מהו ייפוי כוח? אילו סוגים קיימים?

/ מערכת המשפט בישראל מכירה במספר סוגי ייפוי כוח, כל אחד מהם מיועד למטרה אחרת ובעל משמעות שונה

ייפוי כוח מהווה הרשאה משפטית הניתנת לנציג (מיופה הכוח) מטעמו של השולח או הממנה (מייפה הכוח), על מנת שהראשון יבצע פעולות משפטיות מסוימות לפי הוראותיו של מיפה הכוח.

הרשאה זו מעוגנת בחוק כחלק מחוק השליחות, התשכ"ה (1965), והיא בעלת חשיבות רבה בסוגיות מתחומים שונים כמו גם ביצוע פעולות משפטיות ועסקיות בשם השולח מול גורם שלישי.

מתי משתמשים בייפוי כוח?

ייפוי כוח ניתן במסגרת משפטית במקרים בהם לא יכול או לא רוצה אותו אדם (מייפה הכוח) לבצע את הפעולה בכוחות עצמו או באופן ישיר מול הגורם הרלוונטי מסיבה כלשהיא, למעט מקרים ספציפיים בהם לפי מהות העניין או החוק לא ניתן לבצע את הפעולה דרך גורם נוסף אלא באופן עצמאי בלבד.

בייפוי כוח ניתן להשתמש לצורך קבלת אישור לביצוע הליכים רפואיים, בנושאי מקרקעין, פתיחת חשבונות, בירוקרטיה מול גופים ממשלתיים, שיעבוד נכסים ועוד.

לשליחות באמצעות ייפוי כוח חשיבות גדולה ושימוש נרחב בחיי המסחר וניהול עסקים. אילו הייתה דרושה תמיד נוכחותו של כל אדם לביצוע כל פעולה, היה מצטמצם מאוד העולם העסקי. שימוש בשליחות באמצעות ייפוי כוח הוא חלק בלתי נפרד מעולם גלובלי וכלכלה דינמית.

איך ניתן ייפוי כוח?

ככלל, מייפה הכוח רשאי להעניק את הסמכות לבא כוחו לכל פעולה משפטית המוכרת בחוק ובלבד שניתן לבצעה לאו דווקא באופן עצמאי.

מדובר בפעולה המביעה את האמון בין שני הצדדים (השולח והשלוח), ומבחינה משפטית היא גם מחייבת את האדם שהעניק את ייפוי הכוח. בדרך כלל, מיופה הכוח יהיה איש אמון או איש מקצוע, וברוב המקרים עובד, יועץ, קרוב משפחה, אפוטרופוס או עורך דין.

אף ששליחות יכולה להתהוות גם בעל-פה, שליחות באמצעות ייפוי הכוח תקפה אך ורק אם מדובר במסמך חתום בכתב המבטא בצורה ברורה את הסמכות ואת היקף השליחות שעל פי ייפוי הכוח.

כאשר ניתן ייפוי כוח רחב לבעל מקצוע, אין הדבר משחרר את בעל המקצוע מלפעול כראוי, בנאמנות ובתום לב למען השולח, על פי נסיבות העניין ולא מעבר לכך. כך למשל במקרה של ייפוי כוח הניתן לעורך דין המנוסח במתכונת רחבה. כמו כן, חובתו של השלוח (מיופה הכוח) לפעול בדיוק אחר ההוראות שניתנו במסמך המשפטי, אחרת מדובר בהפרת נאמנות ו/או הסכם בין צדדים.

מהן ההגבלות על מתן ייפוי כוח?

במקרים מסוימים אין תוקף לייפוי הכוח, כמו למשל במקרים בהם נדרש האדם לבצע את הפעולה באופן עצמאי או בנוכחותו האישית בלבד. דוגמא לכך היא הפקדת צוואה.

תוקפו של ייפוי הכוח יפוג במקרה בו מייפה הכוח מבטל אותו, או לחילופין אם הוא ניתן מראש לתקופה מוגבלת. גם במקרים אחרים, בהם מיופה או מייפה הכוח הלכו לעולמם או הפכו לבלתי כשירים, יפוג תוקפו של הייפוי. נבדלים וחריגים לעקרון יסודי זה הם המקרים של ייפוי כוח מתמשך או ייפוי כוח בלתי חוזר, כפי שיפורט בהמשך.

ייפוי כוח נדרש כאשר אדם כלשהו מעוניין למנות נציג מטעמו אשר יעשה במקומו ובשמו פעולה או מספר פעולות משפטיות בתחום מסוים כלפי צד שלישי.

סוגים שונים של ייפוי כוח

  1. ייפוי כוח רגיל – ניתן על ידי אדם פרטי ללא צורך בחתימת עורך דין או נוטריון לביצוע פעולות שגרתיות: ביצוע מבחן שנתי לרכב (טסט), פתיחת חשבון בנק ועוד. חשוב לציין שתוקפו של ייפוי כוח זה הוא עד 10 שנים.
  2. ייפוי כוח למייצגים כלפי מוסדות רשמיים – ייפוי הכוח ניתן לנציג רשמי של הלקוח (עורך דין, נוטריון, רואה חשבון…) על מנת שאלו ייצגו אותו, יקבלו בעבורו מידע רלוונטי או יבצעו בשמו פעולות כלפי צד שלישי.
  3. ייפוי כוח בלתי חוזר – מדובר בייפוי כוח ללא מועד פקיעה וללא אפשרות ביטול, הניתן לצורך השלמת ביצועה של עסקת מקרקעין ולרישום נכס במקרקעין (טאבו). ייפוי זה נעשה על פי סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין, והוא ניתן לצורך הבטחת הזכויות של הקונה. לקריאה נוספת.
  4. ייפוי כוח מתמשך – מתוקף התיקון לחוק הכשרות המשפטית, רשאי כל אדם בגיר למנות בעבורו נציג שידאג לצרכיו בתחומי החיים השונים אם וכאשר לא יהיה יותר כשיר לבצע את הפעולות באופן עצמאי. לקריאה נוספת.
  5. ייפוי כוח רפואי – מתן הרשאה לגורם אחר לקבל החלטות רפואיות בנוגע לאדם חולה או מישהו שנוטה למות. לקריאה נוספת.

משרדנו עוסק בייעוץ בנושא ייפוי כוח ובמתן פתרונות משפטיים אשר יבטיחו לכם שקט נפשי וליווי מקצועי והולם בכל סוגיה.


אולי יעניין אותך גם:

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך מחליף תהליך ארוך ויקר של מינוי אפוטרופוס ומעניק לכם שקט משפחתי ואישי. כך תוכלו לתכנן את העתיד שלכם – כבר היום!

לחצו כאן >

ייפוי כוח מתמשך מול אפוטרופוס

מה היתרונות של ייפוי כוח מתמשך לעומת מינוי אפוטרופוס?

לחצו כאן >

כמה עולה ייפוי כוח מתמשך?

מה המחיר של ייפוי כוח מתמשך? ומהם הגורמים המשפיעים על המחיר?

לחצו כאן >
לחצו לשיחה צרו קשר

    צור קשר

    / זמינות מיידית