ייפוי כוח מתמשך שהינו גם ייפוי כוח רפואי - רגר את רגר

ייפוי כוח מתמשך שהינו גם ייפוי כוח רפואי

/ הפסיכולוגית נכנסה לניתוח רגועה - ייפוי כוח מתמשך המלאך השומר

היא פסיכולוגית מוכרת ומוערכת, אך ערירית.

שנים שהיא מסייעת לאנשים לצלוח את מהמורות החיים.

והנה, היא כבר אינה צעירה, ועליה לעבור ניתוח הכרוך בהרדמה כללית. ניתוח שגרתי אך לא נטול סיכונים.

הדאגות מתחילות לכרסם. איך אצא מהניתוח. האם אהיה כשירה כמקודם, האם אהיה עצמאית? מי יסעד אותי אם חלילה?!

והיא פנתה אלי. ביקשה לשמוע עוד על ייפוי כוח מתמשך, ועל האפשרויות העומדות לרשותה תוך שימוש בייפוי כוח מתמשך.

ביקשה פגישת הכרות ועדכון מקצועי. נעניתי ברצון ומבלי לגבות שכר טרחה. סמכתי על כך שלכשתבין במה מדובר, תחליט ללא היסוס כי זהו כלי ההולם מאוד את צרכיה.

ואמנם, עוד לפני הניתוח היה בידיה ייפוי כוח מתמשך שהפקדתו אושרה כדין. מוכן ומזומן לכל מקרה שלא יקרה.

והיא מיצתה את האפשרויות הגלומות בו.

קבעה 3 אנשים שונים שאספה במהלך חייה החברתיים כחברי אמת עליהם היא יכולה לסמוך. חילקה ומסרה בידיהם סמכויות. ניסחה הנחיות מקדימות ברורות. וקבעה כיצד יתקבלו על ידם ההחלטות בקשר אליה.

לא רבים יודעים שהתיקון הנרחב לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות [תיקון 18], משתרע אפילו על פעולות פרטניות של מיופי הכוח, לאחר מותו של הממנה. זוהי אמנם חדירה לתחום השמור בדרך כלל לאמור בצוואה, אך החוק קובע כי במקרה של פטירת הממנה, יהיה מיופה הכוח לענייני רכוש מוסמך, אלא אם כן הממנה קבע אחרת, וכל עוד אין גורם אחר שהוסמך כדין לטפל באותם עניינים ולמשך תקופה שלא תעלה על 90 ימים, לנקוט פעולות אלה:

  1. לשלם מכספי הממנה תשלומים שוטפים בעבור שירותים שניתנו לו או הקשורים ברכושו בתקופת תוקפו של ייפויי הכוח. למשל לתשלום עבור אחות סיעודית או מטפל/ת זר/ה.
  2. לשלם מכספי הממנה הוצאות סבירות לקבורה ואבלות. הוצאות כאמור ישולמו לפי המקובל בנסיבות העניין או בהתאם להנחיות שנתן בעניין הממנה.
  3. לנהל נכס מושכר או עסק הדורש ניהול שוטף.

ואפילו מעבר לכך ניתן לבצע, והחוק מורה כי אם מתעורר צורך בביצוע פעולות החורגות מהאמור לעיל לשם שמירת טובת הממנה או רכושו, ובנסיבות מיוחדות לשם מניעת נזק לעיזבונו, בית המשפט רשאי להורות שמיופה הכוח לענייני רכוש יהיה חייב ומוסמך לבצען, והכול בהתאם להוראות שיקבע ולתקופה שיקבע. כלומר, מיופה הכוח רשאי לפנות לבית המשפט ולקבל סמכות נוספת.
והפסיכולוגית? בזכות ייפוי הכוח המתמשך שנתפר לפי צרכיה מבעוד מועד, היא נכנסה לניתוח, רגועה ושלווה, ויצאה ממנו והתאוששה במהירות.
ייפוי הכוח המתמשך ממשיך לשמור עליה כמלאך שומר ומשגיח לעת צרה בכל עת בעתיד.

 

יש לכם שאלות בנושא ייפוי כוח מתמשך? משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע לייפוי כוח מתמשך. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם

צור קשר

/ זמינות מיידית


 

היכנסו לקריאה נוספת:

10 סיבות לחתימה על ייפוי כוח מתמשך

צוואוה וירושה

צור קשר

/ זמינות מיידית


פרטי התקשרות

שד' שאול המלך 35 תל-אביב / ת.ד. 33095 מיקוד 6133002
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה