עמותה או אדם הממונה מטעם האפוטרופוס הכללי (תחת משרד המשפטים).

ייפוי כוח מתמשך מול אפוטרופוסות רפואית

התיקון לחוק הכשרות המשפטית משנת 2017, יצר תנאים משפטים חדשים ומתקדמים בכל הנוגע לאוטונומיה ולחופש הבחירה של כל אדם להתארגן מראש לאפשרות שבעתיד לא יוכל עוד לדאוג לצרכיו האישיים. כחלק מתפישה חדשה זו, רשאי כל אדם בוגר שגילו מעל 18 לבחור באדם קרוב לו יוכל להעניק ייפוי כוח מתמשך. מיופה הכוח שיתמנה במסגרת ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים, יהיה רשאי בעתיד, לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, לתת את הסכמתו עבור טיפולים רפואיים עתידיים של הממנה.

ייפוי הכוח המתמשך למצבים של אי יכולת לקבל החלטות עתידיות מהווה כלי משפטי חלופי להליך מינוי האפוטרופוס, במובן שבו החסוי שולט בעתידו בעודו צלול ומאפשר לו ולמשפחתו שקט בנוגע לענייניו הרפואיים.

הידעת?

אפוטרופוסות

/ מחיר
יקר
/ גמישות
/ פטור מאגרה

ייפוי כוח מתמשך

/ מחיר
זול
/ גמישות
/ פטור מאגרה

צור קשר

/ זמינות מיידית

  איך מתמנה אפוטרופוס רפואי ובאילו מקרים?

  במידה ואדם נמצא במצב רפואי לא תקין ואינו מסוגל לקבל החלטות רפואיות, ממנה עבורו בית המשפט אפוטרופוס רפואי. חשוב לציין שבניגוד לתהליך ייפוי הכוח המתמשך, מינוי האפוטרופוס הוא הליך ללא שליטת החסוי ומשפחתו מאחר ורק בית המשפט רשאי לקבוע תחת אילו תנאים רפואיים או נפשיים יתמנה לאדם החסוי אפוטרופוס.

  מרגע מינוי האפוטרופוס הרפואי כל החלטה בדבר הסכמה או דחייה של טיפול רפואי תינתן על ידי האפוטרופוס שלו בלבד. עם זאת, בהתאם לחוק זכויות החולה, במקרים של התנגדות מצד החסוי להחלטת האפוטרופוס יועבר המשך הטיפול בעניינו לבית המשפט.

  תחת אחריותו של האפוטרופוס לפקח על התהליכים הרפואיים שהחסוי עובר ולדאוג לענייניו הרפואיים. המקרים הבאים מצדיקים את מינויו של אפוטרופוס לפי החוק: לקטין ששני הוריו מתו, למי שאינו יכול לדאוג לענייניו.

  לכל שאלה בנוגע לתהליך המינוי של האפוטרופוס הרפואי משרדנו עומד לרשותכם. נשמח ללוות אתכם לאורך התהליכים המשפטיים ולמצוא את הפתרון המתאים ביותר עבורכם.

  לחצו לשיחה צרו קשר

   צור קשר

   / זמינות מיידית