רגר את רגר פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצון

/ כל השלבים לפירוקה של חברה מרצון

אנשים וגופים מקימים ורושמים חברות פרטיות מסיבות שונות, בדרך כלל כלכליות.

לעיתים נוצר הצורך "לסגור את החברה" מסיבות שונות. למשל כאשר הסתיים הצורך שבגינו הוקמה החברה ונרשמה ברשם החברות, חוסר פעילות עסקית של החברה, שותפות עסקית שהתפרקה, או אפילו במקרים שהחברה הוקמה לצורך מטרה מסוימת שהושגה, או שאירע אירוע אשר בגינו יש לחסל את החברה בהתאם לתקנונה.

אז מה עושים עם חברה לא פעילה?

האם עצם העובדה שפעילותה העסקית של החברה הסתיימה או הופסקה, והחברה אף איפסה או סגרה את חשבון הבנק שלה  מספיקה כדי להפסיק את פעילות החברה ברשם החברות או את קיומה המשפטי?

לא ולא!

סיום או הפסקה של פעילותה העסקית של חברה פרטית אינה מפסיקה את פעילותה ואת רישומה ברשם החברות, והיא ממשיכה להוות אישיות משפטית לכל כדבר ועניין.

חשוב לא לטעות בענין זה!

עם הפסקה בפועל של פעילות חברה פרטית, מכל סיבה שהיא,  חובה לפנות להליך פירוק חברה מרצון ברשם החברות, אשר רק בסיומו החברה תיחשב כסגורה ומחוסלת.

פירוק מרצון של חברה הוא תהליך המתאים רק לחברות אשר להן אפשרות וכושר לפרוע את חובותיהם לנושי החברה בתוך 12 חודשים ממועד תחיל הפירוק.

רק השלמת ההליך של פירוק חברה לא פעילה מרצון בהתאם להוראות החוק, יפסיק את הצטברות חובות האגרה השנתית לרשם החברות וימנע גבייה של חובות האגרה באמצעות המרכז לגביית קנסות (מל"ק).

הליכים לפירוק מרצון של חברה לא פעילה הם 'מירוץ שליחים' מעייף ומטריד והם כוללים המצאת מסמכים רבים לרשם החברות, פרסומים ברשומות, תשלום אגרות כספיות, שמירה על מסגרת מועדים וזמנים נוקשה ומדויקת ועוד.

עורך דין פירוק חברות המבצע את כל השלבים הנדרשים בחוק וחוסך לך כאב ראש, הוא הדרך הסלולה ובטוחה אל פירוק מרצון של החברה, וביטול/צמצום חובות האגרה של החברה הלא פעילה.

השלבים לפירוקה של חברה מרצון ברשם החברות הם:

 1. הגשת תצהיר כושר פירעון לרשם החברות – זהו השלב המניע ומתחיל כל הליך לפירוק מרצון של חברה. יש להכין תצהיר שייחתם על ידי רוב הדירקטורים בחברה המצהירים (בפני עורך דין) כי הם בדקו את מצבה הכספי של החברה וכי היא מסוגלת לפרוע את חובותיה בתוך 12 חודשים מתאריך החלטת החברה על פירוקה. (אגב, תצהיר זה נדרש גם כאשר לחברה אין כל חובות כספיים!). מרגע שקבלת התצהיר אושרה על ידי רשם החברות, החברה תירשם בסטטוס של לקראת פירוק ותשלח לה הודעה מתאימה.
 2. כינוס אסיפה כללית ומינוי מפרק לחברה – השלב השני מתחיל עם קבלת אישור רשם החברות על תקינות התצהיר הנ"ל. בעלי המניות יכנסו אסיפה כללית בה יוחלט על פירוקה החברה ומינוי מפרק. על ההחלטות הנ"ל, לרבות הצהרת המפרק על הסכמתו לשמש בתפקיד, יש לדווח לרשם החברות ולפרסמן ברשומות, לאחר תשלום האגרה המתאימה.
 3. פירוק החברה וכינוס אסיפה סופית – השלב הסופי של פירוק החברה, המתבצע לאחר שכל חובות החברה נפרעו, הוסרו שעבודים במידה והיו, נכסיה חולקו ונסגרו תיקים על שמה ברשויות,  כולל פרסום הודעה ברשומות בדבר כינוס אסיפה סופית בה יאושר דו"ח המפרק  והגשת הדו"ח סופי של המפרק בדבר הליך הפירוק לרשם החברות יחד עם פרוטוקול האסיפה הסופית של בעלי מניות החברה בה הוצג ואושר הדו"ח.

חשוב לדעת גם כי רשם החברות מעודד ומקל על פירוק מרצון של חברת יחיד לא פעילה, ולשם כך קיים מסלול מיוחד של פירוק חברה מרצון בהליך מקוצר.

הליך זה שמור ומיוחד לחברת יחיד אשר לה בעל מניות יחיד ודירקטור יחיד, והוא כולל הליך מזורז לעומת ההליך הרגיל של פירוק מרצון של חברה.

וחשוב במיוחד: ניתן לקבל פטור מתשלום אגרות של רשם החברות אשר טרם שולמו, וזאת באמצעות הגשת בקשה לפטור לרשם החברות, באחת משתי דרכים:

 1. הגשת כל המסמכים שלהלן:
  • תצהיר הדירקטורים של החברה, אשר ייחתם בפני עורך דין, ובו ציון המועד המדויק בו החברה הפסיקה פעילותה וכי היא אינה מנהלת חשבונות בנק.
  • אישור מקורי ממע"מ  שהתיק במע"מ סגור – החברה לא נרשמה כחייבת במס לפי החוק  או שרישומה כחייבת במס לפי החוק בוטל, ולרבות ציון תאריך הביטול הנ"ל.
  • אישור מקורי ממס הכנסה שהחברה לא פתחה תיק במס הכנסה או שהתיק שפתחה נסגר, ולרבות ציון תאריך סגירת התיק.

או:

 1. הגשת כל המסמכים הבאים:
  • תצהיר דירקטורים (זהה לאמור לעיל בסעיף 1.א.)
  • אישור מקורי מרו"ח המבקר של החברה כי החברה הפסיקה את פעילותה, לרבות התאריך בו החברה הפסיקה את פעילותה והתייחסות לכך שהחברה הגישה לרשות המיסים דוחות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (ובהם צוין שהחברה הפסיקה את פעילותה). לאישור רואה החשבון יש לצרף גם צילום של הדו"חות השנתיים אשר הוגשו למס הכנסה ע"י רו"ח, הכוללים חותמת נתקבל מרשויות המס.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בתחום דיני חברות. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

צור קשר

/ זמינות מיידיתפרטי התקשרות

שד' שאול המלך 35 תל-אביב / ת.ד. 33095 מיקוד 6133002
משרד: 077-9967722
פקס: 03-6095351
מפת הגעה