ייפוי כוח מתמשך - מילוי טופס - רגר את רגר

ייפוי כוח מתמשך – שלבים בחתימתו ומתי הוא נכנס לתוקף

/ תנאים מוקדמים לחתימת ייפוי כוח מתמשך

החתימה על ייפוי כוח מתמשך חייבת להיעשות בפני עורך דין שעבר הכשרה לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך, ושאין לו עניין אישי בייפוי הכוח , מצורפת דוגמא של תעודת הסמכה שעליכם לוודא שקיימת בידי עורך הדין.

על עורך הדין להיות בעל כרטיס חכם המאפשר חתימה דיגיטלית.

הממנה [מי שנותן את ייפוי הכוח] חייב להיות בגיר בעל כשירות המבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך.

מי שמתמנה או מתמנים כמיופי כוח צריכים להיות בגירים וכשירים ועליהם להסכים להתמנות ולהיות נוכחים כדי לצרף גם את חתימתם.

יש להביא תעודות זהות תקינות, וכן את פרטי הזהות והכתובת המלאים של מי שהנותן מעוניין לקבוע לגביהם קביעות במסגרת ייפוי הכוח בדבר עדכונם או הדרתם בעת כניסת ייפוי הכוח לתוקף, או בדבר עדכונם על פעולות לפי ייפוי הכול.

תהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך

עורך הדין יסביר בלשון פשוטה את המשמעויות של ייפוי הכוח המתמשך, החלופות, העניינים שבהם תידרש הסכמה מפורשת ו/או אישור בית המשפט, האפשרות לקבוע אדם שיקבל הודעה על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, האפשרות לבטל את ייפוי הכוח.

ההסברים ניתנים הן כהקדמה והן במהלך של מילוי הסעיפים באמצעות מעבר שיטתי על כל סעיף ועדכון על פי הרצון שמביע הממנה.

בגמר הכנת כל הסעיפים על פי רצונותיו ותשובותיו של הממנה, מופק תדפיס ייפוי כוח לחתימה.

לאחר חתימת הממנה ומיופה הכוח, וכן חתימת עורך הדין לאישור, מועבר המסמך לסריקה ולחתימה דיגיטלית, והוא נשלח חתום דיגיטלית לאפוטרופוס הכללי. בשלב זה אמור להתקבל אישור הגשה שדוגמתו מצורפת.

בשלב זה מסתיים הטיפול הראשוני, ונדרש המתנה לקבלת אישור הפקדה ו – עותק חתום על ידי האפוטרופוס הכללי בכל עמוד של ייפוי הכוח המתמשך.

לאחר קבלת אישור ההפקדה והעותק החתום, ממתין ייפוי הכוח לכניסתו לתוקף, אם וככל שתהיה.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

כניסה לתוקף תתקיים כאשר האדם שנתן את ייפוי הכוח המתמשך חדל להיות מסוגל להבין בדבר. ברירת המחדל היא אם נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה למיופה הכוח כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר ["מסוגל להבין בדבר"= מי שמסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו].

כחריג, אם קבע הממנה שבענייני רכוש יהיה תוקף מיידי לייפוי הכוח המתמשך, כי אז הוא ייכנס לתוקף מיידי, אך כל עוד לא חדל להיות מסוגל  להבין בדבר – יהיה תוקפו לענייני רכוש לפי חוק השליחות בלבד.

למידע מלא ולעדכון האחרון בנושא – כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

 

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע לייפוי כוח מתמשך. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

 

מידע נוסף:

אפוטרופוס

צוואוה וירושה

צור קשר

/ זמינות מיידית


פרטי התקשרות

שד' שאול המלך 35 תל-אביב / ת.ד. 33095 מיקוד 6133002
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה