ייפוי כוח מתמשך - מסמך הבעת רצון - רגר את רגר

מסמך הבעת רצון לפי חוק הכשרות המשפטית

/ מסמך שנועד לשרת כל אדם המשמש כאפוטרופוס על אדם אחר

חוק הכשרות המשפטית לאחר תיקון 18, מאפשר מגוון פעולות שבעבר לא היה ניתן לבצע באופן שיינתן להן תוקף חוקי.

אחת מהן היא חתימה והפקדה של מסמך הבעת רצון ( תוכלו להוריד את הטופס כאן)

מדובר על מסמך שנועד לשרת כל אדם המשמש כאפוטרופוס על אדם אחר, להביע את רצונו מראש, מי יחליף אותו בתפקיד כדי לדאוג לצרכיו של מי שכיום הוא ממונה עליו כאפוטרופוס, בין אם הוא חסוי בגיר ובין אם הוא חסוי קטין.

יש בכך כדי לתת מענה על בעיה כאובה שאותה חווים הורים ו/או קרובי משפחה של אנשים גלמודים או של ילדים עם צרכים מיוחדים שהוריהם משמשים כאפוטרופוס טבעי שלהם עד גיל 18 ולאחר מכן מתמנים כאפוטרופוס שלהם מכוח מינוי של בית המשפט, והם חרדים מהיום בו הם עצמם, בין מסיבת מוות ובין מסיבה אחרת של חוסר כשירות, לא יהיו כבר כשירים לטפל בחסוי הנתון לטיפולם.

במקרה של קטין חסוי

חוק הכשרות המשפטית מאפשר להורה או קרוב של קטין, שהוא אפוטרופוס של הקטין, לציין את רצונו גם בצוואה, ולציין בה את שמו של יחיד (לא תאגיד) שהוא מבקש כי ימונה לילדו או לקרובו החסוי כאפוטרופוס לאחר מותו.

כמו כן, יכול אדם לתת הנחיות בעניין מהעניינים הנתון לפי חוק הכשרות המשפטית לשיקול דעת בית המשפט או האפוטרופוס, כדי שההנחיות יקוימו על ידי בית המשפט או האפוטרופוס שיתמנה אחריו לאחר מותו או אם יחדל להיות מסוגל לדאוג ולקבל החלטות לגבי ילדו או קרובו, לפי המקרה.

החוק קובע כי בית המשפט ייתן עדיפות למינוי מי ששמו צוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון, כאפוטרופוס לקטין ויורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שבצוואה או במסמך הבעת הרצון.

במקרה של בגיר חסוי שהוא קרוב

חוק הכשרות המשפטית מאפשר לקרוב של בגיר [לרבות צאצא שהוא כבר בגיר], שהוא אפוטרופוס של הבגיר, לציין את רצונו גם בצוואה, ולציין בה את שמו של יחיד או תאגיד שהוא מבקש כי ימונה לילדו או לקרובו החסוי כאפוטרופוס לאחר מותו.

כמו כן, יכול אדם לתת הנחיות בעניין מהעניינים הנתון לפי חוק הכשרות המשפטית לשיקול דעת בית המשפט או האפוטרופוס, כדי שההנחיות יקוימו על ידי בית המשפט או האפוטרופוס שיתמנה אחריו לאחר מותו או אם יחדל להיות מסוגל לדאוג ולקבל החלטות לגבי קרובו (כולל קרוב שקשר של צאצא ישיר].

החוק קובע כי בית המשפט ימנה את מי ששמו צוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון, כאפוטרופוס לקרוב הבגיר ויורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שבצוואה או במסמך הבעת הרצון. על בית המשפט מוטל תחילה לשמוע את האדם ולהתחשב ברצונו תוך רצון לפעול לפי טובתו של הקרוב הבגיר. ככל שניתנו גם הנחיות פעולה בצוואה או במסמך הבעת הרצון, יורה בית המשפט לאפוטרופוס לפעול לפיהן.

 

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

צור קשר

/ זמינות מיידיתפרטי התקשרות

רחוב הארבעה 10 תל אביב, מיקוד 6473910
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה