יתרונות בולטים לייפוי כוח מתמשך על פני מינוי אפוטרופוס - עו

יתרונות בולטים לייפוי כוח מתמשך על פני מינוי אפוטרופוס

/ יתרונות ייפוי כוח מתמשך הם כאלה שמיטיבים גם עם הממנה וגם עם מיופי הכוח

חלפה שנה מאז נכנס לתוקף התיקון החשוב לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. החוק הנגיש לציבור בישראל את ייפוי הכוח המתמשך, שהוא הכלי המשפטי המודרני, הנחוץ כל כך והיעיל עבור כל מי שיש לו ראיה מפוכחת קדימה ורצון להסדיר את ענייניו ולשמור על זכויותיו למקרה בו חלילה יהפוך לבלתי כשיר. דברים אלה חייבו, עד היום מינוי אפוטרופוס.

למרות פרסום ועידוד ברדיו מטעם משרד המשפטים, הציבור עדיין אינו מכיר את ייפוי הכוח המתמשך, ובפרט אינו מכיר את יתרונותיו של ייפוי כוח מתמשך מול החלופות.
כוחו והשפעתו של ייפוי כוח מתמשך כה מרשימים, עד שמשרד המשפטים הגיע לכלל דעה שרק עורכי דין שעברו הכשרה מיוחדת, יהיו רשאים לטפל בחתימת ייפוי כוח מתמשך.
יתרונות ייפוי כוח מתמשך הם כאלה שמיטיבים גם עם הממנה – מי שחותם על ייפוי כוח מתמשך – וגם עם הממונים, מי שמקבלים סמכויות והנחיות למקרה בו יהיה צורך להכניס לתוקף את ייפוי הכוח המתמשך.

 

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע לייפוי כוח מתמשך. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם

צור קשר

/ זמינות מיידית


 

להלן אמנה מספר יתרונות לעריכת יפוי כוח מתמשך:

 1. ייפוי כוח מתמשך מחליף ובא במקום הצורך במינוי אפוטרופוס. בכך נחסך מהמשפחה הצורך לפנות לבית המשפט, לשלם אגרה (לעומת פטור מאגרה על ייפוי כוח מתמשך), ובעיקר – אין כל חובת דיווח מתמדת לאפוטרופוס הכללי, מה שמעיק על דורות של אפוטרופוסים.
 2. ייפוי כוח מתמשך מאפשר לממנה להחליט בעצמו, מראש, בשיקול דעת ובנחת מי יהיו מיופי כוחו, מה יהיו סמכויותיהם, איך הם יקבלו החלטות בקשר לענייניו של הממנה, מי – אם בכלל – יפקח על פעולותיהם, מתי ואיך ייכנס ייפוי הכוח לתוקף ומתי יפקע, וכיצד יפעלו מיופי הכוח במקרים שהממנה יכול לצפות אותם מראש.
 3. מדובר על תהליך הפיך השומר על כבודו, רצונו וצרכיו המשתנים של הממנה מבלי לשלול לחלוטין את כוחו המשפטי וההתחשבות ברצונו. משאיר את הממנה חלק עיקרי ומרכזי במשוואה של ההתחקות אחר רצונותיו והגשמתם בעת שיהיה במצב של חוסר כשירות.
 4. הממנה הוא שמחליט לא רק מי יהיו מיופי כוחו, אלא רשאי לתת להם הנחיות מקדימות שלאורן יהיו חייבים לקבל החלטות בקשר אליו.
 5. אדם שסומך על אחד מילדיו בנושא כספים ורכוש ועל אחר סומך בענייני רפואה ורווחה אישית, יכול לפצל את הסמכויות ולהורות כי בת פלונית תקבל סמכויות בענייני בריאות ועניינים אישיים שאינם רכושיים [רווחת הממנה, מקום מגוריו, מטפליו, וכדומה], והבן יקבל סמכויות בניהול הכסף והרכוש. על מערכת זו חולש החוק, שמטיל על מיופי הכוח אחריות מתמדת ומחייב אותם לפעול עבור הממנה תוך שמירה על כבודו של הממנה, בדרך שתגביל את זכויותיו וחירותו במידה הפחותה ביותר. על מיופה הכוח לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת עניינו של מיופה הכוח, והכל תוך חובה לשמוע את דעת הממנה, לשתפו בכל עניין והחלטה הנוגעים אליו, ולהתייעץ עמו, אם ניתן לברר את דעתו.
 6. ייפוי כוח מתמשך נערך אמנם במתכונת בסיסית שמוכתבת בחוק, אבל מאפשרת לממנה חופש יצירה מאוד גדול, באופן שאין ייפוי כוח אחד זהה למשנהו. מצב זה מחייב לבחור בקפידה איזה עורך דין יטפל במהלך, ולא לשים את המחיר בלבד כחזות הכל. יש חשיבות עצומה למקצועיות , לניסיון ולקשב של עורך הדין המוסמך, ולא מדובר על השוואה בין מוצרים זהים.
 7. הקביעה מראש של זהות מיופי הכוח, מונעת סכסוכים משפחתיים מיותרים בדבר זהות האפוטרופוס ו/או וויכוח על "מה רצה אבא או מה רצתה אמא". זה גם מבטיח שלא ימונה אדם מחוץ למשפחה או תאגיד כאפוטרופוס.
 8. לממנה ניתן החופש לנצל כלי ניהול ובקרה גמישים ויעילים מאוד. הוא יכול לקבוע שמיופה הכוח ייהנה מחופש מלא וסמכויות מלאות, וכן הוא רשאי לקבוע חובת דיווח, או חובת היוועצות, או חובת קבלת אישור מוקדם לפעולות מסוימות. הכל על פי שיקול דעתו של הממנה בעת עריכת ייפוי הכוח המתמשך. אני נשאל לעתים מזומנות – איך ניתן להבטיח שמיופה הכוח לא ייקח לעצמו כספים ובכלל שיפעל באופן נאות. המענה הראשוני והבסיסי לחשש הזה, הוא האמון שנותן הממנה מראש במי שהוא עצמו החליט למנות, ובכלים שהוא יכול להשתמש בהם כדי לחייב את מי שמינה להיות חופשי או להיות תחת מגבלות לפעולות כאלה ואחרות. מדובר בחליפה תפורה למידותיו של הממנה, ולא ב"סרט נע" של מוצרים זהים. החוק גם קובע כי בעניין אישי מהותי לא יפעל מיופה הכוח בניגוד לרצונו של הממנה, אם הוא מתנגד לכך בשעת המעשה או בסמוך לכך.
 9. זוהי הזדמנות לערוך מעין צוואה בחיים מבלי להוריש את הרכוש. ייפוי כוח מתמשך אינו מעניק קניין למיופה הכוח (זאת עושה רק צוואה), אלא מעניק סמכות ואחריות חשובה על מי שמתמנה, ואמור להעניק שקט נפשי לממנה. 'ללכת עם ולהרגיש בלי'.
 10. עלותו של ייפוי כוח מתמשך היא למעשה פרמיה שמשולמת פעם אחת בלבד, וכנגדה מקבל הממנה מוצר שהוא בבחינת פוליסת ביטוח שתקפה עד לאריכות ימים ושנים של הממנה. במחיר רכישת פוליסת ביטוח לרכב לשנה אחת, מקבלים שקט נפשי ליתרת החיים.
 11. • עריכת ייפוי כוח מתמשך מעניקה שליטה מרבית של הממנה על איך ייראו חייו אם חלילה יהפוך לחסר כשירות. שליטה על כספים שלו ומה ייעשה בהם למענו, שליטה על איכות חייו ורווחתו האישית, ושליטה על תהליך קבלת החלטות רפואיות בקשר אליו. במסמך אחד מכניסים גם ייפוי כוח רפואי, גם הנחיות מקדימות למיופי הכוח, גם אפשר לקבוע שבענייני רכוש יהיה כוחו מיידי ובדומה לייפוי כוח נוטריוני. עם זאת, בניגוד לייפוי כוח רגיל, כולל נוטריוני – כוחו של ייפוי כוח מתמשך, ממשיך לעמוד בתוקף גם כאשר הממנה כבר אינו יכול לפעול. זהו הכלי שכולם ביקשו כדי להתמודד עם עריצותם של הבנקים ושל חברות הביטוח, אשר ברגע שזיהו בעיה עם כשרותו של בעל חשבון או מבוטח הזכאי לכספים, חסמו את הגישה לכספים ודרשו מינוי אפוטרופוס.
 12. כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך הינה תהליך מהיר מאוד, פשוט ושאינו כרוך בעתירה לבית המשפט.
 13. אנשים עריריים חייבים לעצמם את השימוש בייפוי כוח מתמשך, כדי לוודא שלא יפלו קרבן לזרים שעליהם אינם סומכים בעת שחלילה יהפכו לבלתי כשירים.

 

עם פרקליט מנוסה ומוסמך, וביחד עם היקרים לו מכל ומי שהוא סומך עליהם, יכול היום כל אדם ליצור כלי משפטי משוכלל שישמש אותו בכל עת בעתיד וישמור על זכויותיו. והכל בלי בירוקרטיה, בלי בית משפט, ובלי חובת דיווחים למדינה, אבל עם יותר שליטה ועם חופש יצירה וקביעה מראש.
את התהליך כולו ניתן להשלים בפגישה אחת בת כשעתיים, כולל דיווח מקוון למשרד המשפטים.
במקרים מיוחדים ובעת הצורך, ניתן להגיע לבית הממנה.

יש לכם שאלות נוספות בנושא ייפוי כוח מתמשך? התקשרו 077-9967722 או השאירו פרטים בטופס המצורף ונחזור אליכם עם כל המידע

צור קשר

/ זמינות מיידית


צור קשר

/ זמינות מיידית


פרטי התקשרות

שד' שאול המלך 35 תל-אביב / ת.ד. 33095 מיקוד 6133002
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה