ייפוי כוח נוטריוני - רגר את רגר

ייפוי כוח נוטריוני

/ זהו הסכם ייפוי כוח אשר דורש אימות החתימה על ידי נוטריון

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע לייפוי כוח נוטוריוני. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.
צרו איתנו קשר: 077-9967722

חוק השליחות משנת 1965 קובע כי כל אדם בגיר וכשיר משפטית רשאי להסמיך אדם אחר  לבצע בשמו פעולה משפטית או מגוון פעולות משפטיות, בתחום אחד או בתחומים רבים, כלפי הצד השלישי. הליך האצלת הסמכויות מתבצע באמצעות החתימה על מסמך ייפוי כוח. על מנת לתת תוקף חוקי למסמך ייפוי כוח, יש לאמת את החתימות של הצדדים  על ידי עורך דין או  נוטריון. כך, מסמכי ייפוי כוח מחולקים לשתי קטגוריות כלליות: ייפוי כוח נוטריוני וייפוי כוח לעורך דין. הבחירה בסוג של ייפוי כוח  נעשית בהתאם למטרות, להגבלות תחומי האחריות והזהות המשפטית של הצדדים המבצעים את ההליך. מסמך אשר נערך ונחתם בנוכחות הנוטריון נקרא ייפוי כוח נוטריוני.

משמעותו והשלכותיו של ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח נוטריוני מתבצע כאשר נוטריון נוכח בעת החתימה, מאמת את החתימות שעל מסמך ייפוי כוח, והמצהיר בכך שההליך נעשה באופן תקין והצדדים החתומים הינם כשירים משפטית. לאימות נוטריוני יש כוח לאפשר למיופה בכוח לפעול פעולות משפטיות בתחום המקרקעין.

מערכת המשפט הישראלית מפרידה בין שני סוגי ייפוי כוח המבוססים על חוק השליחות: ייפוי כוח כללי, המאפשר למיופה כוח לבצע את כל (או רוב) הפעולות המשפטיות בתחום מסוים, או בתחומים רבים, בשם מייפה הכוח, וייפוי כוח מיוחד, המגביל את תחומי האחריות של מיופה הכוח ומגדיר באופן מדויק את סוגי הפעולות, אותם יוכל לבצע. ברוב המקרים, ייפוי כוח מיוחד אינו דורש פניה לנוטריון.

לעומת זאת, ייפוי כוח כללי מצריך עריכה, נוכחות ואימות החתימה של הנוטריון, וזאת מכוון שהמסמך מסוג זה מעביר למיופה כוח סמכויות רבות ולמעשה מאפשרות לו חופש פעולה כמעט בלתי מוגבל בתחום שנקבע בהסכם. נוטריון המלווה את תהליך החתימה, מוודא שמייפה הכוח מודע לכל ההשלכות של ההליך וחותם על ההסכם מרצונו החופשי.

ייפוי כוח נוטריוני נדרש לפעולות של מיופה כוח שהן : השלמת עסקאות מכר ורכישה של מקרקעין, רישום הנכס בפנקסי רישום בלשכת מקרקעין (טאבו) שלא באמצעות עורך דין. עורך דין רשאי לבצע פעולות אלה באמצעות יפוי כוח בלתי חוזר אשר ניתן לפי סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין, אבל כוחו יפה רק לעניין הספציפי, ולא ניתן לתת לעורך דין יפוי כוח כללי לפי סעיף 91 לחוק לשכת עורכי הדין אשר מגביל את העניינים בהם מקבל עורך הדין כוח, אלא אך ורק למה שהינו בקשר ישיר לשירות המקצועי של עורך הדין, ולנוכח ההגבלה הזו המקנה לעורך הדין מעמד מיוחד של שלוח מקצועי, פוטר את הנותן מכל דרישה צורנית או מהצורך לקבל אישור אחר, כמו למשל אישור נוטריוני או קונסולרי. ואולם, כאשר לקוח הנמצא בחו"ל מבקש לתת ייפוי כוח כזה , יהיה עליו להביאו בפני קונסול ישראלי לאישור.

האם ניתן לבטל ייפוי כוח נוטריוני?

ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר המשמש לצורך העברת הבעלות על הנכס אינו מוגבל בזמן ולכן תוקפו אינו פג. ביטול של ייפוי כוח בלתי חוזר ניתן לבצע בבית משפט ורק בתנאי שמייפה הכוח יכול להוכיח שההסכם נעשה לא כשורה.

לעומת זאת, ייפוי כוח נוטריוני כללי מוגבל בזמן. פקיעתו של ההסכם תחול לאחר 10 שנים ממועד חתימתו, אלא אם כן ציינו הצדדים החתומים בו מועד סיום אחר. כמו כן, ייפוי כוח נוטריוני כללי מתבטל כאשר אחד או שני הצדדים החתומים עליו נפטרו או איבדו כשירות משפטית. אם מייפה הכוח רוצה לבטל את ההסכם, עליו למסור לנוטריון הודעה כתובה באופן אישי. אם מיופה הכוח עשה שימוש בייפוי כוח לפני מסירת ההודעה, הבקשה לביטול תדון בבית המשפט.

 

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע לייפוי כוח נוטוריוני. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

 

צור קשר

/ זמינות מיידית


פרטי התקשרות

שד' שאול המלך 35 תל-אביב / ת.ד. 33095 מיקוד 6133002
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה