צוואות? רק דרך עורך דין מומחה - עורך דין אביתר רגר

מחפשים עורך דין לענייני צוואה? כל מה שצריך לדעת

/ עורך דין צוואה וירושה

עריכת צוואה מאפשרת לכם להחליט כיצד יתחלק הממון והרכוש שצברתם בימי חייכם. כיום נהוגות ארבע סוגי צוואות, שבעזרת עורך דין המתמחה בתחום צוואות וירושה, יאפשרו לממש את רצונכם במלואו וימנע עימותים בקרב בני המשפחה בהמשך.

החוק הישראלי מקבל את רצונו של אדם לשמור על אוטונומיה לגבי קניינו ומתיר חופש לכל אדם כשיר לקבוע מי יהיו יורשיו. קניין זה יכול להיות נכסים, כסף וזכויות (כמו זכויות יוצרים) שיהוו ביחד את העיזבון הכולל. ניסוח וחתימה על צוואה ערוכה כדין מאפשרת לאדם להחליט מראש מי יהיו יורשי עזבונו, כאשר חוק הירושה משנת תשכ"ה (1965) מעמיד בידנו כלים מגוונים כדי לאפשר לכל אדם, שאינו קטין או פסול דין ומבין את משמעות עריכת הצוואה, לערוך צוואה. נדגיש כי עריכת צוואה הינה מעשה אישי ורק האדם שמצווה על עזבונו רשאי לעשותה בעצמו, ולא על ידי אחר ו\או מיופה כוח – לרבות אפוטרופוס או מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך.

משרד 'רגר את רגר' – עורכי דין ונוטריון, עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום צוואות וירושות עם למעלה מ-30 שנות ניסיון בתחום. השאירו פרטים בטופס המצורף:

צור קשר

/ זמינות מיידיתהעזרו בעורך דין המתמחה בעריכת צוואות

ראשית נציין כי על פי הדרישות הפורמליות בחוק הירושה, שאותן חובה לקיים, אין החוק מגביל את המצווה כיצד לנסח את צוואתו. מסיבה זו, צוואה יכולה להכיל הוראות מפורטות, תנאים ספיציפיים ודרישות אישיות לגבי ביצוע החלוקה או להסתפק בהנחיות כלליות בלבד.

לקראת ניסוח צוואה מומלץ להעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בענייני צוואות, שישמור על טובתכם האישית לצד הגנה על זכויותיכם לגבי אופן חלוקת העזבון, הכולל רכוש מטלטלין, כספים, מקרקעין, מניות, אופציות וכל זכות אחרת שאינה אישית (כמו חברות במועדון).

במקרה והנפטר ערך מספר צוואות בחייו, תחשב הצוואה האחרונה – בתנאי שנערכה כחוק. לפני שאתם פונים לעורך דין צוואות נזכיר כי קיימים ארבעה סוגי צוואות בישראל: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. לפניכם המדריך המלא, שמאפשר להבין למה מתייחסת כל אחת מהצוואות.

צוואה בכתב יד

צוואה הנרשמת בכתב ידו של המצווה תהיה חוקית רק כשהמצווה הוא הרושם את הדברים. על המצווה לציין תאריך של כתיבת הצוואה וחתימה אישית של המצווה בכל עמוד של הצוואה. צורה זו, הנחשבת לבסיסית ביותר, מאפשרת לכל אחד לערוך צוואה בעצמו, ללא צורך לנוכחות עדים או ליווי רשות, כאשר תוקפה וכוחה יהיו יפים בדיוק כשל צוואה בעדים או בפני רשות.

עם זאת, יש להדגיש כי מרבית המצווים נמנעים מצוואה בכתב יד, שהיא קבילה אך טמונים בה לא מעט קשיים וסיכונים. ראשית, יש צורך להוכיח כי אכן מדובר בכתב ידו של המצווה, כי הצוואה נערכה כולה בכתב ידו וכי נכתבה שלא בהשפעה בלתי הוגנת, לחץ או איום. מסיבה זו מומלץ להפקיד צוואה בכתב יד בידי אדם או גוף שהמצווה סומך עליהם, והדרך המומלצת ביותר היא להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה.

חשוב לדעת כי ההפקדה מייצרת ראייה לכאורה, לפיה המצווה הוא שערך את הצוואה וכי נעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה. במקרה ולא הפקדתם את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה ניתן להניח העתק של הצוואה במעטפה סגורה ולשגרה בצרוף מכתב בדואר רשום לכתובת המצווה. הקפידו שלא לפתוח את המעטפה, שכן סגירותה תהווה הוכחה נאותה לתאריך עריכת הצוואה, כולל חתימת ה-DNA שמשיאירים המצווים בבול המעטפה. כל אלו יעניקו לה תוקף רב יותר.

צוואה בעדים

צוואה בעדים היא סוג הצוואה הנפוץ ביותר, היות והיא מעניקה מענה נאות להתחקות אחר רצונו האמיתי של המצווה והבנתו את תוצאות המעשה של חתימת הצוואה. בנוסף, צוואה בעדים מאפשרת להוכיח בעת הצורך את הנסיבות, כמו במקרה והצוואה תותקף מבחינה משפטית בבית משפט לאחר פטירת המצווה.

במקרה מסוג זה הדרישה היא כי הצוואה תהיה בכתב, אך אין הכרח כי היא תיכתב בכתב יד וניתן גם להדפיסה. עם זאת, חובה לחתום בכתב ידו של המצווה ובמקרה הצורך אפשר להסתפק בחתימת אצבעו בדיו על גבי הצוואה, שתחשב כחתימה.

לפי החוק, יש דרישה כי המצווה יצהיר בפני שני עדים כי זו צוואתו, יחתום עליה בפניהם ועליהם להוסיף את חתימתם. הסיבה שהחוק אינו מסתפק בחתימה של כל עד בנפרד ודורש כי שניהם יהיו נוכחים יחדיו, נובעת מהצורך להעמיד שני עדים יחדיו, שהרי עוד במקורות [בספר דברים] למדנו: " "לא-יקום עד אחד באיש, לכל-עון ולכל-חטאת, בכל-חטא, אשר יחטא: על-פי שני עדים, או על-פי שלשה-עדים–יקום דבר". על העדים להיות נטולי זיקה לנכסי העזבון, והם אינם כשרים אם מי מהם מבקש לזכות על פי הצוואה.

צוואה בפני רשות

מי שיבחר לנסח צוואה בפני רשות ידרש לאמור את רצונו בעל-פה בפני שופט [או בפני נוטריון], רשם בת משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי. לצורך כך יש להגיש צוואה בכתב על ידי המצווה עצמו (בכתב יד או מודפסת) לידי שופט, רשם או חבר בית דין.

דברי המצווה שנאמרו, יירשמו בידי הרשות, ייקראו באזני המצווה, אשר יידרש להצהיר שזו צוואתו ולחתום על הרשום. החוק דורש לרשום ולהקריא את תוכן הצוואה בשפתו של המצווה או שתרגום לשפתו יוקרא על ידי המצווה עצמו. היתרון בשיטה זו הוא כמובן התוקף הלכאורי של הצוואה, שנערכת בפני רשות, והיא תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.

צוואה בעל-פה

קיימת גם אפשרות לערוך צוואה בעל-פה, זאת מתוך הרצון להקל ולאפשר חופש ציווי מרבי. בצוואה מסוג זה כל שנדרש המצווה הוא לאמור את רצונו, , אך בנסיבות מיוחדות בלבד שהחוק דורש את קיומן והן: על מצווה לראות עצמו כמי שמצוי מול פני המוות ויש לו סיבות סבירות לחשוב ולהאמין שהוא אכן מול פני המוות.

ליד המצווה חייבים להיות שני עדים, שישמעו את לשונו ודבריו ויבינו את שפה המצווה. העדים לצוואה בעל-פה יערכו "זיכרון דברים", שיישא את התאריך והנסיבות של שמיעת הצוואה וזכרון הדברים יופקד על ידי העדים אצל הרשם לענייני ירושה.

יש להוסיף כי במקרה ולאחר עריכת צוואה בעל-פה חלים שינויים שאינם מעמידים את המצווה בפני מותו וחלפו 30 יום מההחלמה או הנסיבות שהביאו למתן הצוואה בעל פה, צוואה זו מתבטלת. היות ואנו חיים בעידן סלולרי, מומלץ מאוד לצלם בווידאו את הצוואה שניתנת בעל-פה, ולוודא תקינות קול ותמונה.

משרד 'רגר את רגר' – עורכי דין ונוטריון, עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום צוואות וירושות. נשמח לסייע במתן פתרונות משפטיים, המותאמים באופן אישי לצרכים ולדרישות שלכם. לקביעת פגישת ייעוץ התקשרו לטלפון: 077-9967722.

צור קשר

/ זמינות מיידיתפרטי התקשרות

רחוב הארבעה 10 תל אביב, מיקוד 6473910
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה