צוואה הדדית

/ מהי צוואה הדדית ומתי מומלץ להשתמש בה?

צוואות הדדיות הן צוואות שאותן עורכים בני הזוג למטרה משותפת, בדרך הקובעת קשר של הסתמכות בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואה הדדית נערכת בדרך כלל כדי להשיג מטרה של הורשת נכסיהם של בני הזוג (רכוש, כספים ו/או זכויות) אחד לשני תחילה, ולאחר מכן לצדדים שלישיים (בדרך כלל לילדיהם של בני הזוג), לאחר פטירתו של מי מבני הזוג שירש את בן הזוג שנפטר לפניו (וכך להוריש לילדים על דרך יורש אחר יורש).

ניתן לערוך צוואה הדדית במסמך אחד (צוואה משותפת) או במסמכים נפרדים, אך באותו הזמן.

המטרה של עריכת צוואה הדדית היא יצירת הסתמכות בעלת אופי חוזי, אשר תמנע מאחד מבני הזוג אפשרות לשנות או לבטל בעתיד את הצוואה ההדדית.

במקרה בו שני בני הזוג עדיין בחיים, אין אפשרות לשינוי בצוואה על ידי בן הזוג האחד ללא ידיעתו והסכמתו של בן הזוג השני. מי שמעוניין לשנות, חייב לשלוח הודעה לבן זוגו ובכך מתבטלות שתי הצוואות שכן מימד ההסתמכות החוזית נפגע והופר.

צוואה הדדית בראיית חוק הירושה

חוק הירושה מאפשר למעשה שילוב של צוואה וחוזה בין בני זוג. זוהי דרך להבטיח הסדרת האופן שבו התא המשפחתי של בני הזוג יזכה בעיזבון של מי מבני הזוג או של שניהם.

חובה שהצוואות ייערכו במסמך אחד (צוואה משותפת) או באותה עת. כלומר, ההדדיות היא הן במועד עריכת הצוואה והן בהסתמכות של כל בן זוג על צוואות זולתו. זהו הסדר בסיסי של  "אני אקבע ואוריש בצוואתי בדרך מוסכמת בינינו בתנאי שגם אתה תקבע ותוריש באותו מעמד בדרך מוסכמת בינינו״, או בשפה מוכרת יותר: "שמור לי ואשמור לך".

ניתן במסגרת צוואה הדדית בין בני זוג לקבוע תנאי הדדי לפיו ההורשה אינה דווקא לבן הזוג אלא גם לצד שלישי, ובלבד שתישמר ההדדיות וההסתמכות.

תנאים והגבלות לביטול צוואה הדדית

בניגוד לצוואה שאינה הדדית, שאותה יכול המצווה לבטל ו/או לשנות כאוות נפשו ובלי כל הגבלה (גם אם הפקיד אותה), הרי שביטול צוואה הדדית שנערכה לאחר שנת 2005, מוגבל, ולא יהיה לו תוקף אלא אם יחול המפורט להלן:

  1. כל עוד שני בני הזוג בחיים, חייב המבטל למסור הודעה בכתב לצד השני על רצונו לבטל או על שביטל. לאחר שקיים המבטל את חובת מתן ההודעה, יגרום הדבר לבטלות של שתי הצוואות ההדדיות.
  2. לאחר שאחד מבני הזוג מת, אם כבר חולק עזבונו של המת, חובת בן הזוג החי שמעוניין לבטל את הצוואה ההדדית שחתם עם הנפטר, להשיב לעיזבון את כל מה שירש על פי הצוואה ההדדית.
  3. לאחר שאחד מבני הזוג מת, אם טרם חולק עזבונו של המת, חובת בן הזוג החי שמעוניין לבטל את הצוואה ההדדית שחתם עם הנפטר, להסתלק מכל חלק או מנה שהוא אמור לקבל על פי הצוואה ההדדית. ההסתלקות תהיה כללית לטובת העיזבון ולא לטובת אדם אחר.

הוראה נפוצה בצוואות הדדיות הינה הוראת "יורש אחר יורש". בדרך זו ניתן לשלוט במידה לא מבוטלת על העברת נכסים ליורש נוסף לאחר היורש הראשון, ובמסגרת התא המשפחתי, להוריש לבן הזוג ולאחר אריכות ימיו, לילדי בני הזוג. מסלול זה מוגבל ללא יותר משניים, ועל כן הוראת-צוואה על דרך זו ליותר משניים – בטלה.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום צוואות וירושות. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

    צור קשר

    / זמינות מיידית