'לך תחתום' על ייפוי כוח מתמשך

'לך תחתום' על ייפוי כוח מתמשך

/ ההליך הייחודי והחדש המבטיח תכנון מוקדם ושליטה של הפרט על עתידו

מדינת ישראל‫ מצעידה את אזרחיה אל עבר מהפכה חשובה מאין כמותה, הנוגעת לחיי הפרט וזכויותיו – קמפיין 'לך תחתום' מציע לכם, ללא כל תשלום אגרה, לקבוע עבור עצמכם את מיופה הכוח אשר ימונה על ענייניכם האישיים, הרפואיים והרכושיים (או על חלקם), אם או כאשר תהפכו לחסרי כשירות בעיני החוק.

חתימה על ייפוי כוח מתמשך – 'פוליסת ביטוח' הנערכת לפי דרישתך, ומציגה גמישות לצד אריכות ימים.

 

ייפוי כוח מתמשך – מהו?

הליך חד פעמי שנערך על ידי עורך דין שמוסמך לכך, בעלות שכר טרחה חד פעמי, ומבטיח תכנון מוקדם ושליטה של הפרט על עתידו.

כל אדם מעל גיל 18, שנמצא כשיר להבנת המשמעות, המטרה ובתוך כך גם התוצאות של מתן ייפוי כוח מתמשך, רשאי לקבוע את זהותו של האדם שיפעל בשמו בעתיד. אותו מיופה כוח, במינויו, יתחייב להגן, לדאוג ולטפל בעינייניו האישיים של הפרט, בהתאם לקביעותיו בייפוי הכוח המתמשך.

קביעת זהותו של מיופה הכוח החוקי מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס, כאשר התיקון לחוק מאפשר קביעה של מספר מיופיי כוח (למשל, כל ילדיך), אשר ינהלו את עינייניך האישיים במשותף.

חתימה על ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לך קביעת תוכנית עתידית התפורה למידותיך, בה אתה קובע מראש כיצד ינהל מיופה הכוח את עיניינך.
בכך, ניתן להימנע ממינוי אפוטרופוס, הליך בו כל שליטה של הפרט על זהות הממונה מבוטלת.

 

הכדאיות לחתימה על ייפוי כוח מתמשך:

 • כל אדם, בכל שלב בחייו, עלול להיקלע למצב של חוסר כשירות.
 • מצב של חוסר כשירות עלול להופיע במפתיע, ללא הכנה מוקדמת, כמו במקרים של תאונה, שבץ, סיבוכים בהליכים רפואיים ועוד.
 • ייפוי כוח מתמשך מאפשר לך שליטה, קביעה ותכנון מוקדם במינוי האדם שידאג לאינטרסים שלך, ולאופן בו יתקבלו החלטות וקביעות הנוגעות לחייך.
 • חתימה על ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לך לקבוע את הפרט אשר יחליף את מיופה הכוח, באם עולה הצורך, כמו גם לסכם על מספר מיופי כוח אשר יפעלו במשותף למענך. למשל, כל ילדיך
 • ייפוי כוח מתמשך מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס, שזהותו אינה נקבעת על ידך אלא אם הנושא מוסדר מראש.
 • פעולה זו, של חתימה על ייפוי כוח מתמשך, זמינה עבור כל אדם ונכנסת לתוקפה באופן מיידי. באמצעותה, תוכל ליצור עבורך עוגן איתן ויציב לימים יציבים פחות. ייפוי הכוח המתמשך, כשמו, אינו זקוק לחידוש או הוצאות עתידיות נוספות, ונותר תקף לכל חייך.
 • מיופה הכוח שנקבע משוחרר מכל מחוייבות במתן דיווח לאופוטרופוס הכללי.
 • ייפוי כוח מתמשך מהווה האפיק בעל ההגבלות הפחותות ביותר, אשר מאפשר שמירה חוקית על כבודך, פרטיותך, רצונותיך, עצמאותך (בהתאם ליכולתך) והגשמת מטרותיך.
 • מחובתו של מיופה הכוח לפעול באופן התואם את ערכיך התרבותיים והמכבד את אמונותיך, תוך מתן סיוע ואפשרות לקיום חיי קהילה פוריים, לרבות פעילויות חברתיות, תרבותיות, שיקומיות ותעסוקתיות.
 • מחובתו של מיופה הכוח להתייעץ ולקדם את רצונותיו ומשאלות ליבו של הממנה, ככל שניתן, אף על פי שהאחרון אינו נמצא כשיר לקבל החלטות בעצמו.

 

רוצים לדעת יותר על ההליך החדש? צרו איתנו קשר עוד היום: 077-9967722או השאירו פרטים בטופס המצורף

צור קשר

/ זמינות מיידית


ייפוי כוח מתמשך – הלכה למעשה

כפי שצויין קודם, קמפיין 'לך תחתום' מעודד את כלל אזרחי ישראל הבגירים לחתום על ייפוי כוח מתמשך. הפעולה עצמה מתבצעת אך ורק אצל עורך דין המוסמך לכך, וכוללת חתימה על מסמך המגדיר את מיופה הכוח הנבחר. המסמך נחתם על ידי הממנה ומיופה הכוח (אחד או יותר, כפי שקבע הממנה), ומדווח ישירות באופן דיגיטלי לאפוטרופוס הכללי, בעזרת 'כרטיס חכם' של עורך הדין.

 

תחומי העיניינים שעליהם ניתן לקבוע:

 • ייפוי כוח מתמשך בעיניינים אישיים
  ייפוי כוח זה נוגע לרווחתו האישית של הפרט, ובפרט לצרכיו הבסיסיים והקיומיים: מקום מגוריו, רווחתו הנפשית, בריאותו התקינה וצרכיו הפיזיים והחברתיים.
  יש לציין כי תחום העיניינים האישיים נחלק לשניים – עיניינים רפואיים ועיניינים שאינם רפואיים, כאשר הממנה פוסק לגבי היקף הסמכות שהוא מעביר למיופה הכוח הנבחר.
 • ייפוי כוח מתמשך לרכוש
  תחום זה מתייחס לניהול כלל רכושו ונכסיו של הפרט הממנה על ידי מיופה הכוח הנבחר, כמו גם דאגה לעינייניו הפיננסיים והתחייבותיו הכלכליות הקשורות לרכוש. בכל הנוגע לרכוש, קיים משקל רב לחופש הבחירה של הממנה. יש בכוחו של הממנה לספק הנחיות ברורות למיופה הכוח, על האופן שבו עליו לפעול ביחס לרכושו. למשל, כיצד להשקיע את כספו? נמעני תרומות ומתנות, קביעת מקום מגוריו של הממנה, החלטות בנוגע לטיפול סיעודי, השכרת נכסיו ולמי, ועוד. ניתן להכניס לתוקף מיידי ייפוי כוח מתמשך לרכוש וזה במקום ייפוי כוח נוטריוני.
 • מידע לקרובי משפחה
  מינוי מיופה כוח מתמשך הינו מעשה פרטי, רגיש ובעל משמעות עצומה. אף על פי שפעולה זו, בשום אופן, איננה מהווה חלופה של העברת קניין (זהו תחומה של הצוואה בלבד), יש בה קביעה של השפעה ומידת קרבה, גם במשך הזמן הלא מבוטל בו הממנה עדיין נמצא כשיר. לכן, סביר להניח שתעלה לא מעט סקרנות, מיתר חברי משפחה, סביב הנושא. מתוך כך, נקבע כי יש ביכולתו של הממנה להחליט מראש על זהותם של האנשים שמידע או דיווחים ממיופה הכוח על החלטות או פעולות, יהיה נגיש עבורם. התיקון לחוק מרחיק ומאפשר לממנה לפסוק על זהותם של האנשים אשר לא יהיו רשאיים לקבל מידע. אולם, לשם ניצול זכות זו, על הממנה לנקוב בשמם במסמך ייפוי הכוח המתמשך, ולציין מספר זהות של מי שימנע ממנו מידע. בהעדר קביעה של הממנה מראש המונעת מידע ממישהו, הרי שכל עוד לא נכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, רק הממנה ומי שהוא מינה יודעים על כך, ולאחר כניסה לתוקף יהיו רשאים קרובי משפחה לדעת.
 • חובותיו של מיופה הכוח בייפוי כוח מתמשך
  מחובתו של מיופה הכוח לפעול באופן התואם את ערכיו התרבותיים של הממנה, ומתוך כבוד לאמונותיו. על מיופה הכוח לסייע ולאפשר לממנה קיום חיי קהילה פוריים, הכוללים השתתפות בפעילויות חברתיות, תרבותיות, שיקומיות ותעסוקתיות. עליו לנהוג על פי ההנחיות וההוראות הנקובות במסמך ייפוי הכוח המתמשך, תוך שמירה על כבודו, פרטיותו, רצונו ועצמאותו של הממנה. באם נקבעו מספר מייופי כוח, הללו יפעלו יחדיו תוך הסכמה משותפת, אלא אם נקבע אחרת.

 

אם הינך מעוניין / מעוניינת לתכנן את עתידך ולשלוט עליו – לך תחתום – לכי תחתמי

לליווי מלא בתהליך החתימה על ייפוי כוח מתמשך צרו איתנו קשר עוד היום: 077-9967722

 

שלבי החתימה על ייפוי כוח מתמשך

טפסים לדוגמה

 

צור קשר

/ זמינות מיידית


פרטי התקשרות

שד' שאול המלך 35 תל-אביב / ת.ד. 33095 מיקוד 6133002
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה