מורה נבוכים לממנה ייפוי כוח מתמשך. כל מה שצריך לדעת - עו

מורה נבוכים לממנה ייפוי כוח מתמשך. כל מה שצריך לדעת

/ כל מה שחשוב לדעת בעקבות תיקון החקיקה המהפכני

בעקבות תיקון החקיקה המהפכני בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שנכנס לתוקף באמצע 2017, ניסחנו עבורכם מדריך ממצה לממנה העושה ייפוי כוח מתמשך. כל מה שצריך לדעת מבחינה פרוצדורלית, מה כדאי לכלול במסמך ואיך בוחרים מיופה כוח נכון להחליט עבורכם

יותר ויותר אנשים חותמים על ייפוי כוח מתמשך וחושבים בעודם במצב של בריאות מנטלית תקינה על היום בו יזדקקו לעזרה של מיופה כוח שיקבל החלטות בשמם, כפי שעד למהפכה, עשו אפוטרופוסים. כדי לעזור לכם להבין את המעמד וללמוד על המהפכה בחוק, להלן הסבר על האפשרויות החדשות

העוגנים

לפני שאתם ניגשים לעו"ד מוסמך ומסדירים את הנושא, חשוב לדעת כי כיום קיימים בחוק שלושה הסדרים שונים:
1. ייפוי כוח מתמשך שאדם צלול עורך למקרה שיגיע בעתיד למצב שבו לא יוכל להבין ולקבל החלטות
2. מינוי תומך בקבלת החלטות, אשר מקבל סמכות חוקית לקבל עבור הממנה מידע מכל רשות ולייעץ לממנה, אבל את ההחלטות רשאי לקבל הממנה עצמו. כלי שיבחר אדם שעודנו צלול אך כבר לא במלוא היכולת להבין בעניינים מסוימים כגון בטכנולוגיה
3. הנחיות מקדימות לאפוטרופסות. כלי שאדם שאינו מעוניין או אינו יכול לערוך ייפוי כוח מתמשך (למשל בשל היותו ערירי ונטול אפשרות להצביע על מישהו שהוא באמת סומך עליו) יכול באמצעותו להורות מראש לאפוטרופוס שיתמנה עליו ושאת זהותו הוא אפילו אינו יודע, כיצד לנהוג בעניינו של המנחה.

החלוקה מבהירה את התפיסה הרחבה של המעמד. המציאות אינה שחור-לבן ולכן גם החוק אינו מתייחס רק למצבי קיצון, בהם אדם באופן פתאומי מאבד את היכולת לקבל החלטות. בהתאם לכך, גם החקיקה מתייחסת גם למצבי הביניים, בהם האדם עדיין צלול, אך לא ברמה ומלאה ונדרש לעזרה בקבלת ההחלטות ועד למצב בו נדרשת אפוטרופסות או שליחות מלאה של מיופה כוח ביפויי כוח מתמשך. חשוב לדעת, כי בנוסף קיימת אפשרות לחתום על מסמך הבעת רצון, שהוא כלי משפטי המאפשר להורה של קטין או אפוטרופוס שהוא בן משפחה לציין ולהביע את רצונו מראש לגבי זהות האפוטרופוס שיחליף אותו בעתיד, ובכך ניתן פתרון לבעיה שהטרידה את מנוחתם של הורים רבים שמונו להיות אפוטרופסים לילדיהם, ודאגו מה יקרה ביום שאחרי מותם.

יש לכם עוד שאלות? למידע מלא ומעודכן הקליקו על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

איזונים ובלמים

בנוסף לכך, כולל החוק החדש גם שורת 'איזונים ובלמים', שמטרתם לוודא כי ייפוי הכוח המתמשך אכן נערך מתוך בחירה ורצון חופשי של הממנה (מי שחותם על ייפוי הכוח), כולל חובת הממנה לבצע את תהליך קבלת ההחלטות שלו ביחידות עם עורך הדין, וללא נוכחות של אחרים, בדומה לעריכת צוואה הדורשת להימנע מכל השפעה בלתי הוגנת. בגוף המסמך עצמו יכול הממנה להביא לידי ביטוי מלא את מגוון רצונותיו, ולעשות בחירות מסוגים שונים ומגוונים, עד כדי כך, שראוי לכנות את התהליך כתכנית כבקשתך.

הממנה רשאי להחליט מי ועד כמה יחליט במקומו. מי יהיה חליף שך אותו מיופה כוח, מה יהיו סמכויותיו, לאיזה תחום החלטות הוא ימונה מתוך שלושת האפשרויות שהן: ענייני רכוש; עניינים אישיים שאינם רפואיים הכולל את כל ההחלטות על אורח חייו של הממנה לעת שיהיה חסר כשירות, ולדוגמא: כמה מטפלים יהיו לו, מה ילבש, מה יאכל, היכן יתגורר וכדומה, ועניינים אישיים (רפואיים) שזהו תחום ההחלטות בענייני הרפואה של הממנה.
לפיכך, הממנה יכול לשלוט באופן מאוד מדויק באופן שבו יתקבלו החלטות בקשר אליו.

מעבר לכך, רשאי הממנה להערים על מיופי הכוח חובות דיווח ויידוע אשר מהוות כלי מובהק של שליטה ובקרה להגנת הממנה. החוק עצמו שם גבולות לכוחו של מיופה כוח, ואחד המובהקים הוא החובה לקבל הסכמה של האפוטרופוס הכללי (המדינה) לעסקאות של רכישת או מכירת מקרקעין, וכן קביעת תקרה של סכום כספי שממנה יכול להסמיך מיופה כוח לעשות בו עסקה בשמו. איזון נוסף הוא בקביעה החשובה לפיה על מיופה הכוח להיוועץ בממנה לפני קבלת החלטות, והדברים באים לידי ביטוי משוכלל בחוק.

אינו נכנס לתוקף מיידי

יפוי הכוח המתמשך מהווה מעין פוליסת ביטוח שעומדת הכן וממתינה למקרה שכולם מקווים שלא יקרה. רק אם וכאשר הממנה מגיע למצב של חוסר כשירות, והוא כבר אינו מבין בדבר ואינו מסוגל לקבל החלטות, כי אז מיופה הכוח צריך לקבל חוות דעת רפואית ולבקש מהאפוטרופוס הכללי להכניס את ייפוי הכוח לתוקף. גם כאן קיימת אפשרות לקבוע קצת אחרת, ולקבוע שבענייני רכוש תהיה כניסה מידית לתוקף, אבל רק כל עוד הממנה צלול, וכל עוד הוא צלול, משמש ייפוי הכוח המתמשך כייפוי כוח לענייני רכוש שיש לו תוקף כאילו ניתן כייפוי כוח כללי נוטריוני לענייני רכוש.

פרוצדורה

הממנה משיב לשאלות מנחות של עורך הדין ומקבל את החלטותיו בכל עניין.
לאחר סיום שלב זה יחתמו על ייפוי הכוח המתמשך הממנה וכל מי שהוא מינה כמיופה כוח.
עורך הדין יסרוק את המסמך החתום, יחתום אותו בחתימה דיגיטלית, וישדר אותו באופן מקוון לאפוטרופוס הכללי באתר מותאם שהגישה אליו אפשרית רק לעורכי דין שעברו הכשרה מתאימה ובידיהם כרטיס חכם מתאים.

בשלב זה אמור להתקבל אישור הגשה מקוון בדואר אלקטרוני.

ממועד זה נמנים 14 יום שבמהלכם חובה למסור בידי האפוטרופוס הכללי עותק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך. מסירה זו נעשית בדרך כלל על ידי עורך הדין בדואר רשום.

לאחר מכן, ובחלוף תקופה שאינה קצרה, ואש ריכולה במחוז תל אביב להגיע עד 4 חודשים, תתקבל הודעה של האפוטרופוס הכללי. ככל שהתהליך נעשה כשורה ויינתן אישור, כי אז יתקבל ייפוי הכוח כשהו אחתום בחותמת דיגיטלית בכל עמוד, וכן אישור נפרד המאשר כי הוא הופקד כדין.

שיקולים עיקריים של הממנה

ככל שהממנה סומך על מיופה הכוח, כך הוא פטור מקביעת הוראות והנחיוטת מקדימות ומשימוש בכלים המגוונים של הגנה ופיקוח על מיופי הכוח.
בלא מעט מקרים, וכאשר מדובר בבן משפחה קרוב [בן זוג או צאצא], ניתן החופש המלא ושיקול הדעת המלא.

יש לזכור שמיופה כוח מתמנה בהסכמתו ובחתימתו, והוא רשאי בכל עת לפרוש מהמינוי, וחלילה להיקלע למצב שבו לא יוכל למלא את שליחותו מחמת מוות או חוסר כשירות או נבצרות אחרת. לכן מומלץ מאוד למנות תמיד יותר מאדם אחד. החוק מאפשר למנות מיופי כוח שיפעלו יחדיו וכן חליף למיופה כוח אשר ייכנס לתפקידו רק אם יפסיק הראשון.

מי שנאלץ למנות אדם קרוב אחר שאינו צאצא או בן זוג, צריך לשקול ברצינות רבה את האפשרות להורות כי אותו מיופה כוח יהיה חייב בחובת דיווח או בחובת הסכמה מראש לפעולות בכלל או פעולות מסויימות.

ניתן לחלק תחומי אחריות גם בין מיופי כוח שאין ספק באמינותם ומסירותם לממנה. למשל, אם אחד הילדים הוא רופא ניתן לשקול לתת רק לו סמכולת בעניינים רפואיים או למשל זכות הכרעה בעניינים אלה. אם אחד הילדים רגיש יותר ואנושי יותר והאחר יותר שכלתני ובקי בהלכות כספים, ניתן לשקול את חלוקת הסמכויות בהתאמה. לרגיש לתת סמכות בעניינים אישיים ולשכלתני בענייני רכוש.

 

רוצים לדעת יותר על ההליך החדש? צרו איתנו קשר עוד היום: 077-9967722או השאירו פרטים בטופס המצורף

צור קשר

/ זמינות מיידיתשוקלים להציע להורים לחתום על ייפוי כוח מתמשך? 10 סיבות שישכנעו אותם כי מדובר בטובתם
יש לכם שאלות נוספות בנוגע לליווי מלא בתהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך ובהתחייבות למחיר הטוב ביותר, צרו איתנו קשר עוד היום בטלפון077-9967722 או השאירו פרטים בטופס המצורף

לליווי מלא בתהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך צרו איתנו קשר עוד היום: 077-9967722

צור קשר

/ זמינות מיידיתפרטי התקשרות

שד' שאול המלך 35 תל-אביב / ת.ד. 33095 מיקוד 6133002
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה