הגשת תביעה אזרחית – כל השלבים

/ מדריך להגשת תביעות אזרחיות

מה זו תביעה אזרחית, כיצד להגיש אותה ומה הדגשים החשובים, הן לתובע והן לנתבע?

מהי תביעה אזרחית?

כל נושא, שכשמו, קשור לעניין אזרחי, בין אם בתחום הנזיקין, המשפחה, העבודה וכדומה, נכלל בתחום התביעות האזרחיות. אדם יכול להגיש תביעה אזרחית כנגד אדם אחר, כנגד חברה או ארגון, ואפילו כנגד המדינה והרשויות.

רוב מכריע של התיקים העומדים ותלויים בערכאות השונות הם תביעות אזרחיות. ניתן לבדל את התביעה האזרחית בקלות אם מגדירים אותה כתביעה שאינה בנושא פלילי, שבו המדינה היא המאשימה.

הגשת תביעה אזרחית מחייבת דיוק והבנת השלבים בהגשת התביעה, והחשיבות שלה הא לתובע ואף לנתבע, שצריך להיערך בהתאם לטענות שהופנו נגדו.

הגשת תביעה אזרחית לא חייבת להיעשות באמצעות עורך דין, אולם מדובר בפרוצדורה משפטית שמחייבת היכרות עם החוק, עם התקנות ועם הפסיקה, שבין היתר מציינים את הכללים הנדרשים להגשת התביעה ואופן ניהולה. מסיבה זו ומסיבות נוספות, חשוב ומומלץ להיוועץ בעורך דין שיכול לבחון את העובדות, להעריך אם יש עילה לתביעה ובמידה וכן, להכין אותה ולנהל אותה כראוי.

צור קשר

/ זמינות מיידית

  שלבים בהגשת תביעה אזרחית – דגשים לתובע

  מומלץ למצות את כל הניסיונות הסבירים להימנע מהגשת התביעה, למשל הידברות ישירה עם הנתבע ושליחת מכתב התראה, והסכם פשרה או הסכמה על מנגנון הכרעה חוץ משפטי עוד טרם הגשת התביעה. ואולם, אם אין ברירה אחרת, רק תביעה אזרחית תוכל להביא את המחלוקת האזרחית לכלל גמר.

  בכתב התביעה יש לציין מספר נתונים:

  • לאיזה בית משפט התביעה מוגשת.
  • מדוע בית המשפט מוסמך לדון בתביעה זו – סמכות מקומית וסמכות עניינית.
  • ציון הסעדים הנדרשים, וצירוף מסמכים מהותיים הקשורים לתביעה.
  • פרטי הצדדים – תובע ונתבע, שיכללו את השם, מספר ת.ז. וכתובת. אם אחד מהצדדים הוא תאגיד או פסול דין, יש צורך להוסיף נתונים אלו.
  • פירוט העובדות העיקריות שמהוות את הבסיס לתביעה. ההתמקדות היא בעובדות עצמן ומבלי לתת מסקנות ופרשנויות, גם אם קיימים תקדימים ופסיקות הרלוונטיות לנושא. יש לציין את כל עילות התביעה, אחרת, לא תהיה התייחסות לבית המשפט לעילות שלא צוינו בו, שכן כתב התביעה ולאחריו כתב ההגנה (ולעתים גם כתב תשובה) מבססים את היקף המחלוקת שעל בית המשפט להכריע בה, ואם במהלך בירור התביעה מבקש צד לחרוג מכך, ייתכן שהוא לא יורשה לחרוג, והדבר מכונה בשפה המקצועית "שינוי חזית".
  • סעדים – מה מבקשים בתביעה: פיצויים, צווים וכדומה. בבקשת פיצויים חובה לציין את הסכום הכללי הנדרש, עם פירוט הסיבות לדרישה זו, כולל פירוט הסכום של כל נזק שנגרם לתובע. במקרים של נזקים כלליים, למשל עוגמת נפש, אין חובה לפרט נזק זה. סעד שהתובע לא ביקש ולא נכתב בכתב התביעה לא יקבל אישור או את פסיקת בית המשפט. כמו כן, בית המשפט לא יפסוק סכומים שהם גבוהים מהסכום שנדרש בכתב התביעה.
  • הגשת התביעה – לאחר שמולא כתב התביעה באופן מסודר, יש להגיש אותו למזכירות בית המשפט. מספר העותקים יהיה בהתאם למספר התובעים ובנוסף יש להכין עוד שני עותקים, האחד עבור בית המשפט והשני עבור התובע עצמו.
  • תשלום אגרה – במקביל להגשת התביעה, על המגיש לשלם אגרת בית משפט. אגרה זו היא, ברוב המקרים, מחושבת לפי 2.5% מהסכום אותו דורש התובע. בתביעות נזקי גוף מחיר אגרת התביעה הוא אחיד ואינו נגזרת של סכום התביעה. כמו כן, משולמת האגרה על תביעת נזקי גוף רק בתום המשפט. בשלב הגשת התביעה משלמים רק מחצית אגרה, ורק לקראת שמיעת המשפט עצמו תקום החובה לשלם את המחצית השניה של האגרה. בית המשפט לא יקבל – למעט במקרים חריגים ביותר של פטור מאגרה – כתב תביעה לפני ומבלי ששולמה מחצית האגרה.

  מדבר בשמי ובשם קרובי משפחתי שמקבלים שירות ברמה גבוהה: מקצועי – אנושי – אישי, מצוות עורכי הדין דפנה ואביתר רגר. לכל פנייתנו בכל שעה אנו מקבלים תגובה מידית ועניינית, עמם אנו מרגישים מוגנים ובטוחים מכוון ששומרי החוק האמתיים עומדים אחרינו.

  א.ז.

  אני מבקשת להביע את הערכתי כמנכ"ל עמותת "איכות בשיקום" לעבודתנו המשותפת רבת השנים. סבלנותכם ונכונותכם ללמד ולהרבות ידע, כמו גם העבודה לאור ערכים של מנהל תקין, יושרה והגינות – מאפשרים להמשיך ולקדם את מטרות העמותה לטובת נפגעי נפש ובני משפחותם.

  עבודתכם נעשית ברמה מקצועית ומשביעת רצון תוך הפגנת ידע רב בתחום העסקת עובדים, מכרזים ועוד. דבר המאפשר לנו לקבל החלטות מושכלות ובזמן אמת ככל שניתן.

  א.ר.

  לעו"ד אביתר רגר שלום רב,

  בהמשך להתנהלותך עם אימי, י.ו. וטיפולך בבקשתה לייפוי כח מתמשך למן ההתחלה ועד סוף התהליך. על פי בקשתה של אימי ואנוכי גם כן, מבקשים אנו להודות לך בהערכה רבה על התנהלותך, שאינה מובנת מאליה. על הבקיאות, ההגינות, החוכמה והמיומנות המקצועית המובהקת. ועם זאת היחס האנושי והסבלנות הנדירה (הינך ״מענטש״…).

  בתודה ובברכה וישר כוח,
  י.ו., ר.ו.

  בשנים האחרונות זכיתי ליהנות, מספר פעמים, משירותיהם המשפטיים של עורכי הדין דפנה ואביתר רגר, בין היתר בליטגציה, לווי עסקאות נדל"ן ויעוץ בדיני עבודה. אביתר ודפנה הנם עורכי דין מקצועיים ביותר שמעניקים ללקוח שירות מקצועי מדרגה ראשונה עם יחס אישי מיוחד.

  רציתי להודות למשרד רגר את רגר על השירות האדיב, הזמינות, התגובה המידית והעניינית, ההמלצות, העצות, על הרצון ללמד ולהסביר ובמיוחד על הידע המקצועי שאיפשר לנו להיות בטוחים שאנחנו מיוצגים בביטחה לאורך כל העסקה. תודה רבה!

  קבלת כתב תביעה – דגשים לנתבע

  ברגע בו מתקבל אצל נתבע כתב התביעה אסור לו להתעלם ממנו, בין אם הטענות בתביעה הן מוצדקות, בין אם לאו. התעלמות מכתב התביעה ואי עמידה במתן תגובה במועד החוקי רק תסבך את המצב ותגרור שורה של צעדים שיינקטו, לטובת התובע.

  ברגע בו הוגש לכם כתב התביעה מומלץ להיוועץ עם עורך דין המתמחה בתביעות אזרחיות בתחום הרלוונטי. ככל שההיקף הכספי של התביעה גבוה יותר, יש חשיבות רבה יותר לדיוק בהגשת כתב ההגנה וייצוג ע"י עו"ד, גם אם אין חובת ייצוג כזה.

  עורך דין מיומן ומנוסה שיפעל מטעמכם יכול לסייע במזעור הנזק, לעתים לבטלו כליל, יכול לבחון את פרטי המקרה ולבדוק אם יש מקום להגיש תביעה נגדית, ולהגיש בשמכם את כתב ההגנה:

  • עם קבלת כתב התביעה – רשמו לפניכם את מועד קבלת כתב התביעה. נתון זה ישמש אתכם, ולטובתכם, בהמשך. קראו היטב את כל הסעיפים בכתב התביעה, כולל רצף והשתלשלות האירועים, התאריכים הנקובים, השמות המוזכרים והמסמכים המצורפים לכתב התביעה. קריאה מדוקדקת תסייע לכם להבין טוב יותר את מהות התביעה, את התחום המשפטי בו היא עוסקת, ועל ידי כך לדעת לבחור את עורך הדין המתאים ביותר לייצג אתכם.
  • המועד להגשת כתב הגנה – בהתאם לכתב התביעה, ניתן יהיה להבין את סוג ההליך המשפטי מולו אתם עומדים. בכל הליך משפטי יש פרק זמן שונה להכנה והגשת כתב הגנה מטעמכם. למשל, תביעה בבית הדין לעבודה מאפשרת לכם 15 יום בלבד להגשת כתב הגנה, בעוד שתביעות אחרות מאפשרות מענה בתוך 30, ולעתים 45 יום ממועד הגשת התביעה.
  • הכנת כתב ההגנה – מומלץ להעלות בכתב הערות לכל סעיף המופיע בכתב ההגנה. בסיוע עורך דין תוכלו להבין כיצד לנסח את המענה באופן ברור ותמציתי, המשקף את האירועים מנקודת המבט שלכם, תוך התייחסות לכל אחת מטענות התובע, לפי הסדר. במידה וקיימות ראיות וסימוכין לדבריכם, יש לציין זאת בהערות הכתובות. בדקו אם מגיעים לכל כספים מצד התובע, אם הוא עצמו גרם לכם לנזקים ושקלו, בסיוע חוות דעתו של עורך דינכם, אם תוכלו להגיש תביעה נגדית, שיש לה בסיס ראייתי ומשפטי מוצק. שתפו את עורך הדין כמה שיותר מוקדם, וספקו לו את מלוא המידע שיש בידיכם וביכלתכם להשיג. ככל שתתאמצו יותר לסייע לעורך הדין ולהזינו במידע ומסמכים, כך הסיכוי שלכם להצליח – גובר. אל תסתירו לעולם מעורך הדין עובדות או מסמכים שאינם נוחים לכם. הדבר דומה לחולה המסתיר מרופאו מידע שרק החולה יודע. הסתרת מידע מעורך הדין גם יכולה לחבל ביכולת שלכם לדרוש מעורך הדין אחריות מקצועית להחלטותיו ומעשיו.
  • השגת ראיות – השיגו כל מסמך או פריט הרלוונטי עבורכם שיכול לסייע לכם בטענותיכם. אם קיימים עדים פוטנציאלים, הגישו את פרטיהם לעורך הדין בהקדם האפשרי כדי שיוכל לראיין אותם.
  • בקשו להיות שותפים לתהליך. עורך דין מקצועי יפעל בשקיפות מוחלטת ויעדכן אתכם בכל צעד ובכל שלב בתהליך. הימנעו משיחות עם התובע או בא כוחו וכל אדם המקורב לו – יש סיכוי שהשיחות יהיו מוקלטות וישמשו אחר כך נגדכם. אם אין ברירה, הניחו לעורך הדין המייצג אתכם לקיים את השיחות.
  • ניהול הליך תביעה או הגנה בבית המשפט מצריך גם הכנת וחתימת תצהירים. אימות תצהיר מחייב הסתייעות בעורך דין.

  לא לוותר על ייצוג משפטי מקצועי של עורך דין

  בחירת עורך דין המומחה בתביעות אזרחיות בהחלט תטה את הכף. עו"ד כזה מבין ומכיר תקדימים, פסיקות, חוקים ונהלים וילסייע לכם, בין אם אתם התובעים, ובין הנתבעים. חוסר נסיון וחוסר היכרות עם המערכת המשפטית עלולים להטות את הכף לטובת הצד השני, ולכן חשוב להיוועץ עם גורם משפטי מוסמך שיידע להעריך את הסיכויים ואת הסיכונים בתביעה המדוברת ולהנחות אתכם כיצד עליכם לפעול.

  עורך דין רגר, בעל מוניטין רב בתביעות אזרחיות, מוניטין הנשען על ניסיון של שנים רבות ועל הצלחות רבות בתיקים משפטיים, מזמין אתכם לקבלת ייעוץ וליווי משפטי המבוסס על היכרות רבת שנים עם תחום התביעות האזרחיות, וידע מקיף ועדכני. צרו קשר עוד היום ונשמח לעמוד לרשותכם.

  לחצו לשיחה צרו קשר

   צור קשר

   / זמינות מיידית