מינוי אפוטרופוס

/ הסדרת זכויות של חסויים באמצעות הליך משפטי

מינוי אפוטרופוס לחסוי, על פי חוק הכשירות המשפטית והאפוטרופסות, (בין אם הוא קשיש במצב סיעוד, תשוש נפש או חולה במחלה שאינה מאפשרת לו לדאוג לעניינו) מתבצע על ידי בית המשפט, וזאת כדי להבטיח שזכויותיו של החסוי לא ייפגעו ולמנוע ניצול כלכלי של החסוי.

על פי החוק, בית המשפט לענייני המשפחה רשאי לקבוע מי ישמש האפוטרופוס לחסוי (אדם או מספר אנשים, גוף רשמי או האפוטרופוס הכללי), לאיזו מטרה מיועד המינוי (לטיפול בענייניו הרפואיים של החסוי , לטיפול בענייניו הכלכליים של החסוי או לטיפול כללי בכל ענייניו של החסוי) ומהו משך המינוי (זמני או קבוע). במקרים מסוימים, בית המשפט יכול להחליט שהממונה יקבל תשלום עבור עבודתו כאפוטרופוס.

חשוב לציין כי האפוטרופוס אשר אינו מבצע את הפעולות המשפטיות לטובת החסוי במסגרת תפקידו או סוטה מההנחיות של בית המשפט, עובר עבירה פלילית ועלול לשאת באחריות אישית.

מינוי אפוטרופוס לרכוש

כאשר מדובר באפוטרופסות לרכוש, הממונה יכול לנהל את החשבון הבנקאי של החסוי באופן שוטף. לעומת זאת, על מנת לבצע עסקאות מקרקעין, כגון מכירה או השכרה של הנכס, נדרש האפוטרופוס להגיש בקשה לבית המשפט. קראו עוד >

מינוי אפוטרופוס לגוף

אפוטרופסות לגוף מאפשרת לממונה להחליט על טיפול רפואי עבור החסוי ולבחור מוסד רפואי בו יקבל החסוי את הטיפול. כמו כן, האפוטרופוס אינו רשאי לערוך צוואה של החסוי ואין לו זכות להתערב בחלוקת הירושה לאחר מותו של החסוי. קראו עוד >

בקשה למינוי אפוטרופוס

כאמור, כל אדם בגיר וכשיר משפטית, או גוף רשמי, כמו מוסד סיעודי או בית אבות, רשאים להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס לחסוי, בין אם הוא קשיש ברמת תפקוד נמוכה, חולה או תשוש נפש. בית המשפט נעזר באפוטרופוס הכללי, על מנת לוודא שהאפוטרופוס ישרת נאמנה את האינטרסים של החסוי. כמו כן, בית המשפט מתחשב במצבו של החסוי כדי לקבוע את תקופת האפוטרופסות. כך, אם המחלה, ממנה סובל החסוי הינה זמנית, בית המשפט עשוי למנות אפוטרופוס לתקופה מוגבלת.

מינוי אפוטרופוס לקשיש

לעיתים קרובות, כאשר החסוי הינו קשיש בעל משפחה, הבקשה מוגשת על ידי קרוב/י משפחתו. לבית המשפט סמכות לפסול את הבקשה ולמנות אפוטרופוס נטול אינטרסים כלכליים, הכל על פי הכלל המעדיף את טובת החסוי. קראו עוד >

מינוי אפוטרופוס לחולה במחלה דמנטית

חולה במחלה ניוונית של המוח, גם אם נמצא בשלבים הראשונים של המחלה, עלול להיות מוגדר כלא כשיר משפטית, וברגע שאובחן כלא כשיר על פי מבחנים מקצועיים, מוסרת ממנו אחריות משפטית על מעשיו. לכן, חולה במחלה ניוונית כאמור, זקוק לאדם שיהיה צמוד אליו, יפקח על ענייניו  ויהיה אחראי על טיפולו הרפואי ועל ביצוע  בשם החסוי את כל הפעולות המשפטיות הקשורות לחייו, בין אם בתחום הכלכלי ובין אם בתחום הרפואי.

פיקוח על אפוטרופוס

על מי שמונה כאפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי דוחות קבועים בנוגע לביצוע עבודתו. דוחות אלה כוללים פירוט של נכסי החסוי (המוגש במהלך 30 ימים ממועד המינוי), דוחות שנתיים ודוחות המפרטים את הפעולות הכלכליות שנעשו בחשבון הבנק וברכוש של החסוי.

משרדנו עומד לרשותכם בכל שאלה ועניין בנוגע למוסד האפוטרופסות. נשמח לסייע לכם במתן פתרונות משפטיים המותאמים באופן אישי לצרכיכם ולדרישותיכם.

לחצו לשיחה צרו קשר

    צור קשר

    / זמינות מיידית