כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך - רגר את רגר

כיצד ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף

/ תנאי כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

התנאים לכניסתו לתוקף של הליך ייפוי כוח מתמשך מוסדרים בתקנות של חוק הכשרות המשפטית.
תקינות ההליך מאושרת על ידי האפוטרופוס הכללי, באמצעות הודעת אישור הנשלחת אל מייפה הכוח ואל משרדו של עורך הדין אשר טיפל בהליך החתימה.
האישור יופק לאחר שיגור הטופס און ליין והפקדת ההעתק המקורי אצל האפוטרופוס הכללי.
כניסתו לתוקף של ההליך תתבצע אך ורק כאשר מייפה הכוח יאבד יכולת להבין בנושאים המפורטים במסמך ייפוי הכוח המתמשך.

הפקדת עותק מקורי של ייפוי כוח מתמשך

בנוסף לשיגור ייפוי הכוח המתמשך בדרך דיגיטלית באמצעות כרטיס חכם באתר האפוטרופוס אונליין, ייפוי כוח מתמשך יופקד אצל האפוטרופוס הכללי בדרך שנקבעה בחוק ובתקנות הכשרות המשפטית (הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון) התשע"ז – 2017, בדרך של מסירת עותק מקורי של ייפוי הכוח בידי הממנה עצמו או בידי עורך הדין שבפניו הוא נחתם. ההפקדה היא תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף.

תימסר הודעה על ההפקדה לממנה, למיופה הכוח ולנציג היועץ המשפטי לממשלה.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

כניסה לתוקף תתקיים כאשר האדם שנתן את יפוי הכוח המתמשך חדל להיות מסוגל להבין בדבר.

זהו הקושי העיקרי שעימו מתמודד החוק! הממנה רשאי לקבוע הוראות לכניסה לתוקף הנוגעות לאופן שבו ייבחן בזמן אמיתי האם הוא חדל להיות מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו.

ברירת המחדל היא אם נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה למיופה הכוח כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר ["מסוגל להבין בדבר"= מי שמסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו].

כחריג, אם קבע הממנה שבענייני רכוש יהיה תוקף מיידי לייפוי הכוח המתמשך, כי אז הוא ייכנס לתוקף מיידי, אך כל עוד לא חדל להיות מסוגל  להבין בדבר – יהיה תוקפו לענייני רכוש לפי חוק השליחות.

 

כדי להכניס את ייפוי הכוח לתוקף נדרש מיופה הכוח למלא טופס הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך ולפעול כדלקמן:

  1. לחתום על טופס הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך.
  2. לשלוח לאופוטרופוס הכללי הצהרה על כניסה לתוקף באופן מקוון דרך האזור האישי של מיופה הכוח.
  3. אם אין גישה דרך האזור האישי, להגיע למשרד האפוטרופוס הכללי במחוז הרלוונטי ולהגיש את טופס ההצהרה החתום, וכן מסמכים נוספים אם הממנה הורה על כך בטופס בייפוי הכוח המתמשך.
  4. במשרד האפוטרופוס יש להזדהות עם תעודת זהות.
    אם מונו מספר מיופי כח, כל כולם להגיע למשרד האפוטרופוס, או שמי שמתייצב יציג אסמכתא בכתב לפיה הוא הוגיע לשאר מיופי הכוח על פעולת ההכנסה לתוקף.

 

לאחר בדיקת המסמכים, יפיק האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך.

זמני קבלת הקהל במשרדי האפוטרופוס הכללי הם: בימים א', ב', ד', ה' בשעות 08:30 עד 12:30.

כתובות המשרדים המחוזיים של האפוטרופוס הכללי הינן:

ירושלים: רח' כנפי נשרים 15, בית התאומים, קומה 4, גבעת שאול, ירושלים.

תל אביב והמרכז: רח' השלושה 2, קומות ב'-ג' תל אביב – יפו.

מחוז באר שבע והדרום: רחוב התקוה  4 , באר שבע.

מחוז חיפה והצפון: שד הפלי"ם 15 א' קרית הממשלה, חיפה.

 

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע לייפוי כוח מתמשך. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

 

צור קשר

/ זמינות מיידית


פרטי התקשרות

שד' שאול המלך 35 תל-אביב / ת.ד. 33095 מיקוד 6133002
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה